Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu

NN 75/2019 (7.8.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu

Ministarstvo poljoprivrede

1587

Na temelju članka 50. stavka 3., članka 52. stavka 4., članka 54. stavka 2., članka 55. stavka 5., članka 60. stavka 4., članka 66. stavka 4., članka 67. stavka 3., članka 70. stavka 6. i članka 71. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 55/11, 14/14 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UPISU SORTI U SORTNU LISTU

Članak 1.

U Pravilniku o upisu sorti u Sortnu listu (»Narodne novine« broj 45/08, 84/08, 77/13, 136/15, 57/17 i 70/18) članak 1.a mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2002/53/EZ od 13. lipnja 2002. o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 193, 20. 7. 2002.)

– Direktiva Komisije 2003/90/EZ оd 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 254, 8. 10. 2003.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2019/114 оd 24. siječnja 2019. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ odnosno članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća (SL L 23, 25. 1. 2019.)

– Direktiva Komisije 2003/91/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata povrća (SL L 254, 8. 10. 2003.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2019/114 оd 24. siječnja 2019. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ odnosno članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća (SL L 23, 25. 1. 2019.)

– Direktiva Komisije 2008/62/EZ od 20. lipnja 2008. o predviđanju određenih odstupanja za prihvaćanje poljoprivrednih lokalnih populacija i sorata koje su prirodno prilagođene lokalnim i regionalnim uvjetima i kojima prijeti genetska erozija te za stavljanje na tržište sjemena i sjemenskog krumpira tih lokalnih populacija i sorata (SL L 12, 21. 6. 2008.)

– Direktiva Komisije 2009/145/EZ od 26. studenoga 2009. o nekim odstupanjima za priznavanje tradicijskih sorti povrća i sorti povrća koje se tradicionalno uzgajaju u određenim područjima i regijama i kojima prijeti genetska erozija i sorti povrća bez stvarne vrijednosti za komercijalnu proizvodnju, ali razvijenih za uzgoj pri određenim uvjetima i za stavljanje na tržište sjemena navedenih tradicijskih sorti i sorti povrća (SL L 312, 27. 11. 2009.).«.

Članak 2.

U članku 22. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Zahtjev za obnavljanje upisa sorti ili hibrida ratarskog bilja i povrća u Sortnu listu Republike Hrvatske podnosi se na Obrascu 2., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Uz Zahtjev za obnavljanje upisa u Sortnu listu Republike Hrvatske dostavlja se uzorak sjemena sorte ili hibrida za provjeru da li održivač održava sortu ili hibrid na način da uvjeti različitosti, ujednačenosti i postojanosti na temelju kojih su bili priznati i dalje postoje.«.

Članak 3.

Dosadašnji Dodaci I. i II. zamjenjuju se novim Dodacima I. i II. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 4.

Za preglede započete prije 1. rujna 2019. godine primjenjivat će se uvjeti u skladu s odredbama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu (»Narodne novine« broj 45/08, 84/08, 77/13, 136/15, 57/17 i 70/18).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2019.

Klasa: 011-01/19-01/30

Urbroj: 525-09/0007-19-4

Zagreb, 23. srpnja 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

DODATAK I.

Popis vrsta koje moraju udovoljavati protokolima CPVO-a za provođenje DUS ispitivanja

Znanstveni nazivUobičajeni nazivProtokol CPVO-a
Allium cepa L. (skupina cepa)LukTP 46/2 od 1. 4. 2009.
Allium cepa L. (skupina aggregatum)Luk kozjakTP 46/2 od 1. 4. 2009.
Allium fistulosum L.Luk zimskiTP 161/1 od 11. 3. 2010.
Allium porrum L.PorilukTP 85/2 od 1. 4. 2009.
Allium sativum L.ČešnjakTP 162/1 od 25. 3. 2004.
Allium schoenoprasum L.VlasacTP 198/2 od 11. 3. 2015.
Apium graveolens L.CelerTP 82/1 od 13. 3. 2008.
Apium graveolens L.Celer korjenašTP 74/1 od 13. 3. 2008.
Asparagus officinalis L.ŠparogeTP 130/2 od 16. 2. 2011.
Beta vulgaris L.Cikla uključujući i Cheltenham repuTP 60/1 od 1. 4. 2009.
Beta vulgaris L.BlitvaTP 106/1 od 11. 3. 2015.
Brassica oleracea L.Kelj lisnatiTP 90/1 od 16. 2. 2011.
Brassica oleracea L.CvjetačaTP 45/2 Rev. 2 od 21. 3. 2018.
Brassica oleracea L.Brokula ili kalabrijska brokulaTP 151/2 Rev. od 15. 3. 2017.
Brassica oleracea L.Kelj pupčarTP 54/2 Rev. od 15. 3. 2017.
Brassica oleracea L.KorabicaTP 65/1 Rev. od 15. 3. 2017.
Brassica oleracea L.Kelj grmoliki, kupus bijeli i kupus crveniTP 48/3 Rev. od 15. 3. 2017.
Brassica rapa L.Kupus kineskiTP 105/1 od 13. 3. 2008.
Capsicum annuum L.Čili paprika ili paprikaTP 76/2 Rev. od 15. 3. 2017.
Cichorium endivia L.Kudrava endivija i endivija širokolisnaTP 118/3 od 19. 3. 2014.
Cichorium intybus L.Industrijska cikorijaTP 172/2 od 1. 12. 2005.
Cichorium intybus L.Lisnati ili glavati radičTP 154/1 od 21. 3.2018.
Cichorium intybus L.Radič za pospješivanjeTP 173/2 od 21. 3. 2018.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiLubenicaTP 142/2 od 19. 3. 2014.
Cucumis melo L.DinjaTP 104/2 od 21. 3. 2007.
Cucumis sativus L.Krastavac i krastavac za konzerviranjeTP 61/2 Rev. od 21. 3. 2018.
Cucurbita maxima DuchesneBučaTP 155/1 od 11. 3. 2015.
Cucurbita pepo L.Tikva ili tikvicaTP 119/1 rev. od 19. 3. 2014.
Cynara cardunculus L.Artičoka i kardaTP 184/2 od 27. 2. 2013.
Daucus carota L.Mrkva i stočna mrkvaTP 49/3 od 13. 3. 2008.
Daucus carota L.Mrkva i stočna mrkvaTP 49/3 od 13. 3. 2008.
Foeniculum vulgare Mill.KomoračTP 183/1 od 25. 3. 2004.
Lactuca sativa L.Zelena salataTP 13/6 od 21. 3. 2018.
Solanum lycopersicum L.RajčicaTP 44/4 Rev. 3 od 21. 3. 2018.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPeršinTP 136/1 od 21. 3. 2007.
Phaseolus coccineus L.Grah mnogocvjetniTP 9/1 od 21. 3. 2007.
Phaseolus vulgaris L.Grah mahunar niski i grah mahunar visokiTP 12/4 od 27. 2. 2013.
Pisum sativum L. (partim)Grašak naboranog sjemena, grašak okruglog sjemena i grašak šećeracTP 7/2 Rev. 2 od 15. 3. 2017.
Raphanus sativus L.Rotkvica, rotkvaTP 64/2 Rev. od 11. 3. 2015.
Rheum rhabarbarum L.RabarbaraTP 62/1 od 19. 4. 2016.
Scorzonera hispanica L.Crni korijenTP 116/1 od 11. 3. 2015.
Solanum melongena L.PatlidžanTP 117/1 od 13. 3. 2008.
Spinacia oleracea L.ŠpinatTP 55/5 Rev. 2 od 15. 3. 2017.
Valerianella locusta (L.) Laterr.MatovilacTP 75/2 od 21. 3. 2007.
Vicia faba L. (partim)BobTP Broadbean/1 od 25. 3. 2004.
Zea mays L. (partim)Slatki kukuruz i kukuruz kokičarTP 2/3 od 11. 3. 2010.
Solanum habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. SpoonerPodanci rajčiceTP 294/1 Rev. 3 od 21. 3. 2018.
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata DuchesneMeđuvrsni hibridi Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne kao podloga za cijepljenjeTP 311/1 od 15. 3. 2017.
Festuca arundinacea Schreb.Vlasulja barskaTP 39/1 od 1. 10. 2015.
Festuca filiformis Pourr.Uskolisna vlasulja ovčjaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Festuca ovina L.Vlasulja ovčjaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Festuca pratensis Huds.Vlasulja livadnaTP 39/1 od 1. 10. 2015.
Festuca rubra L.Vlasulja nacrvenaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaOštrolisna vlasuljaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Lolium multiflorum Lam.Ljulj talijanskiTP 4/1 od 23. 6. 2011.
Lolium perenne L.Ljulj engleskiTP 4/1 od 23. 6. 2011.
Lolium x hybridum Hausskn.Ljulj oldenburškiTP 4/1 od 23. 6. 2011.
Pisum sativum L. (partim)Stočni grašakTP 7/2 Rev. 2 od 15. 3. 2017.
Poa pratensis L.Vlasnjača livadnaTP 33/1 od 15. 3. 2017.
Vicia sativa L.Grahorica jaraTP 32/1 od 19. 4. 2016.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Stočna korabaTP 89/1 od 11. 3. 2015.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Uljana rotkvaTP 178/1 od 15. 3. 2017.
Brassica napus L. (partim)Uljana repicaTP 36/2 od 16. 11. 2011.
Cannabis sativa L.KonopljaTP 276/1 Djelomična rev. od 21. 3. 2018.
Glycine max (L.) Merr.SojaTP 80/1 od 15. 3. 2017.
Gossypium spp.Pamuk TP 88/1 od 19. 4. 2016.
Helianthus annuus L.SuncokretTP 81/1 od 31. 10. 2002.
Linum usitatissimum L.Lan/sjeme lana TP 57/2 od 19. 3. 2014.
Sinapis alba LGorušica bijelaTP 179/1 od 15. 3. 2017.
Avena nuda L.Golozrna zobTP 20/2 od 1. 10. 2015.
Avena sativa L. (uključuje A. byzantina K. Koch)Zob i crvena zobTP 20/2 od 1. 10. 2015.
Hordeum vulgare L.JečamTP 19/4 od 1. 10. 2015.
Oryza sativa L.RižaTP 16/3 od 1. 10. 2015.
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusHibridi nastali križanjem vrsta iz roda Triticum i vrsta iz roda SecaleTP 121/2 rev. 1 od 16. 2. 2011.
Triticum aestivum L.PšenicaTP 3/4 rev. 2 od 16. 2. 2011.
Triticum durum Desf.Durum pšenicaTP 120/3 od 19. 3. 2014.
Zea mays L. (partim)Kukuruz TP 2/3 od 11. 3. 2010.
Solanum tuberosum L.KrumpirTP 23/3 od 15. 3. 2017.

Tekst protokola objavljen je na mrežnim stranicama CPVO-a (www.cpvo.europa.eu).

DODATAK II.

Popis vrsta koje moraju udovoljavati vodičima UPOV-a za provođenje DUS ispitivanja

Znanstveni nazivUobičajeni nazivSmjernice UPOV-a
Brassica rapa L.Postrna repaTG/37/10 od 4. 4. 2001.
Beta vulgaris L.Stočna repaTG/150/3 od 4. 11. 1994.
Agrostis canina L.Rosulja pasjaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Agrostis gigantea RothRosulja bijelaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Agrostis stolonifera L.Rosulja vriježastaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Agrostis capillaris L.Obična rosuljaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Bromus catharticus VahlStoklasa štraderovaTG/180/3 od 4. 4. 2001.
Bromus sitchensis Trin.Stoklasa zobenaTG/180/3 od 4. 4. 2001.
Dactylis glomerata L.Klupčasta oštricaTG/31/8 od 17. 4. 2002.
xFestulolium Asch. et Graebn.Hibridi nastali križanjem vrste iz roda Festuca i vrste iz roda LoliumTG/243/1 od 9. 4. 2008.
Phleum nodosum L.Mačji repak BertolonijevTG/34/6 od 7. 11. 1984.
Phleum pratense L.Mačji repakTG/34/6 od 7. 11. 1984.
Lotus corniculatus L.Smiljkita roškastaTG 193/1 od 9. 4. 2008.
Lupinus albus L.Lupina bijela slatkaTG/66/4 od 31. 3. 2004.
Lupinus angustifolius L.Lupina uskolisnaTG/66/4 od 31. 3. 2004.
Lupinus luteus L.Lupina slatkaTG/66/4 od 31. 3. 2004.
Medicago doliata Carmign.Dunjica čigrasta/šiljastaTG 228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago italica (Mill.) FioriMedicago italica (Mill.) FioriTG 228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.Obalna vija/dunjicaTG 228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago lupulina L.Hmeljasta vija/dunjicaTG 228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago murex Willd.Medicago murex Willd.TG 228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago polymorpha L.Oštrodlakava vija/dunjicaTG 228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago rugosa Desr.Medicago rugosa Desr.TG 228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago sativa L.LucernaTG/6/5 od 6. 4. 2005.
Medicago scutellata (L.) Mill.Štitasta vija/dunjicaTG 228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago truncatula Gaertn.Buretasta lucernaTG 228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago x varia T. MartynBastardna lucernaTG/6/5 od 6. 4. 2005.
Trifolium pratense L.Djetelina crvenaTG/5/7 od 4. 4. 2001.
Trifolium repens L.Djetelina bijelaTG/38/7 od 9. 4. 2003.
Vicia faba L.Stočni bobTG/8/6 od 17. 4. 2002.
Phacelia tanacetifolia Benth.FacelijaTG 319/1 od 5. 4. 2017.
Arachis hypogaea L.Orašac/kikirikiTG/93/4 od 9. 4. 2014.
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsKrmna ogršticaTG/185/3 od 17. 4. 2002.
Carthamus tinctorius L.ŠafranikaTG/134/3 od 12. 10. 1990.
Papaver somniferum L.MakTG/166/4 od 9. 4. 2014.
Sorghum bicolor (L.) MoenchSirakTG/122/4 od 25. 3. 2015.
Sorghum sudanense (Piper) Stapf.Sudanska travaTG 122/4 od 25. 3. 015.

Sorghum bicolor (L.) Moench x

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Hibridi nastali križanjem Sorghum bicolor i Sorghum sudanenseTG 122/4 od 25. 3. 2015.Tekst vodiča objavljen je na mrežnim stranicama UPOV-a (www.upov.int).