Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 75/2019 (7.8.2019.), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1598

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 69 od 19. srpnja 2019. godine te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 69/19.) u članku 1. umjesto teksta: »Iza rednog broja 1567 dodaje se redni broj 1567a sa sljedećim podacima:« treba stajati tekst: »Iza rednog broja 1567 dodaje se redni broj 1567c sa sljedećim podacima:«.

Umjesto rednog broja: »1567a« treba stajati redni broj: »1567c«.

Pod rednim brojem: »2154a« umjesto Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999: »214527154003« treba stajati Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999: »214527154005«.

Pod rednim brojem: »2158a« umjesto Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999: »214527154202« treba stajati Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999: »214527154205«.

Klasa: 025-04/19-01/188

Urbroj: 338-01-01-19-01

Zagreb, 1. kolovoza 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.