Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 70/2019 (24.7.2019.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

1475

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz na križanju željezničke pruge M407 Sava rasputnica – Velika Gorica u km 11+006 i nerazvrstane teste (NC) u Mičevcu, grad Velika Gorica.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-04/19-01/07
Urbroj: 387-03-01-19-03
Zagreb, 11. srpnja 2019.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.