Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

NN 70/2019 (24.7.2019.), Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1470

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 7. stavka 4. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04, 44/05, 30/10, 34/12 i 79/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. srpnja 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Imenuje se MELANIJA GRUBIĆ SUTARA članicom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, kao predstavnica Radničkog vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

Klasa: 080-02/19-01/86
Urbroj: 50301-15/07-19-02
Zagreb, 18. srpnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.