Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Vlada Republike Hrvatske

1638

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19), u članku 3. podstavak a) Položaji I. vrste, mijenja se i glasi:

»a) Položaji I. vrste
1. zamjenik ravnatelja3,470
2. pomoćnik ravnatelja3,170
3. rukovoditelj sektora u Direkciji2,667
4. voditelj Regionalnog ureda Zagreb2,425
5. voditelj Regionalnog ureda Split, Osijek i Rijeka2,279
rukovoditelj službe u Direkciji
6. voditelj područne službe2,134
7. rukovoditelj odjela u Direkciji2,037.«.Članak 2.

U članku 4. podstavak a) Položaji I. vrste, mijenja se i glasi:

»a) Položaji I. vrste
1. zamjenik ravnatelja3,470
2. pomoćnik ravnatelja3,170
3. predstojnik ureda
izvršni koordinator za područne službe
predstojnik područne službe2,279.«.


Članak 3.

U članku 5. podstavak a) Položaji I. vrste, mijenja se i glasi:

»a) Položaji I. vrste
1. zamjenik ravnatelja2,970
2. pomoćnik ravnatelja2,760
3. predstojnik regionalnog ureda2,279
4. voditelj ispostave1,455.«.


Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/66

Urbroj: 50301-25/05-19-2

Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.