Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

NN 70/2019 (24.7.2019.), Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1469

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 7. stavka 4. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04, 44/05, 30/10, 34/12 i 79/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Razrješuje se ANA MARIJA BOLJANOVIĆ dužnosti članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, na koju je imenovana kao predstavnica Radničkog vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

Klasa: 080-02/19-02/58
Urbroj: 50301-15/07-19-02
Zagreb, 18. srpnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.