Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu

NN 74/2019 (2.8.2019.), Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1575

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s točkom V. Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu (»Narodne novine«, broj 39/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. kolovoza 2019. godine donijela

ODLUKU

O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2019. GODINU

I.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, osigurana na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glavi 03205, Aktivnosti A862020 »Poticaji za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo u Bosni i Hercegovini – Međunarodna razvojna suradnja« u ukupnom iznosu od 25.800.000,00 kuna, raspoređuju se za financiranje sljedećih programa i projekata:

1.     programima i projektima iz područja kulture6.820.000,00kuna
2.     programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti6.290.000,00kuna
3.     programima i projektima iz područja zdravstva6.120.000,00kuna
4.     programima i projektima iz ostalih područja6.570.000,00kuna
   
UKUPNO:25.800.000,00kuna


II.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisat će s pravnim osobama/nositeljima programa i projekata ugovore o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva i ostalih područja.

Čelnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske odgovoran je za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje, odnosno izvršavanje sredstava iz točke I. ove Odluke u skladu sa odredbama Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15).

III.

Ugovori o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz navedenih područja potpisat će se nakon stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Nadzor provedbe programa/projekata iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva i ostalih područja obavljat će Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Nadzor provedbe programa/projekata iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva i ostalih područja može uz Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavljati i nadležno resorno ministarstvo Republike Hrvatske.

V.

Nadzor provedbe programa/projekata iz točke IV. ove Odluke obavljat će se putem dostavljenih opisnih i financijskih izvještaja i nadzorom na terenu.

VI.

Korisnik financijske potpore može iz opravdanih razloga najkasnije 60 dana prije isteka roka izvršenja programa/projekta zatražiti pisanim putem uz detaljno obrazloženje prenamjenu dodijeljenih sredstava, kao i produljenje roka izvršenja programa/projekta koje može odobriti Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

VII.

Popis odobrenih programa i projekata iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva i ostalih područja iz točke I. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama« i na službenoj mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Klasa: 022-03/19-04/297

Urbroj: 50301-23/21-19-2

Zagreb, 1. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRIJEDLOG RASPODJELE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2019. GODINU

Prijedlog programa i projekata iz područja kulture

RED.
BROJ
NAZIV
PROGRAMA/
PROJEKTA
NAZIV PRIJAVITELJA PROGRAMA/PROJEKTAODOBRENI IZNOS
1.Sanacija kulturnog spomenika Crkva Prečistog Srca Marijina – II fazaŽupa Prečistog Srca Marijina150.000,00 kn
2.Dovršetak izgradnje zgrade Glazbene škole Franjo Serafin Vilhar u LivnuGrad Livno200.000,00 kn
3.20. Mediteran Film FestivalKino video klub Amater65.000,00 kn
4.Izgradnja Hrvatskog kulturnog centra sveti Franjo – TuzlaFranjevački samostan sv. Petra i Pavla – Tuzla450.000,00 kn
5.Obnova zgrade i prostora knjižnice samostana Guča GoraFranjevački samostan Guča Gora280.000,00 kn
6.Rekonstrukcija Hrvatskog doma »Stjepan Radić« u ŠujiciOpćina Tomislavgrad, općinski načelnik400.000,00 kn
7.Opremanje interijera Kulturno-duhovnog centra Mostarsko-duvanjske biskupijeMostarsko-duvanjska biskupija400.000,00 kn
8.Dovršenje građevinskih radova na Kulturno pastoralnom domu »Sv. Stjepana« GoricaBratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići120.000,00 kn
9.Obnova i opremanje Radiotelevizije Herceg-Bosne d.o.o Mostar – Faza 2RTV Herceg-Bosne d.o.o Mostar450.000,00 kn
10.Dovršetak župnog pastoralnog centra »Sv. Luka«Župa Sv. Luke Evanđelista Mostar100.000,00 kn
11.Nabavka polica za knjižnicu Hrvatskog kulturnog društva »Napredak« u MostaruHKD Napredak Mostar60.000,00 kn
12.Adaptacija objekta – Dom kulture KlobukMjesna zajednica Klobuk120.000,00 kn
13.Dani hrvatskog filma Orašje 2019.Udruga Filmski festival Dani hrvatskog filma80.000,00 kn
14.Obnova franjevačkog samostana Tolisa – treća fazaFranjevački samostan Tolisa300.000,00 kn
15.Renoviranje zgrade izdavačke kuće Crkve na kamenuCrkva na kamenu120.000,00 kn
16.Pokrivanje objekta sa bravarijom u sklopu krova prema projektu Muzejskog prostora i galerije uz crkvu sv. Marka Evanđelista na PlehanuFranjevački samostan sv. Marka Evanđelista – Plehan500.000,00 kn
17.16. Didakovi dani – 2019.HKUD »Didak« Župa Gradnići50.000,00 kn
18.Izgradnja spomen-
-obilježja Gabrielu i Štefi Jurkić
Franjevački samostan sv. Petra i Pavla Gorica-Livno140.000,00 kn
19.Projekt sanacije objekta crkve »Uznesenje Blažene Djevice Marije« u Olovu – Faza 3. Sanacija i stabilizacija temelja i faza 4. Izrada novog drenažnog sustavaSvetište Majke Božje – Olovo180.000,00 kn
20.Rekonstrukcija Kulturnog centra Stolac II. fazaOpćina Stolac500.000,00 kn
21.Izgradnja doma za umjetnikeHrvatsko amatersko kazalište Travnik65.000,00 kn
22.Adaptacija i uređenje crkve sv. Mihovila DrinovciŽupa sv. Mihovila Arkanđela Drinovci150.000,00 kn
23.Obnova i opremanje ustanove kulture – Napretkovog doma u VitezuHKD Napredak Podružnica Vitez145.000,00 kn
24.Mostarsko proljeće 2019. – XXI. dani Matice hrvatske MostarMatica hrvatska Mostar80.000,00 kn
25.Izgradnja Kulturno športskog doma JareGrad Široki Brijeg500.000,00 kn
26.Projekt obnove Franjevačke knjižnice Mostar, Obnova rijetke knjige (Rara) u Hrvatskom državnom arhivu u ZagrebuFranjevačka knjižnica Mostar68.000,00 kn
27.Završetak izgradnje Kulturno-edukacijskog centra sa spomen-obilježjemUdruga 3. bojne brigade Rama i branitelja Uzdola Prozor-Rama70.000,00 kn
28.Uređenje nacionalnog spomenika BIH »Kraljev grob u Zastinju kod Jajca«Javna ustanova »Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca«70.000,00 kn
29.Rekonstrukcija Doma Svetog Ante Humac LjubuškiFranjevački samostan Sv. Ante Humac – Ljubuški400.000,00 kn
30.Pastoralni centar i crkva sv. Ivana Krstitelja u PodmilačjuŽupa sv. Ivana Krstitelja Podmilačje320.000,00 kn
31.West Herzegowina Fest No. 17.Hrvatska glazbena unija u Županiji Zapadnohercegovačkoj40.000,00 kn
32.»Zaštita i obnova spomenika kulture kapele Svetog Ivana Krstitelja u Unki«Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine90.000,00 kn
33.Povratak Hrvata u povijesni grad Hercega Stjepana Kosače BlagajŽupa Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna100.000,00 kn
34.Izgradnja igrališta za mali nogomet, košarku, odbojku i dječjeg igrališta u G. HasićuUdruženje poljoprivrednika i korpara Šamac57.000,00 kn
UKUPNO PROGRAMI I PROJEKTI KULTURA6.820.000,00 kn
Prijedlog programa i projekata
iz područja obrazovanja i znanosti

RED.
BROJ
NAZIV
PROGRAMA/
PROJEKTA
NAZIV PRIJAVITELJA PROGRAMA/
PROJEKTA
ODOBRENI IZNOS
1.Izgradnja učeničkog domaSalezijanska zajednica sv. Ivan Bosco185.000,00 kn
2.Izgradnja Dječjeg vrtića – II. faza u TomislavgraduOpćina Tomislavgrad, Općinski Načelnik500.000,00 kn
3.Izgradnja športske dvorane Osnovne škole Bijakovići i dogradnja škole (I. faza) Općina ČitlukOpćina Čitluk500.000,00 kn
4.Izgradnja Caritasovog dječjeg vrtića u Banja LuciCaritas biskupije Banja Luka200.000,00 kn
5.Iuvenus FructusHrvatsko kulturno sportsko društvo Kornica250.000,00 kn
6.Projekt izgradnje objekta srednje školeSrednja škola »Novi Travnik«500.000,00 kn
7.Obnova OŠ Vladimira Nazora Odžak – Sanacija područnih škola Potočani i Donji SvilajMinistarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta400.000,00 kn
8.Projekt izgradnja objekta Osnovne škole »Žepče« u ŽepčuOpćina Žepče590.000,00 kn
9.Opća gimnazija Katoličkog školskog centra u Banjoj LuciOpća gimnazija Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci720.000,00 kn
10.Izgradnja zgrade Javne predškolske ustanove »Ivančica« UsoraOpćina Usora500.000,00 kn
11.Građevinsko-zanatski radovi u novoj Osnovnoj školi fra Petar Bakula – Završna fazaOpćinsko vijeće Općine Posušje1.100.000,00 kn
12.Rekonstrukcija krova školeOsnovna škola »Ivan Goran Kovačić« Gojevići-Fojnica120.000,00 kn
13.Uređenje igrališta za dječji vrtić i vanjsko uređenje Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih »Ivan Pavao II«Nadbiskupijski centar za pastoral mladih »Ivan Pavao II«135.000,00 kn
14.Izdavanje monografije povodom 120. obljetnice Župe NevesinjeŽupa Uznesenja B. D. Marije – Nevesinje50.000,00 kn
15.Kako zaustaviti iseljavanje Hrvata u BiH i stvoriti uvjete za njihovu demografsku ekspanzijuHrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini160.000,00 kn
16.Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine – treći svezakHrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine180.000,00 kn
17.Osnivanje centra za očuvanje autohtonih pasmina domaćih životinja»FARMA SMILJANIĆ« d.o.o. Tomislavgrad200.000,00 kn
UKUPNO PROGRAMI I PROJEKTI OBRAZOVANJA I ZNANOSTI6.290.000,00 knPrijedlog programa i projekata iz područja zdravstva

RED.
BROJ
NAZIV
PROGRAMA/
PROJEKTA
NAZIV PRIJAVITELJA PROGRAMA/
PROJEKTA
ODOBRENI IZNOS
1.Nabava digitalnog RTG uređajaJU Dom zdravlja – Novi Travnik400.000,00 kn
2.Izgradnja nove zgrade Doma zdravlja u Kiseljaku – Faza I.JU Dom zdravlja Kiseljak750.000,00 kn
3.Proširenje Caritasova doma za stare osobe s hospicijem u Čapljini – nastavak projektaCaritas Biskupija Mostar – Duvno i Trebinje –
Mrkan
250.000,00 kn
4.Zaštita pučanstva Hercegbosanske županije od bruceloze utvrđivanjem i uklanjanjem oboljelih životinja kao glavnih izvora infekcijeMinistarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije – Zavod za hranu i veterinarstvo100.000,00 kn
5.Izgradnja i opremanje šeste lamele u Hrvatskoj bolnici »Dr. fra Mato Nikolić«Hrvatska bolnica »Dr. fra Mato Nikolić«1.500.000,00 kn
6.Modernizacija Odjela za radiologiju Doma zdravlja MostarDom zdravlja Mostar500.000,00 kn
7.Projekt rekonstrukcije i opremanja operacione dvorane i jedinice intenzivnog liječenja Županijske bolnice LivnoŽupanijska bolnica »Dr. fra Mihovil Sučić« Livno1.000.000,00 kn
8.Uređenje i opremanje dnevnog centra »Angelus«Udruga roditelja djece s posebnim potrebama »Angelus«75.000,00 kn
9.Zamjena inventara u Domu za stare i iznemogle osobe DomanovićiDom za stare i iznemogle osobe Domanovići50.000,00 kn
10.Građevinsko-zanatski radovi prilagodbe i obnove radnih prostorijaDom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju »Marija – naša nada«75.000,00 kn
11.Poboljšanje laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Čitluk – renoviranje i opremanje prostorija laboratorijaDom zdravlja Čitluk120.000,00 kn
12.Dom za starije i nemoćne osobe – Dr. Ivan Evanđelist Šarić, Kiseljak – Lug 2019.HPO Caritas Vrhbosanske nadbiskupije1.300.000,00 kn
UKUPNO PROGRAMI I PROJEKTI ZDRAVSTVA6.120.000,00 knPrijedlog programa i projekata iz područja ostali

RED.
BROJ
NAZIV
PROGRAMA/
PROJEKTA
NAZIV PRIJAVITELJA PROGRAMA/
PROJEKTA
ODOBRENI IZNOS
1.Završetak projekta rekonstrukcije ceste Drijenča-Gornja ObodnicaUdruga mladih Drijenča285.000,00 kn
2.Izgradnja sabirno-distributivnog centraOpćina Ljubuški500.000,00 kn
3.Izgradnja vodovodne mreže u naselju DomaljevacOpćina Domaljevac-Šamac600.000,00 kn
4.Obnova objekta »Dr. Gojinić« za potrebe Udruga proisteklih iz Domovinskog rataOpćina Odžak350.000,00 kn
5.Nastavak izgradnje stambeno-poslovne zgrade s ciljem demografskog oporavka te razvoja općine RavnoOpćina Ravno650.000,00 kn
6.Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra »Lopata« prva fazaOpćina Kreševo450.000,00 kn
7.Rekonstrukcija i opremanje prostorija centra za socijalni radGrad Široki Brijeg100.000,00 kn
8.Izgradnja spomen-obilježja pripadnicima HVO ZenicaUdruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-a Podružnica Zenica60.000,00 kn
9.Revitalizacija neiskorištenih poljoprivrednih potencijala Općine Prozor Rama kao preduvjet održivog opstanka i povratka raseljenih HrvataUdruga za regionalni razvitak u Bosni i Hercegovini200.000,00 kn
10.Rekonstrukcija lokalne vodovodne mreže u naselju StražaMjesna zajednica Straža – Srebrenik130.000,00 kn
11.Dovršetak izgradnje Športske dvorane Kupres (IV. faza)Općina Kupres – Općinski načelnik Općine Kupres400.000,00 kn
12.Zamolba za sufinanciranje obnove župne kuće i pastoralnog centra za djecu i mlade u župi Kandija kod BugojnaŽupa Kandija140.000,00 kn
13.Nabava hladnjača i uređenje prostorije za proizvodnju sokaPoljoprivredna zadruga »Posavina plod« p.o.200.000,00 kn
14.Uređenje puteva do zaseoka u ŠimićimaUdruga Šimićana65.000,00 kn
15.Asfaltiranje puta Davidovići – Ugar – 2. fazaOpćina Dobretići200.000,00 kn
16.Dječji park »Neum«Općina Neum140.000,00 kn
17.Adaptacija i opremanje prostorija za rani rast i razvoj u udruzi »Put u život«Udruga osoba s posebnim potrebama »Put u život« Orašje80.000,00 kn
18.Izgradnja vodovoda u mjesnoj zajednici »Ivančica«Mjesna zajednica »Ivančica«260.000,00 kn
19.Obnova crkve Svih svetih na MoševićimaŽupa Uznesenja B. D. Marije – Gradac70.000,00 kn
20.Zatvaranje zidova župne crkve staklenim površinama i stolarijomŽupa Svetog Franje Asiškoga Žeravac150.000,00 kn
21.Sanacija lokalnih cesta u Šuškovom naseljuOpćina Čapljina450.000,00 kn
22.Potpora revitalizaciji poljoprivredne proizvodnje – Preduvjet za održivi opstanak i ostanak Hrvata u Bosni i HercegoviniPoljoprivredna zadruga Teskera p.o. Ljubuški500.000,00 kn
23.Rekonstrukcija lokalnog puta kroz selo PogarOpćina Vareš350.000,00 kn
24.Potpora Mreži Internet portala na hrvatskom jeziku u BiHUdruga HRID – Udruga za razvoj informacijskog društva »Hercegovačko razvojno informacijsko društvo«80.000,00 kn
25.Dovršetak radova na zgradi stare općineUdruga Kupreški kosci100.000,00 kn
26.Ograđivanje fudbalskog stadiona u Donjoj TramošniciOpština Pelagićevo60.000,00 kn
UKUPNO OSTALI PROJEKTI:6.570.000,00 kn
SVEUKUPNO PROGRAMI I PROJEKTI KULTURE, OBRAZOVANJA I ZNANOSTI, ZDRAVSTVA I OSTALIH25.800.000,00 kn