Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN 78/2019 (21.8.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

Ministarstvo poljoprivrede

1633

Na temelju članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 2., članka 10. stavka 4., članka 11. stavka 5., članka 34. stavka 9. i 10., članka 38. stavka 3., članka 39. stavka 3., 7. i 8., članka 41. stavka 3., članka 45. stavka 2., članka 46. stavka 4. i članka 47. stavka 5. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09, 55/11 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA ORGANIZAMA ŠTETNIH ZA BILJE, BILJNE PROIZVODE I DRUGE NADZIRANE PREDMETE I MJERAMA SUZBIJANJA TIH ORGANIZAMA

Članak 1.

U Pravilniku o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine« br. 74/06, 84/10, 120/11, 46/14, 119/14, 24/17 i 1/18) dodaje se članak 1.a. koji glasi:

»Članak 1.a.

Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10.7.2000.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2019/523 оd 21. ožujka 2019. o izmjeni priloga I. do V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (SL L 86, 28. 3. 2019.).«

Članak 2.

U Prilogu 1., Popisu I., dijelu A, odjeljku I., pododjeljku (a), iza točke 4.1. dodaje se točka 4.2. koja glasi:

»4.2. Aromia bungii (Faldermann)«.

U istom pododjeljku, iza točke 10.5. dodaje se točka 10.6. koja glasi:

»10.6. Grapholita packardi Zeller«.

U istom pododjeljku iza točke 16.1. dodaju se točke 16.2. i 16.3. koje glase:

»16.2. Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.3. Oemona hirta (Fabricius)«.

U istom odjeljku, u pododjeljku (c) iza točke 3. dodaju se točke 3.1., 3.2. i 3.3. koje glase:

»3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.

3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous

3.3. Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk«.

Članak 3.

U Prilogu 1., Popisu I., dijelu A., odjeljku II., pododjeljku (a), iza točke 7. dodaje se točka 7.1. koja glasi:

»7.1. Pityophthorus juglandis Blackman«.

U istom odjeljku, u pododjeljku (c) ispred točke 1. dodaju se točke 0.1., 0.2. i 0.3. koje glase:

»0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr

0.2. Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

0.3. Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat«.

Članak 4.

U Prilogu 1., Popisu I., dijelu B., pododjeljku (a) u točki 1. u desnom stupcu briše se oznaka »FI«.

U istom pododjeljku iza točke 4. dodaju se točke 4.1. i 4.2. koje glase:

»4.1. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

4.2. Liriomyza trifolii (Burgess)

IRL, UK (Sjeverna Irska)

IRL, UK (Sjeverna Irska)«.


U istom pododjeljku u točki 5. tekst u desnom stupcu mijenja se i glasi:

»IRL, UK (isključujući područja lokalne uprave Barking i Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke i Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom i Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge i Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor i Maidenhead; Woking, Wokingham i Wycombe)«.

U istom odjeljku, u pododjeljku (b), točka 2. briše se.

Članak 5.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu A., odjeljku I., pododjeljku (a), točka 11. briše se.

U istom odjeljku, pododjeljku (c), točka 9. briše se.

U istom dijelu, odjeljku II., pododjeljku (c), točka 1. briše se.

Članak 6.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu B., pododjeljku (a), točka 10. mijenja se i glasi:

»10. Thaumetopoea pityocampa Denis & SchiffermüllerBilje Cedrus Trew i Pinus L., namijenjeno sadnji, isključujući plodove i sjemeUK«.


U istom dijelu, u pododjeljku (b), u točki 2. tekst u trećem stupcu mijenja se i glasi:

»E (osim autonomnih zajednica Andaluzija, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, autonomne zajednice Madrid, Murcia, Navarra i La Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okruga Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okruga L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicante i općini Alborache i Turís u pokrajini Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korzika), IRL (osim grada Galway), I (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantua, Milano, Sondrio i Varese, i općina Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo u pokrajini Monza Brianza), Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalletto u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (osim općina Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) i Centuripe, Regalbuto i Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Verona)), LV, LT (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas)), P, SI (osim regija Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska, te općina Lendava, Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4) i Velika Polana, te naselja Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki u općini Ivančna Gorica), SK (osim općine Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Otok Man i Kanalski otoci)«.

U istom dijelu, u pododjeljku (c), točka 0.1. mijenja se i glasi:

»0.1. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.Drvo, isključujući drvo bez kore, izolirana kora i bilje Castanea Mill. namijenjeno sadnji i bilje Quercus L. namijenjeno sadnji, isključujući sjemeCZ, IRL, S, UK«.


U istom pododjeljku, u točki 2., riječi u trećem stupcu »UK (Sjeverna Irska)« brišu se.

U istom dijelu, u pododjeljku (d), u točki 1. tekst u trećem stupcu, mijenja se i glasi:

»EL (osim regionalnih jedinica Argolida, Arte, Hanije i Lakonije), M, P (osim Algarvea, Madeire i okruga Odemire u Alenteju)«.

Članak 7.

U Prilogu 3., Popisu III., dijelu A., točka 14. mijenja se i glasi:

»14. Tlo kao takvo, koje se dijelom sastoji od krutih organskih tvari

i

supstrat za uzgoj, kao takav, koji se u cijelosti ili dijelom sastoji od krutih organskih tvari, isključujući supstrat za uzgoj koji se sastoji isključivo od treseta ili vlakana Cocos nucifera L. koji prethodno nisu korišteni za uzgoj bilja ili u druge poljoprivredne svrhe

Treće zemlje, osim Švicarske«.


Članak 8.

U Prilogu 3., Popisu III., dijelu B. u točki 1., tekst u desnom stupcu mijenja se i glasi:

»E (osim autonomnih zajednica Andaluzija, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, autonomne zajednice Madrid, Murcia, Navarra i La Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okruga Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okruga L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicante i općini Alborache i Turís u pokrajini Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korzika), IRL (osim grada Galway), I (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantua, Milano, Sondrio i Varese, i općina Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo u pokrajini Monza Brianza), Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalletto u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (osim općina Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) i Centuripe, Regalbuto i Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Verona)), LV, LT (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas)), P, SI (osim regija Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska, te općina Lendava, Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4) i Velika Polana, te naselja Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki u općini Ivančna Gorica), SK (osim općine Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Otok Man i Kanalski otoci)«.

U istom dijelu, u točki 2., tekst u desnom stupcu mijenja se i glasi:

»E (osim autonomnih zajednica Andaluzija, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, autonomne zajednice Madrid, Murcia, Navarra i La Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okruga Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okruga L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicante i općini Alborache i Turís u pokrajini Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korzika), IRL (osim grada Galway), I (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantua, Milano, Sondrio i Varese, i općina Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo u pokrajini Monza Brianza), Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalletto u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (osim općina Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) i Centuripe, Regalbuto i Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Verona)), LV, LT (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas)), P, SI (osim regija Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska, te općina Lendava, Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4) i Velika Polana, te naselja Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki u općini Ivančna Gorica), SK (osim općine Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Otok Man i Kanalski otoci)«.

Članak 9.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu A., odjeljku I., iza točke 1.7. dodaju se točke 1.8. i 1.9. koje glase:

»1.8. Drvo Juglans L. i Pterocarya Kunth, neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje nije u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostatka drva, dobivenih u cijelosti ili djelom od tog bilja,

– drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drva, neovisno o tome upotrebljava li se upravo pri prijevozu svih vrsta predmeta ili ne, isključujući potporno drvo koje podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo u pošiljci,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, podrijetlom iz SAD-a.

1.9. Izolirana kora drva i drvo Juglans L. i Pterocarya Kunth, neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostatka drva, dobivenih u cijelosti ili djelom od tog bilja, podrijetlom iz SAD-a

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na drvo navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 2.3., 2.4. i 2.5., službena izjava:

(a) da drvo potječe iz područja nezaraženog štetnim organizmom Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ili njegovim vektorom Pityophthorus juglandis Blackman, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(b) da je drvo toplinski tretirano, pri čemu je u njegovom cijelom profilu postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 40 uzastopnih minuta. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »HT« stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom, te u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(c) da je drvo učetvoreno do te mjere da je u potpunosti uklonjena njegova obla površina.

Ne dovodeći u pitanje odredbe navedene u Popisu IV., dijelu A odjeljku I., točkama 1.8, 2.3., 2.4. i 2.5., službena izjava:

(a) da izolirana kora i drvo potječu iz područja nezaraženog štetnim organizmom Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ili njegovim vektorom Pityophthorus juglandis Blackman, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava« ili

(b) da je izolirana kora i drvo toplinski tretirana, pri čemu je u cijelom profilu kore i drva postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 40 uzastopnih minuta, što mora biti navedeno u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika«.


U istom odjeljku, točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Drvo Platanus L., neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, isključujući:

– drveni materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drva, neovisno o tome upotrebljava li se upravo pri prijevozu svih vrsta predmeta ili ne, isključujući potporno drvo koje podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao drvo u pošiljci,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, i drvo u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, u cijelosti ili dijelom proizvedenih od Platanus L., podrijetlom iz Albanije, Armenije, Švicarske, Turske i SAD-a

Službena izjava:

(a) da drvo potječe iz područja nezaraženog štetnim organizmom Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(b) da je drvo osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20 %, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu u skladu s uobičajenom praksom«.


U istom odjeljku, točka 7.1.2. briše se.

U istom odjeljku, iza točke 7.5. dodaju se točke 7.6. i 7.7. koje glase:

»7.6. Drvo Prunus L., neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje nije u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva u cijelosti ili dijelom dobivenog od tog bilja,

– drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drva, neovisno o tome upotrebljava li se upravo pri prijevozu svih vrsta predmeta ili ne, isključujući potporno drvo koje podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao drvo u pošiljci,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, podrijetlom iz Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Mongolije, Japana, Republike Koreje i Vijetnama

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na drvo navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 7.4. i 7.5., službena izjava:

(a) da drvo potječe iz područja nezaraženog štetnim organizmom Aromia bungii (Falderman), a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv tog područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(b) da je drvo toplinski tretirano, pri čemu je u cijelom profilu postignuta temperatura od najmanje od 56 °C u trajanju od najmanje 30 uzastopnih minuta, što mora biti navedeno u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(c) da je drvo podvrgnuto ionizirajućem zračenju kako bi se postigla apsorbirana doza od najmanje 1 kGy kroz cijelo drvo, što mora biti navedeno u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

7.7. Drvo Prunus L., neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje je u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drva, dobivenih u cijelosti ili dijelom od tog drva, podrijetlom iz Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Mongolije, Japana, Republike Koreje i Vijetnama

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na drvo navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 7.4., 7.5. i 7.6., službena izjava:

(a) da drvo potječe iz područja nezaraženog štetnim organizmom Aromia bungii (Faldermann), a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv tog područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(b) da je drvo obrađeno u komade debljine i širine ne veće od 2,5 cm, ili

(c) da je drvo toplinski tretirano pri čemu je u cijelom profilu postignuta temperatura od najmanje od 56 °C u trajanju od najmanje 30 uzastopnih minuta, što mora biti navedeno u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika«.U istom odjeljku, iza točke 11.4. dodaje se točka 11.4.1. koja glasi:

»11.4.1. Bilje Juglans L. i Pterocarya Kunth, namijenjeno sadnji, isključujući sjeme, podrijetlom iz SAD-a

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 11.4., službena izjava:

(a) da je bilje tijekom svojega cijelog životnog ciklusa raslo u području nezaraženom štetnim organizmom Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i njegovim vektorom Pityophthorus juglandis Blackman, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(b) da bilje potječe s mjesta proizvodnje, uključujući i njegovo okolno područje u promjeru od najmanje 5 km, na kojem za vrijeme službenih inspekcijskih pregleda u periodu od dvije godine prije izvoza nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat niti njegovim vektorom Pityophthorus juglandis Blackman; da je neposredno prije izvoza pregledano te je njime rukovano i zapakirano je na način da se spriječi zaraza nakon napuštanja mjesta proizvodnje, ili

(c) da bilje potječe s mjesta proizvodnje s potpunom fizičkom izolacijom i da je bilje namijenjeno sadnji neposredno prije izvoza pregledano te je njime rukovano i zapakirano je na način da se spriječi zaraza nakon napuštanja mjesta proizvodnje«.


U istom odjeljku, točka 12. mijenja se i glasi:

»12. Bilje Platanus L., namijenjeno sadnji, isključujući sjeme podrijetlom iz Albanije, Armenije, Švicarske, Turske i SAD-a

Službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja nezaraženog štetnim Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., a koje je u skladu s Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv tog područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravlnika u »Dopunska izjava«, ili

(b) da simptomi zaraze štetnim organizmom Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa«.


U istom odjeljku, iza točke 14.1. dodaje se točka 14.2. koja glasi:

»14.2. Bilje Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Vaccinium L. namijenjeno sadnji, isključujući bilje u obliku kulture tkiva i sjemena, podrijetlom iz Kanade, Meksika i SAD-a

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 9. i 18., Popisu III., dijelu B, točki 1. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 14.1., 17., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2, 23.1. i 23.2., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da je bilje tijekom cijelog životnog ciklusa raslo u području koje nije zaraženo štetnim organizmom Grapholita packardi Zeller, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv tog područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. Ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(b) da je bilje tijekom cijelog životnog ciklusa raslo na mjestu proizvodnje nezaraženom štetnim organizmom Grapholita packardi Zeller, u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere:

i. koje je registrira i nadzire nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla, i

ii. na kojem su jednom godišnje u odgovarajuće vrijeme obavljeni službeni inspekcijski pregledi radi otkrivanja simptoma zaraze štetnim organizmom Grapholita packardi Zeller, i

iii. na kojem se provode odgovarajuća preventivna tretiranja, a u kojem je na temelju godišnjeg službenog sustavnog istraživanja obavljenog u odgovarajuće vrijeme potvrđeno da nije prisutan štetni organizam Grapholita packardi Zeller, i

iv. da je neposredno prije izvoza obavljen detaljan inspekcijski pregled bilja radi utvrđivanja prisutnosti štetnog organizma Grapholita packardi Zeller; ili

(c) da je bilje raslo na lokaciji s potpunom fizičkom zaštitom od unošenja štetnog organizma Grapholita packardi Zeller«.


U istom odjeljku, točke 16.5. i 16.6. mijenjaju se i glase:

»16.5. Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovi križanci, Mangifera L. i Prunus L.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. i 16.6., službena izjava da:

(a) da plodovi potječu iz zemlje za koju je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njoj ne pojavljuju štetni organizmi iz porodice Tephritidae (izvaneuropske populacije), za koje je poznato da su relevantni plodovi na njih osjetljivi, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(b) da plodovi potječu s područja nezaraženog štetnim organizmima iz porodice Tephritidae (izvaneuropske populacije), za koje je poznato da su relevantni plodovi na njih osjetljivi, koje je u skladu s Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere utvrdila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(c) da prilikom službenih inspekcijskih pregleda, koji su se obavljali barem jedanput mjesečno tijekom razdoblja od tri mjeseca prije berbe, na mjestu proizvodnje i u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa, nisu primjećeni simptomi zaraze štetnim organizmima iz porodice Tephritidae (izvaneuropske populacije), za koje je poznato da su relevantni plodovi na njih osjetljivi, i da niti jedan od plodova ubranih na mjestu proizvodnje nije tijekom odgovarajućeg službenog pregleda pokazao znakove prisustva relevantnog štetnog organizma, i

informacije o sljedivosti moraju biti navedene u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(d) da su plodovi tretirani na odgovarajući način radi suzbijanja štetnih organizama iz porodice Tephritidae (izvaneuropske populacije), za koje je poznato da su relevantni plodovi na njih osjetljivi, što se mora navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o načinu tretiranja.

16.6. Plodovi Capsicum (L.), Citrus L., osim Citrus limon (L.) Osbeck. i Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch i Punica granatum L. podrijetlom iz zemalja afričkoga kontinenta, s Kabo Verdea, Svete Helene, Madagaskara, Réuniona i Mauricijusa te iz Izraela

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5. i 36.3., službena izjava:

(a) da plodovi potječu iz zemlje za koju je u skladu s Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(b) da plodovi potječu iz područja nezaraženog štetnim organizmom Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a koje je u skladu s Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere utvrdila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv tog područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(c) da plodovi potječu s mjesta proizvodnje za koje je u skladu s Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere utvrdila nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a informacije o sljedivosti moraju biti navedene u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika te da službenim inspekcijskim pregledima obavljenim na mjestu proizvodnje tijekom vegetacijskog razdoblja uključujući vizualne preglede reprezentativnog uzorka plodova nije utvrđena zaraza štetnim organizmom Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ili

(d) da su plodovi bili podvrgnuti djelotvornom postupku hlađenja ili nekom drugom učinkovitom tretiranju kako bi se suzbio štetni organizam Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a datum tretiranja mora biti naveden na certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, uz uvjet da je o načinu tretiranja i učinkovitosti nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed izvijestila Komisiju«.


U istom odjeljku, iza točke 16.6. dodaju se točke 16.7., 16.8., 16.9. i 16.10. koje glase:

»16.7. Plodovi Malus Mill.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.8., 16.9. i 16.10., službena izjava:

(a) da plodovi potječu iz zemlje za koju je u skladu s Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njoj ne pojavljuju štetni organizmi Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich i Rhagoletis pomonella (Walsch), uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(b) da plodovi potječu iz područja za koje je u skladu s Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje potvrdila da se u njoj ne pojavljuju štetni organizmi Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich i Rhagoletis pomonella (Walsch); naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(c) da plodovi potječu s mjesta proizvodnje za koje je na temelju službenih inspekcijski pregleda i godišnjeg sustavnog istraživanja obavljenih tijekom vegetacijskog razdoblja u odgovarajuće vrijeme te vizualnim pregledima reprezentativnih uzoraka plodova, nije potvrđena zaraza štetnim organizmima Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich i Rhagoletis pomonella (Walsch), i

informacije o sljedivosti moraju biti navedene u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(d) da su plodovi podvrgnuti djelotvornom postupku tretiranja kako bi se suzbili štetni organizmi Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich i Rhagoletis pomonella (Walsch), a podatci o postupku tretiranja moraju biti navedeni na certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, uz uvjet da je o načinu tretiranja nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed izvijestila Komisiju«.

16.8. Plodovi Malus Mill. i Pyrus L.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.7., 16.9. i 16.10., službena izjava:

(a) da plodovi potječu iz zemlje za koju je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(b) da plodovi potječu iz područja nezaraženog štetnim organizmom Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(c) da plodovi potječu s mjesta proizvodnje za koje je na temelju službenih inspekcijskih pregleda i godišnjeg sustavnog istraživanja obavljenih tijekom vegetacijskog razdoblja u odgovarajuće vrijeme te vizualnim pregledima reprezentativnih uzoraka plodova potvrđeno da se ne pojavljuje štetni organizam Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, i

informacije o sljedivosti moraju biti navedene u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(d) da su plodovi podvrgnuti djelotvornom postupku tretiranja kako bi se suzbio štetni organizam Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, a podatci o postupku tretiranja moraju biti navedeni na certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, uz uvjet da je o načinu tretiranja nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed izvijestila Komisiju.

16.9. Plodovi Malus Mill. i Pyrus L.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.7., 16.8. i 16.10., službena izjava:

(a) da plodovi potječu iz zemlje za koju je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Tachypterellus quadrigibbus Say, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(b) da plodovi potječu iz područja za koje je u skladu s Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje potvrdila da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Tachypterellus quadrigibbus Say, naziv toga mjesta proizvodnje mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(c) da plodovi potječu s mjesta proizvodnje na kojem se provode službeni inspekcijski pregledi i godišnje sustavno istraživanje u odgovarajuće vrijeme tijekom vegetacijskog razdoblja te je vizualnim pregledima reprezentativnog uzorka plodova utvrđeno da se ne pojavljuje štetni organizam Tachypterellus quadrigibbus Say, i

informacije o sljedivosti moraju biti navedene u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(d) da su plodovi bili podvrgnuti djelotvornom postupku tretiranja kako bi se suzbio štetni organizam Tachypterellus quadrigibbus Say, a podatci o postupku tretiranja moraju biti naveden na certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, uz uvjet da je o načinu tretiranja nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed izvijestila Komisiju.

16.10. Plodovi Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Vaccinium L., podrijetlom iz Kanade, Meksika i SAD-a

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.5., 16.6., 16.7., 16.8. i 16.9., službena izjava:

(a) da plodovi potječu iz područja za koje je u skladu s Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje utvrdila da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Grapholita packardi Zeller, naziv toga mjesta proizvodnje mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(b) da plodovi potječu s mjesta proizvodnje na kojem se provode službeni inspekcijski pregledi i godišnje sustavno istraživanje u odgovarajuće vrijeme tijekom vegetacijskog razdoblja te je vizualnim pregledima reprezentativnog uzorka plodova utvrđeno da se ne pojavljuje štetni organizam Grapholita packardi Zeller, i

informacije o sljedivosti moraju biti navedene u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(c) da su plodovi bili podvrgnuti djelotvornom postupku tretiranja kako bi se suzbio štetni organizam Grapholita packardi Zeller, a podatci o postupku tretiranja moraju biti navedeni na certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, uz uvjet da je o načinu tretiranja nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed izvijestila Komisiju«.U istom odjeljku, iza točke 25.7.2. dodaju se točke 25.7.3. i 25.7.4. koje glase:

»25.7.3. Plodovi Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.4., 36.2. i 36.3., službena izjava:

(a) da plodovi potječu iz zemlje za koju je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Neoleucinodes elegantalis (Guenée), uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(b) da plodovi potječu iz područja za koje je u skladu s Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje utvrdila da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Neoleucinodes elegantalis (Guenée), naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(c) da plodovi potječu s mjesta proizvodnje za koje je u skladu s Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere utvrdila nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Neoleucinodes elegantalis (Guenée) i da je službenim inspekcijskim pregledima obavljenim na mjestu proizvodnje tijekom vegetacijskog razdoblja uključujući vizualne preglede reprezentativnih uzoraka plodova potvrđeno da se ne pojavljuje štetni organizam Neoleucinodes elegantalis (Guenée), i informacije o sljedivosti moraju biti navedene u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(d) da plodovi potječu s proizvodne površine zaštićene od kukaca i za koju je nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla na temelju službenih inspekcijskih pregleda i sustavnog istraživanja obavljenog tijekom posljednja tri mjeseca prije izvoza potvrdila da se na njoj ne pojavljuje štetni organizam Neoleucinodes elegantalis (Guenée), i informacije o sljedivosti moraju biti navedene u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

25.7.4. Plodovi Solanaceae podrijetlom iz Australije, Sjeverne i Južne Amerike i Novog Zelanda

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Popis IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.3., 36.2. i 36.3., službena izjava:

(a) da plodovi potječu iz zemlje za koju je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Bactericera cockerelli (Sulc.), uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(b) da plodovi potječu iz područja nezaraženog štetnim organizmom Bactericera cockerelli (Sulc.), a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(c) da plodovi potječu s mjesta proizvodnje, uključujući njegovu neposrednu blizinu, na kojem se provode službeni inspekcijski pregledi i sustavno istraživanje tijekom posljednja tri mjeseca prije izvoza kako bi se potvrdilo da se ne pojavljuje štetni organizam Bactericera cockerelli (Sulc.), te su plodovi na odgovarajući način tretirani i vizualnim je pregledima reprezentativnih uzoraka prije izvoza potvrđeno da nisu zaraženi štetnim organizmom, i

informacije o sljedivosti moraju biti navedene u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika

(d) da plodovi potječu s proizvodne površine zaštićene od kukaca i za koju je nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla na temelju službenih inspekcijskih pregleda i sustavnog istraživanja obavljenog tijekom posljednja tri mjeseca prije izvoza potvrdila da se ne pojavljuje štetni organizam Bactericera cockerelli (Sulc.), i informacije o sljedivosti moraju biti navedene u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika«.U istom odjeljku, točka 34. mijenja se i glasi:

»34. Supstrat za uzgoj, koji je pridodan bilju ili se nalazi na bilju, namijenjen održavanju vitalnosti bilja, isključujući sterilni supstrat za bilje uzgajano in vitro, podrijetlom iz trećih zemalja osim Švicarske

Službena izjava:

(a) da u vrijeme sadnje supstrat za uzgoj pridodan bilju:

i. nije sadržavao tlo ni organske tvari i nije prethodno korišten za uzgoj bilja ili u druge poljoprivredne svrhe, ili

ii. sastojao se isključivo treseta ili vlakana Cocos nucifera L. i nije prethodno korišten za uzgoj bilja ili u druge poljoprivredne svrhe, ili

iii. podvrgnut odgovarajućem tretiranju kako bi se osiguralo da ne sadrži druge štetne organizme, a podaci o tretiranju moraju biti navedeni u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, i da je u svim prethodno spomenutim slučajevima skladišten i držan u odgovarajućim uvjetima kako bi se spriječila zaraza štetnim organizmima, i

(b) da su nakon sjetve ili sadnje:

i. poduzete odgovarajuće mjere kako bi se spriječila zaraza supstrata za uzgoj štetnim organizmima, a što uključuje:

– fizičku izolaciju supstrata za uzgoj od tla i ostalih mogućih izvora zaraze

– higijenske mjere

– upotrebu vode u kojoj de ne pojavljuju štetni organizmi, ili

ii. da je tijekom dva tjedna prije izvoza supstrat za uzgoj te gdje je primjenjivo, i tlo, u potpunosti isprano s vodom u kojoj se ne pojavljuju štetni organizmi.

Supstrat za uzgoj može se ponovno upotrijebiti za sjetvu ili sadnju ako ispunjava uvjete iz toče (a). Potrebno je održavati odgovarajuće uvjete kako bi se spriječila zaraza štetnim organizmima, a kako je navedeno u točki (b)«.


U istom odjeljku, iza točke 34. dodaju se točke 34.1., 34.2., 34.3. i 34.4. koje glase:

»34.1. Lukovice, podanci i gomolji, namijenjeni sadnji, isključujući gomolje Solanum tuberosum, podrijetlom iz trećih zemalja osim Švicarske

34.2. Gomolji Solanum tuberosum podrijetlom iz trećih zemalja osim Švicarske


34.3. Korjenasto i gomoljasto povrće podrijetlom iz trećih zemalja osim Švicarske

34.4. Strojevi i vozila koji se upotrebljavaju za poljoprivredne i šumarske svrhe, uvezeni iz trećih zemalja osim Švicarske

Ne dovodeći u pitanje odredbe navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 30., službena izjava da pošiljka ili partija ne sadrži više od 1 % neto težine tla i supstrata za uzgoj.


Ne dovodeći u pitanje odredbe navedene u Popisu III., dijelu A, točkama 10., 11. i 12. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I. točkama 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1. i 25.4.2., službena izjava da pošiljka ili partija ne sadrži više od 1 % neto težine tla i supstrata za uzgoj.

Ne dovodeći u pitanje odredbe navedene u Popisu III., dijelu A, točkama 10., 11. i 12., službena izjava da pošiljka ili partija ne sadrži više od 1 % neto težine tla i supstrata za uzgoj.

Ne dovodeći u pitanje odredbe navedene u Popisu IV., dijelu B, točki 30., službena izjava da su strojevi ili vozila očišćeni i da na njima nema tla niti biljnih ostataka«.


Članak 10.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu A., odjeljku II., iza točke 2. dodaju se točke 2.1., 2.2. i 2.3. koje glase:

»2.1. Drvo Juglans L. i Pterocarya Kunth neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje nije u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka, dobivenih u cijelosti ili dijelom od tog bilja,

– drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drva, neovisno o tome upotrebljava li se upravo pri prijevozu svih vrsta predmeta ili ne, isključujući potporno drvo koje podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao i drvo u pošiljci,

ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu.

2.2. Izolirana kora drva i drvo Juglans L. i Pterocarya Kunth, neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostatka drva, dobivenih u cijelosti ili djelom od tog bilja2.3. Drveni materijal za pakiranje u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drva, neovisno o tome upotrebljava li se zaista pri prijevozu svih vrsta predmeta ili ne, isključujući neobrađeno drvo debljine 6 mm ili manje, obrađenog drveta proizvedenog lijepljenjem, zagrijavanjem i primjenom tlaka, odnosno kombinacijom navedenog i drva koje podupire pošiljke, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao drvo u pošiljci koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Unije kao drvo u pošiljci.

Službena izjava:

(a) da drvo potječe iz područja nezaraženog štetnim organizmom Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ili njegovim vektorom Pityophthorus juglandis Blackman, a koje su u skladu sa Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavile nadležne službe, ili

(b) da je drvo toplinski tretirano, pri čemu je u njegovom cijelom profilu postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 40 uzastopnih minuta. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »HT« stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom, ili

(c) da je drvo učetvoreno do te mjere da je u potpunosti uklonjena njegova obla površina.Službena izjava:

(a) da izolirana kora i drvo potječu iz područja nezaraženog štetnim organizmom Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ili njegovim vektorom Pityophthorus juglandis Blackman, a koje su u skladu sa Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavile nadležne službe, ili

(b) da je izolirana kora i drvo toplinski tretirano, pri čemu je u cijelom profilu kore i drva postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 40 uzastopnih minuta, O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »HT« stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom

Drveni materijal za pakiranje mora:

a) biti podrijetlom iz područja nezaraženog štetnim organizmom Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ili njegovim vektorom Pityophthorus juglandis Blackman, a koje su u skladu sa Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavile nadležne službe, ili

b) – biti proizveden iz okoranog drva, kako je određeno Prilogom I. Međunarodne norme za fitosanitarne mjere br. 15 (FAO) »Smjernice za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu«,

– biti podvrgnut jednom od odobrenih postupaka tretiranja koji su određeni Prilogom I. navedene Međunarodne norme za fitosanitarne mjere, i

– biti označen oznakom određenom u Prilogu II. navedene Međunarodne norme, koja ukazuje na to da je drveni materijal za pakiranje bio podvrgnut odobrenom fitosanitarnom postupku u skladu s navedenom normom«.


U istom odjeljku, iza točke 7. dodaje se točka 7.1. koja glasi:

»7.1. Bilje Juglans L. i Pterocarya Kunth, namijenjeno sadnji, isključujući sjeme

Službena izjava:

(a) da je bilje namijenjeno sadnji raslo tijekom svojeg cijelog životnog ciklusa ili nakon unošenja u Uniju na području nezaraženom štetnim organizmom Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i njegovim vektorom Pityophthorus juglandis Blackman, a koje su u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavile nadležne službe, ili

b) da bilje namijenjeno sadnji potječe s mjesta proizvodnje, uključujući i njegovo okolno područje u promjeru od najmanje 5 km, na kojem za vrijeme službenih inspekcijskih pregleda u periodu od dvije godine prije izvoza nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat niti njegovim vektorom Pityophthorus juglandis Blackman i da je neposredno prije izvoza pregledano te je njime rukovano i zapakirano je na način da se spriječi zaraza nakon napuštanja mjesta proizvodnje, ili

(c) da bilje namijenjeno sadnji potječe s mjesta proizvodnje s potpunom fizičkom izolacijom i da je neposredno prije izvoza pregledano te je njime rukovano i zapakirano je na način da se spriječi zaraza nakon napuštanja mjesta proizvodnje«.


U istom odjeljku, iza točke 30.1. dodaje se točka 31. koja glasi:

»31. Strojevi i vozila koji se upotrebljavaju za poljoprivredne i šumarske svrhe

Strojevi ili vozila:

a) premještaju se iz područja nezaraženog štetnim organizmom Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., a koje su u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavile nadležne službe za zaštitu bilja, ili

b) prije premještanja iz područja zaraženog štetnim organizmom Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr su očišćeni i na njima nema tla niti organskih ostataka«.


Članak 11.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu B., u točki 16. u trećem stupcu oznaka »UK (Sjeverna Irska)« briše se.

U istom dijelu, u točki 16. 1. tekst u prvom stupcu mijenja se i glasi: »16.1. Bilje Cedrus Trew, Pinus L., namijenjeno sadnji, isključujući sjeme«.

U istom dijelu, iza točke 16.1. dodaje se točka 16.2. koja glasi:

»16.2. Bilje Quercus L., osim Quercus suber L., namijenjeno sadnji, isključujući plodove i sjeme, opsega najmanje 8 cm mjereno na visini od 1,2 m od korjenova vrata

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 2., Popisu IV., dijelu A, odjeljku I. točkama 11.01., 11.1. i 11.2. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 7., službena izjava:

(a) da je bilje tijekom svojega cijelog životnog ciklusa raslo na mjestima proizvodnje u zemljama za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Thaumetopoea processionea L., ili

(b) da je bilje tijekom svojeg cijelog životnog ciklusa raslo u zaštićenom području navedenom u desnom stupcu ili potječe iz područja nezaraženog štetnim organizmom Thaumetopoea processionea L., a koje je u skladu sa Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja, ili

(c) da je bilje od posljednjeg vegetacijskog ciklusa raslo u rasadniku, uključujući i njegovo okolno područje, u kojem je na temelju službenih inspekcijskih pregleda provedenih neposredno prije njegova premještanja potvrđeno da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Thaumetopoea processionea L. i

službeni inspekcijski pregledi rasadnika i njegovog okolnog područja provode se u odgovarajuće vrijeme i to od početka posljednjeg vegetacijskog ciklusa kako bi se otkrile ličinke i ostali simptomi zaraze štetnim organizmom Thaumetopoea processionea L. ili

(d) da je bilje tijekom svojeg cijelog vegetacijskog ciklusa raslo na mjestu proizvodnje s potpunom fizičkom izolacijom od unošenja štetnog organizma Thaumetopoea processionea L.

i da je inspekcijskim pregledom obavljenim u odgovarajuće vrijeme potvrđeno da je nezaraženo štetnim organizmom Thaumetopoea processionea L.

IE, UK (isključujući područja lokalne uprave Barking i Dagenham, Barnet, Basildon, Basingstoke i Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, gradove London i Westminster, Crawley, Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping Forest, Epsom i Ewell District, Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridgei Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor i Maidenhead; Woking, Wokingham i Wycombe)«.


U istom dijelu, u točki 21. tekst u trećem stupcu mijenja se i glasi:

»E (osim autonomnih zajednica Andaluzija, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, autonomne zajednice Madrid, Murcia, Navarra i La Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okruga Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okruga L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicante i općini Alborache i Turís u pokrajini Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korzika), IRL (osim grada Galway), I (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantua, Milano, Sondrio i Varese, i općina Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo u pokrajini Monza Brianza), Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalletto u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (osim općina Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) i Centuripe, Regalbuto i Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Verona)), LV, LT (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas)), P, SI (osim regija Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska, te općina Lendava, Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4) i Velika Polana, te naselja Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki u općini Ivančna Gorica), SK (osim općine Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Otok Man i Kanalski otoci)«.

U istom dijelu, u točki 21.3. tekst u trećem stupcu mijenja se i glasi:

»E (osim autonomnih zajednica Andaluzija, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, autonomne zajednice Madrid, Murcia, Navarra i La Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okruga Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okruga L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicante i općini Alborache i Turís u pokrajini Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korzika), IRL (osim grada Galway), I (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantua, Milano, Sondrio i Varese, i općina Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo u pokrajini Monza Brianza), Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalletto u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (osim općina Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) i Centuripe, Regalbuto i Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Verona)), LV, LT (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas)), P, SI (osim regija Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska, te općina Lendava, Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4) i Velika Polana, te naselja Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki u općini Ivančna Gorica), SK (osim općine Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Otok Man i Kanalski otoci)«.

U istom dijelu, točka 24.1. mijenja se i glasi:

»24.1. Neukorijenjene reznice Euphorbia pulcherrima Willd., namijenjene sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 45.1., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da neukorijenjene reznice potječu iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), ili

(b) da ni na reznicama niti na bilju od kojeg reznice potječu, prilikom službenih inspekcijskih pregleda koji su se obavljali na mjestu proizvodnje barem svaka tri tjedna tijekom cijelog proizvodnog razdoblja nisu primijećeni znakovi zaraze štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europskim populacijama), ili

(c) da su reznice i bilje dobiveno od tih reznica, u slučajevima kada je štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) pronađen na mjestima proizvodnje, držani ili su proizvedeni na tom mjestu proizvodnje, na odgovarajući način tretirani kako bi se suzbio štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), te da poslije na tom mjestu proizvodnje službenim inspekcijskim pregledima koji su obavljani jednom tjedno tijekom tri tjedna prije premještanja s mjesta proizvodnje i da tijekom praćenja zdravstvenog stanja u spomenutom razdoblju, nije potvrđena zaraza štenim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), što je posljedica primjene odgovarajućeg postupka iskorjenjivanja štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije). Posljednji tjedni inspekcijski pregled mora se obaviti neposredno prije premještanja.

IRL, P (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), S, UK«.


U istom dijelu, točka 24.2. mijenja se i glasi:

»24.2. Bilje Euphorbia pulcherrima Willd., namijenjeno sadnji, isključujući:

– sjeme,

– bilje navedeno u točki 24.1.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 45.1., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), ili

(b) da prilikom službenih inspekcijskih pregleda koji su se obavljali na bilju na mjestu proizvodnje barem jedanput svaka tri tjedna tijekom posljednjih devet tjedana prije stavljanja na tržište, nisu primijećeni znakovi zaraze štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), ili

c) da je bilje, u slučajevima kada je štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) pronađen na mjestima proizvodnje, držano ili je proizvedeno na tom mjestu proizvodnje, na odgovarajući način tretirano kako bi se suzbio štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) te da poslije na tom mjestu proizvodnje službenim inspekcijskim pregledima koji su obavljani jednom tjedno tijekom tri tjedna prije premještanja s mjesta proizvodnje i da tijekom praćenja zdravstvenog stanja u spomenutom razdoblju, nije potvrđena zaraza štenim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), što je posljedica primjene odgovarajućeg postupka iskorjenjivanja štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije). Posljednji tjedni inspekcijski pregled mora se obaviti neposredno prije premještanja, i

(d) da postoji dokazi da je bilje proizvedeno od sadnica koje:

(da) potječu iz područja za koje poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), ili

IRL, P (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), S, UK«.

(db) koje su uzgojene na mjestu proizvodnje na kojima prilikom službenih inspekcijskih pregleda koji su se obavljali barem jednom svaka tri tjedna tijekom cijelog proizvodnog razdoblja, nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), ili

(dc) u slučajevima kada je štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) pronađen na mjestima proizvodnje a koja se razvijala na bilju koje je držano ili proizvedeno na tom mjestu proizvodnje, na odgovarajući način tretirano kako bi se suzbio štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) te da poslije na tom mjestu proizvodnje službenim inspekcijskim pregledima koji su obavljani jednom tjedno tijekom tri tjedna prije premještanja s mjesta proizvodnje i tijekom praćenja zdravstvenog stanja u spomenutom razdoblju, nije potvrđena zaraza štenim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), što je posljedica primjene odgovarajućeg postupka iskorjenjivanja štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije). Posljednji tjedni inspekcijski pregled mora se obaviti neposredno prije premještanja, ili

(e) za bilje, za koje se može dokazati njegovim pakiranjem, razvijenošću cvijeta (ili brakteje) ili na neki drugi način da je namijenjeno za prodaju krajnjem korisniku koji se ne bavi profesionalnom proizvodnjom, da je službenim inspekcijskim pregledom bilja obavljenim prije njegovog premještanja, pri čemu je utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije).U istom dijelu, točka 24.3. mijenja se i glasi:

»24.3. Bilje Begonia L., namijenjeno sadnji, osim sjemena, gomolja i podanaka, i bilje Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. i Nerium oleander L., namijenjeno sadnji, osim sjemena

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se primjenjuju na bilje navedeno u Prilogu IV., dijelu A. odjeljku I., točki 45.1., gdje je to primjenjivo, službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koje je poznato da u njemu nema organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), ili

(b) da je prilikom službenih inspekcijskih pregleda koji su se obavljali na bilju na mjestu proizvodnje barem jedanput svaka tri tjedna tijekom devet tjedana prije stavljanja na tržište, nisu primijećeni znakovi zaraze organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), ili

(c) da je bilje, u slučajevima kada je štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) pronađen na mjestima proizvodnje, držano ili je proizvedeno na tom mjestu proizvodnje, na odgovarajući način tretirano kako bi se suzbio štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) te da poslije na tom mjestu proizvodnje službenim inspekcijskim pregledima koji su obavljani jednom tjedno tijekom tri tjedna prije premještanja s mjesta proizvodnje i da tijekom praćenja zdravstvenog stanja u spomenutom razdoblju, nije potvrđena zaraza štenim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), što je posljedica primjene odgovarajućeg postupka iskorjenjivanja štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije). Posljednji tjedni inspekcijski pregled mora se obaviti neposredno prije premještanja, ili

(d) za bilje za koje se može dokazati njegovim pakiranjem, razvijenošću cvijeta ili na neki drugi način da je namijenjeno za prodaju krajnjem kupcu koji se ne bavi profesionalnom proizvodnjom, da je službenim inspekcijskim pregledom prije njegovog premještanja, pri čemu je utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije).

IRL, P (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), S, UK«.


U istom dijelu, točka 31. mijenja se i glasi:

»31. Plodovi iz roda Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovi križanci podrijetlom iz BG, HR, SI, EL (regionalnih jedinica Argolida, Arta, Chania i Lakonia), P (Algarve, Madeira i okrug Odemira u Alenteju), E, F, CY i I

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz Popisa IV., dijela A, odjeljka II., točke 30.1. da na ambalaži mora biti oznaka podrijetla:

(a) plodovi moraju biti bez lišća i peteljki; ili

(b) u slučaju plodova s lišćem ili peteljkama, službena izjava da su plodovi zapakirani u zatvorene i službeno zapečaćene spremnike koji će ostati zapečaćeni tijekom prijevoza kroz zaštićeno područje koje je radi takvih plodova i zaštićeno, te da imaju karakterističnu oznaku navedenu na biljnoj putovnici

EL (osim regionalnih jedinica Argolide, Arte, Hanije i Lakonije), M, P (osim Algarvea, Madeire i okruga Odemire u Alenteju)«.


Članak 12.

U Prilogu 5., Popisu V., dijelu A, odjeljku I., točka 1.7.(a) mijenja se i glasi:

»(a) u cijelosti ili dijelom dobiveno od Juglans L., Platanus L. i Pterocarya L., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu«.

U istom odjeljku, točka 2.1. mijenja se i glasi:

»2.1. Bilje namijenjeno sadnji, osim sjemena, iz rodova Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i križanci, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., sve sorte novogvinejskih križanaca Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. i drugo bilje zeljastih vrsta, isključujući bilje iz porodice Gramineae, namijenjeno sadnji te isključujući lukovice, podanake, rizome, sjeme i gomolje«.

Članak 13.

U Prilogu 5., Popisu V., dijelu A, odjeljku II., točka 1.2. mijenja se i glasi:

»1.2. Bilje namijenjeno sadnji, osim sjemena, Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Platanus L., Populus L., Prunus L. i Quercus spp., osim Quercus suber L. i Ulmus L«.

Članak 14.

U Prilogu 5., Popisu V., dijelu B, odjeljku I., u točki 2. deveta alineja, mijenja se i glasi:

» – rezanih grana Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya L., s lišćem ili bez njega, podrijetlom iz Kanade, Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a«.

U istom odjeljku, točki 2. iza devete alineje dodaje se alineja koja glasi:

»-Convolvulus L., Ipomoea L. (osim gomolja), Micromeria Benth i Solanaceae, podrijetlom iz Australije, Amerika i Novog Zelanda«.

U istom odjeljku, točki 3. prva i druga alineja mijenjaju se i glase:

» – Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. i nihovi križanci, Momordica L. i Solanaceae,

Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L; Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L; Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L.i Vitis L«.

U istom odjeljku, točki 3. treća alineja briše se.

U istom odjeljku, točki 5. treća alineja mijenja se i glasi:

» – Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya L., podrijetlom iz Kanade, Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a«.

U istom odjeljku, točki 6. podtočki (a), druga, šesta i osma alineja mijenjaju se i glase:

» – Platanus L., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, podrijetlom iz Albanije, Armenije, Švicarske, Turske ili SAD-a,

Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya L., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, podrijetlom iz Kanade, Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a,

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. and Sorbus L., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, osim drvne piljevine i strugotina, podrijetlom iz Kanade ili SAD-a«.

U istom odjeljku, točki 6. podtočki (a) dodaje se deveta alineja koja glasi:

» – Prunus L., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, podrijetlom iz Kanade, Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Mongolije, Japana, Republike Koreje, SAD-a ili Vijetnama«.

U istom odjeljku, točka 7. mijenja se i glasi:

»7. Supstrat za uzgoj, priložen ili dodan uz bilje, namijenjen održavanju vegetacijskog ciklusa bilja podrijetlom iz trećih zemalja osim Švicarske«.

U istom odjeljku, iza točke 7. dodaje se točka 7.1. koja glasi:

»7.1. Strojevi i vozila koji se upotrebljavaju za poljoprivredu ili šumarstvo i u skladu su s jednim od sljedećih opisa iz dijela II. Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 te su uvezeni iz trećih zemalja osim Švicarske:

Oznaka KNOpis

ex 8432

ex 8433 53

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

Strojevi za pripremu ili kultiviranje tla za poljoprivredu, hortikulturu ili šumarstvo; valjci za travnjake i sportske terene

Strojevi za vađenje korjenastih ili gomoljastih plodova

Strojevi za šumarstvo

Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709): cestovni tegljači za poluprikolice, rabljeni

Poljoprivredni traktori i traktori za šumarstvo, na kotačima, snage motora ne veće od 18 kW«.


Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2019. godine.

Klasa: 011-01/19-01/39
Urbroj: 525-09/1177-19-11
Zagreb, 8. kolovoza 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.