Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Graditeljstvo i Turizam i ugostiteljstvo

NN 74/2019 (2.8.2019.), Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Graditeljstvo i Turizam i ugostiteljstvo

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

1577

Na temelju točke VI.a Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. (»Narodne novine« broj 116/18 i 60/19), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

ODLUKU

O POVEĆANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2019. U DJELATNOSTI GRADITELJSTVO I TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

I.

Povećava se godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Graditeljstvo za 1.000 dozvola i u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo za 500 dozvola.

Povećanje je izvršeno u odnosu na utvrđenu godišnju kvotu dozvola u djelatnosti Graditeljstvo od 18.800 dozvola za novo zapošljavanje stranaca te u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo od 10.911 dozvola za novo zapošljavanje stranaca i 7.200 dozvola za sezonski rad.

Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u djelatnosti Graditeljstvo iznosi ukupno 19.800 dozvola za novo zapošljavanje.

Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo iznosi ukupno 11.091 dozvola za novo zapošljavanje i 7.520 dozvola za sezonski rad.

II.

Pregled povećanja godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca u djelatnosti Graditeljstvo te djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/18-01/112

Urbroj: 524-04-02-01/5-19-85

Zagreb, 26. srpnja 2019.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.

PREGLED POVEĆANJA GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U DJELATNOSTI GRADITELJSTVO TE DJELATNOSTI TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

DJELATNOSTNAZIV ZANIMANJAUkupno
GraditeljstvoTesar100
Zidar120
Armirač100
Betonirac100
Elektroinstalater20
Elektromonter20
Krovopokrivač100
Soboslikar/ličilac30
Keramičar10
Vodoinstalater10
Fasader10
Izolater50
Klesar10
Podopolagač20
Pomoćni građevinski radnik100
Građevinski radnik100
Monter100
Ukupno:1.000
Turizam i
ugostiteljstvo
Turistički animator10
Kuhar internacionalne kuhinje20
Kuhar50
Konobar50
Pekar30
Slastičar20
Sezonski rad do 6 mjeseci – Pomoćni radnik u turizmu320
Ukupno:500