Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2019.

NN 69/2019 (19.7.2019.), Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2019.

Državni zavod za statistiku

1437

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U LIPNJU 2019.

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2019. u odnosu na svibanj 2019. iznosi 99,7.

Klasa: 957-04/19-01/1
Urbroj: 555-09-05-19-14
Zagreb, 16. srpnja 2019.

Ravnateljica
Lidija Brković, v. r.