Odluka o donošenju Nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

NN 72/2019 (31.7.2019.), Odluka o donošenju Nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1553

Na temelju članka 27. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU NASTAVNOG PLANA ZA NASTAVNE PREDMETE MATEMATIKA, HRVATSKI JEZIK I STRANI JEZIK ZA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Ovom Odlukom donosi se Nastavni plan za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.

II.

Sastavni dio ove Odluke je Nastavni plan za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage nastavni planovi za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik doneseni sljedećim dokumentima:

– Nastavni planovi i okvirni nastavni programi općeobrazovnih predmeta za srednje strukovne četverogodišnje škole (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, Posebno izdanje, broj 11, Zagreb, lipanj 1997.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije agrotehničar (»Narodne novine«, broj 85/2017.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar (»Narodne novine«, broj 74/2017.)

– Odluka o donošenju nastavnog plana i okvirnog nastavnog programa za stjecanje srednje stručne spreme u području rada prehrana za zanimanje tehničar nutricionist (Prosvjetni vjesnik, Glasilo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Posebno izdanje, broj 1, godina VI., Zagreb, od 22. srpnja 2004.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner (»Narodne novine«, broj 85/2017.)

– Odluka o zajedničkom i posebnom stručnom dijelu nastavnog plana i programa za stjecanje srednje stručne spreme u području rada Geologija, rudarstvo i nafta za zanimanja naftno rudarski stručni radnik i naftno rudarski tehničar u zanimanju naftno rudarski tehničar (klasa: 602-03/07-05/00078, urbroj: 533-09-07-0002, od 27. studenog 2007.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar (»Narodne novine«, broj 77/2017.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije modni tehničar (»Narodne novine«, broj 68/2017.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije (»Narodne novine«, broj 68/2017.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije web dizajner (»Narodne novine«, broj 85/2017.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar (»Narodne novine«, broj 89/2017.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar (»Narodne novine«, broj 84/2017.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna sredstva (»Narodne novine«, broj 83/2017.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije zrakoplovni tehničar ZIM (klasa: 602-03/10-10/00004, urbroj: 533-09-10-0004, od 24. svibnja 2010.)

– Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo u obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija (»Narodne novine«, broj 113/2014.)

– Nastavni planovi i okvirni programi za područje strojarstva (A), Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, broj 7, listopad 1996., u zanimanju strojarski tehničar

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije zrakoplovni tehničar IRE (klasa: 602-03/10-10/00004, urbroj: 533-09-10-0004, od 24. svibnja 2010.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku (»Narodne novine«, broj 71/2017.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo (»Narodne novine«, broj 71/2017.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku (»Narodne novine«, broj 71/2017.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike (»Narodne novine«, broj 79/2016.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar (»Narodne novine«, broj 58/2017.)

– Odluka o programu za stjecanje srednje stručne spreme u području rada ekonomija i trgovina za zanimanja komercijalist i upravni referent u zanimanju komercijalist (klasa: UP/I-602-03/05-05/0007, urbroj: 533-09-05-02, od 26. travnja 2005.)

– Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa za stjecanje srednje stručne spreme u području ekonomije i trgovine za zanimanje administrativni tajnik i promjeni naziva zanimanja u poslovni tajnik (klasa: 602-03/04-05/05, urbroj: 533-09-04-5, od 27. kolovoza 2004.)

– Odluka o programu za stjecanje srednje stručne spreme u području rada ekonomija i trgovina za zanimanja komercijalist i upravni referent (klasa: UP/I-602-03/05-05/0007, urbroj: 533-09-05-02, od 26. travnja 2005.)

– Nastavni planovi i okvirni programi za područje ugostiteljstva i turizma, Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, Posebno izdanje, Broj 8A, lipanj 97. do rujan 98. u zanimanju hotelijersko-turistički tehničar

– Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za stjecanje srednje stručne spreme u obrazovnom sektoru Promet i logistika, zanimanje tehničar za logistiku i špediciju (klasa: 602-03/08-05/00025, urbroj: 533-09-08-0002, od 14. travnja 2008.)

– Odluka o izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela Nastavnog plana i programa za zanimanje tehničar cestovnog prometa u obrazovnom sektoru Promet i logistika (klasa: 602-03/11-05/00060, urbroj: 533-09-11-0008, od 13. lipnja 2011.)

– Odluka o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije pomorski nautičar u obrazovnom sektoru Promet i logistika (klasa: 602-03/13-05/00062, urbroj: 533-21-13-0004, od 2. svibnja 2016.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za jahte i marine (»Narodne novine«, broj 83/2017.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge (»Narodne novine«, broj 83/2017.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist (»Narodne novine«, broj 85/2017.)

– Odluka o nastavnom planu i programu za stjecanje srednje stručne spreme u području rada zračni promet za zanimanje zrakoplovni prometnik (klasa: 602-03/06-05/00045, urbroj: 533-09-06-02, od 14. lipnja 2006.)

– Odluka o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u obrazovnom sektoru Zdravstvo i socijalna skrb (klasa: 602-03/16-05/00082, urbroj: 533-25-16-0004, od 13. lipnja 2016.)

– Odluka o izmjeni naziva Nastavnog plana i programa za zanimanje primalja u obrazovnom sektoru Zdravstvo i socijalna skrb (klasa: 602-03/12-05/00100, urbroj: 533-21-12-0001, od 13. studenog 2012.)

– Odluka o donošenju strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije dentalna asistentica/asistent u obrazovnom sektoru Zdravstvo i socijalna (klasa: 602-03/11-05/00099, urbroj: 533-09-11-0002, od 22. kolovoza 2011.)

– Odluka o izmjenama i dopunama zajedničkog i posebnog stručnog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje medicinska kozmetičarka/ medicinski kozmetičar, Ministarstvo prosvjete i športa (klasa: 602-03/01-01/1026, urbroj: 532-02-02/4-01-1)

– Odluka o izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela nastavnog plana i programa za zanimanje kozmetičar (klasa: 602-03-11-05/00060, urbroj: 533-09-11-0009, od 13. lipnja 2011.)

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/19-05/00040

Urbroj: 533-08-19-0001

Zagreb, 23. srpnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

Nastavni predmetNaziv programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj sati po godinama obrazovanja
1. razred2. razred3. razred4. razred
Hrvatski jezikStrukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Agrotehničar3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Prehrambeni tehničar3333

Poljoprivredni tehničar vrtlar3333

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut3333

Tehničar poljoprivredne mehanizacije3333

Agroturistički tehničar3333

Mljekarski tehničar3333

Tehničar nutricionist3333

Veterinarski tehničar3333

Ribarsko-nautički tehničar3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Drvodjeljski tehničar dizajner3333

Tehničar zaštite prirode3333

Drvodjeljski tehničar3333

Šumarski tehničar3333

Drvodjeljski tehničar – restaurator3333

Meteorološki tehničar3333

Geološki tehničar3333

Rudarski tehničar3333

Naftno rudarski tehničar3333

Kemijski tehničar4433

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Ekološki tehničar4433

Tekstilni tehničar4433

Tekstilno-kemijski tehničar4433

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Modni tehničar4433

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar modelar obuće i kožne galanterije4433

Obućarski tehničar (Galanterijski tehničar)4433

Grafički tehničar4433

Grafički tehničar tiska4433

Grafički tehničar dorade4433

Grafički tehničar pripreme4433

Tehnički urednik4433

Grafički urednik-dizajner4433

Grafički tehničar pripreme – prilagođeni program4433

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Web dizajner4433

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Medijski tehničar4433

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Strojarski računalni tehničar3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za vozila i vozna sredstva3333

Strukovni kurikulum za stjecanje strukovne kvalifikacije Zrakoplovni tehničar (ZIM)3333

Strukovni kurikulum Tehničar za brodostrojarstvo3333

Brodograđevni tehničar3333

Strojarski tehničar3333

Tehničar za energetiku3333

Tehničar za finomehaniku3333

Tehničar za obrađivačku tehniku3333

Elektrotehničar3333

Tehničar za elektroenergetiku3333

Tehničar za procesnu tehniku3333

Tehničar za telekomunikacije3333

Tehničar za radiokomunikacije3333

Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom3333

Zrakoplovni tehničar IRE3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za elektroniku3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za računalstvo3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za mehatroniku3333

Arhitektonski tehničar3333

Građevinski tehničar3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar geodezije i geoinformatike3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Klesarski tehničar3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Ekonomist3333

Komercijalist3333

Poslovni tajnik4444

Upravni referent4444

Hotelijersko-turistički tehničar4444

Turističko-hotelijerski komercijalist3333

Tehničar za logistiku i špediciju4333

Tehničar cestovnog prometa4433

Nautičar unutarnje plovidbe3333

Pomorski nautičar3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za jahte i marine3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za poštanske i financijske usluge3333

Zrakoplovni prometnik4433

Rukovatelj strojevima za pružne radove3333

Tehničar održavanja pruga3333

Tehničar pregledač vagona3333

Tehničar vuče – strojovođa3333

Tehničar za željeznički promet3333

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege5500

Dentalna asistentica/asistent4444

Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka4444

Primalja – asistentica/asistent4444

Farmaceutski tehničara/Farmaceutska tehničarka4444

Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka4444

Sanitarni tehničar/Sanitarna tehničarka4444

Zdravstveno-laboratorijski tehničar/Zdravstveno-laboratorijska tehničarka4444

Medicinska kozmetičarka/Medicinski kozmetičar4444

Tehničar za očnu optiku3333

Kozmetičar3333

Tehničar zaštite osoba i imovine3333Nastavni predmetNaziv programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj sati po godinama obrazovanja
1. razred2. razred3. razred4. razred
MatematikaStrukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Agrotehničar2222

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Prehrambeni tehničar3333

Poljoprivredni tehničar vrtlar2222

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut2222

Tehničar poljoprivredne mehanizacije2222

Agroturistički tehničar2222

Mljekarski tehničar2222

Tehničar nutricionist2222

Veterinarski tehničar2222

Ribarsko-nautički tehničar3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Drvodjeljski tehničar dizajner3333

Tehničar zaštite prirode3333

Drvodjeljski tehničar3333

Šumarski tehničar2222

Drvodjeljski tehničar – restaurator3333

Meteorološki tehničar3333

Geološki tehničar4333

Rudarski tehničar4333

Naftno rudarski tehničar3344

Kemijski tehničar4433

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Ekološki tehničar4333

Tekstilni tehničar3333

Tekstilno-kemijski tehničar3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Modni tehničar3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar modelar obuće i kožne galanterije3333

Obućarski tehničar (Galanterijski tehničar)3333

Grafički tehničar4433

Grafički tehničar tiska3333

Grafički tehničar dorade3333

Grafički tehničar pripreme3333

Tehnički urednik3333

Grafički urednik-dizajner3333

Grafički tehničar pripreme – prilagođeni program3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Web dizajner3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Medijski tehničar3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Strojarski računalni tehničar4444

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za vozila i vozna sredstva3333

Strukovni kurikulum za stjecanje strukovne kvalifikacije Zrakoplovni tehničar (ZIM)3333

Strukovni kurikulum Tehničar za brodostrojarstvo3333

Brodograđevni tehničar3333

Strojarski tehničar4433

Tehničar za energetiku3333

Tehničar za finomehaniku3333

Tehničar za obrađivačku tehniku3333

Elektrotehničar4444

Tehničar za elektroenergetiku3333

Tehničar za procesnu tehniku3333

Tehničar za telekomunikacije3333

Tehničar za radiokomunikacije3333

Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom3333

Zrakoplovni tehničar IRE3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za elektroniku3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za računalstvo4433

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za mehatroniku3333

Arhitektonski tehničar4444

Građevinski tehničar4444

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar geodezije i geoinformatike4444

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Klesarski tehničar4444

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Ekonomist3333

Komercijalist3332

Poslovni tajnik2220

Upravni referent2220

Hotelijersko-turistički tehničar4433

Tehničar za logistiku i špediciju3333

Tehničar cestovnog prometa4433

Nautičar unutarnje plovidbe3333

Pomorski nautičar3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za jahte i marine3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za poštanske i financijske usluge3333

Zrakoplovni prometnik3322

Rukovatelj strojevima za pružne radove3322

Tehničar održavanja pruga3322

Tehničar pregledač vagona3322

Tehničar vuče – strojovođa3322

Tehničar za željeznički promet3322

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege3300

Dentalna asistentica/asistent2200

Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka2200

Primalja – asistentica/asistent2200

Farmaceutski tehničara/Farmaceutska tehničarka3322

Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka2200

Sanitarni tehničar/Sanitarna tehničarka2222

Zdravstveno-laboratorijski tehničara/ Zdravstveno-laboratorijska tehničarka2222

Medicinska kozmetičarka/Medicinski kozmetičar2200

Tehničar za očnu optiku3333

Kozmetičar2200

Tehničar zaštite osoba i imovine3333Nastavni predmetNaziv programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj sati po godinama obrazovanja
1. razred2. razred3. razred4. razred
1. Strani jezikStrukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Agrotehničar2222

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Prehrambeni tehničar2222

Poljoprivredni tehničar vrtlar2222

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut2222

Tehničar poljoprivredne mehanizacije2222

Agroturistički tehničar2222

Mljekarski tehničar2222

Tehničar nutricionist2222

Veterinarski tehničar2222

Ribarsko – nautički tehničar – engleski jezik*3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Drvodjeljski tehničar dizajner2222

Tehničar zaštite prirode2222

Drvodjeljski tehničar2222

Šumarski tehničar2222

Drvodjeljski tehničar – restaurator2233

Meteorološki tehničar2222

Geološki tehničar2222

Rudarski tehničar2222

Naftno rudarski tehničar2233

Kemijski tehničar2222

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Ekološki tehničar2222

Tekstilni tehničar2222

Tekstilno-kemijski tehničar2222

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Modni tehničar2222

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar modelar obuće i kožne galanterije2222

Obućarski tehničar (Galanterijski tehničar)2222

Grafički tehničar3333

Grafički tehničar tiska2222

Grafički tehničar dorade2222

Grafički tehničar pripreme2222

Tehnički urednik2222

Grafički urednik-dizajner3333

Grafički tehničar pripreme – prilagođeni program2222

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Web dizajner3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Medijski tehničar3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Strojarski računalni tehničar2222

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za vozila i vozna sredstva2222

Strukovni kurikulum za stjecanje strukovne kvalifikacije Zrakoplovni tehničar (ZIM)2222

Strukovni kurikulum Tehničar za brodostrojarstvo3333

Brodograđevni tehničar2222

Strojarski tehničar2222

Tehničar za energetiku2222

Tehničar za finomehaniku2222

Tehničar za obrađivačku tehniku2222

Elektrotehničar2222

Tehničar za elektroenergetiku2222

Tehničar za procesnu tehniku2222

Tehničar za telekomunikacije2222

Tehničar za radiokomunikacije2222

Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom2222

Zrakoplovni tehničar IRE2222

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za elektroniku2222

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za računalstvo2233

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za mehatroniku2222

Arhitektonski tehničar2222

Građevinski tehničar2222

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar geodezije i geoinformatike2222

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Klesarski tehničar2222

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Ekonomist3333

Komercijalist3333

Poslovni tajnik3333

Upravni referent3333

Hotelijersko-turistički tehničar4433

Turističko-hotelijerski komercijalist3333

Tehničar za logistiku i špediciju333**3**

Tehničar cestovnog prometa2222

Nautičar unutarnje plovidbe3333

Pomorski nautičar3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za jahte i marine3333

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za poštanske i financijske usluge3333

Zrakoplovni prometnik – engleski jezik obvezni4444

Rukovatelj strojevima za pružne radove2222

Tehničar održavanja pruga2222

Tehničar pregledač vagona2222

Tehničar vuče – strojovođa2222

Tehničar za željeznički promet2222

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege3300

Dentalna asistentica/asistent2222

Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka2222

Primalja – asistentica/asistent2222

Farmaceutski tehničara/Farmaceutska tehničarka2222

Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka2222

Sanitarni tehničar/Sanitarna tehničarka2222

Zdravstveno-laboratorijski tehničara/ Zdravstveno-laboratorijska tehničarka2222

Medicinska kozmetičarka/Medicinski kozmetičar2222

Tehničar za očnu optiku2222

Kozmetičar2222

Tehničar zaštite osoba i imovine2222


* U sadržaje nastavnih predmeta uključeni su sadržaji iz Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN, br. 50/07.): D2, D5, D8, D9, D19, D38

** Jezik u struci

Nastavni predmetNaziv programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj sati po godinama obrazovanja
1. razred2. razred3. razred4. razred
2. Strani jezikRibarsko-nautički tehničar – talijanski jezik obavezni0022

Komercijalist2222

Poslovni tajnik2222

Upravni referent2222

Hotelijersko-turistički tehničar3344

Turističko-hotelijerski komercijalist3322

Tehničar za logistiku i špediciju2222

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za jahte i marine – talijanski jezik obavezni2200

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za jahte i marine – njemački jezik obavezni0022

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za poštanske i financijske usluge2200

Zrakoplovni prometnik2233Nastavni predmetNaziv programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj sati po godinama obrazovanja
1. razred2. razred3. razred4. razred
3. Strani jezikHotelijersko-turistički tehničar2222