Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona

NN 73/2019 (1.8.2019.), Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1569

Na temelju članka 17. stavka 8. Zakona o cestama (»Narodne novine», broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i članka 194. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine», broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17.) ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ministrom graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O OGRANIČAVANJU UPORABE POJEDINIH JAVNIH CESTA ZA PROMET TERETNIH VOZILA ČIJA NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA PREMAŠUJE
7,5 TONA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom stavlja se izvan snage Pravilnik o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona (»Narodne novine» broj 20/19).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama».

Klasa: 340-03/17-03/05
Urbroj: 530-06-1-19-39
Zagreb, 1. kolovoza 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.