Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1641

Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA OBRANE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine«, broj 2/17), u člancima 104., 168. i 180., članku 182. stavku 4. i članku 184. stavcima 2., 5., 6. i 7. riječi: »pomoćnik ministra« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječju: »ravnatelj« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 2.

Okvirni broj državnih službenika, namještenika i djelatnih vojnih osoba u Ministarstvu obrane prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine«, broj 2/17), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika, namještenika i djelatnih vojnih osoba u Ministarstvu obrane koji je sadržan u tablici u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane.

Članak 3.

Ministar obrane uskladit će, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnoga za službeničke odnose, Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva obrane u skladu s odredbama ove Uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/58

Urbroj: 50301-29/23-19-2

Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, NAMJEŠTENIKA I DJELATNIH VOJNIH OSOBA U MINISTARSTVU OBRANE

1. KABINET MINISTRA20
Kabinet ministra – ukupno20
2. GLAVNO TAJNIŠTVO1
2.1. Sektor za opće poslove i pripremu akata1
2.1.1. Služba za opće i potporne poslove i pripremu akata1
2.1.1.1. Odjel općih poslova8
2.1.1.2. Središnji vojni arhiv7
2.1.1.3. Odjel za pripremu akata7
2.1.2. Služba za izradu i usklađenje akata1
2.1.2.1. Odjel za izradu akata7
2.1.2.2. Odjel za usklađenje akata7
2.2. Služba za drugostupanjski upravni postupak i upravne sporove1
2.2.1. Odjel za drugostupanjski upravni postupak5
2.2.2. Odjel za upravne sporove i zastupanje5
2.3. Služba za imovinske sporove i naknadu štete1
2.3.1. Odjel za imovinske sporove6
2.3.2. Odjel za naknadu štete6
Glavno tajništvo – ukupno64
3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA VOJNI ZRAČNI I POMORSKI PROMET1
3.1. Odjel za letačke operacije i zračni promet4
3.2. Odjel za zrakoplovno-tehničke standarde3
3.3. Odjel za istraživanje zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda4
3.4. Odjel za vojni pomorski promet3
Samostalna služba za vojni zračni i pomorski promet – ukupno15
4. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO1
4.1. Odjel za odnose s javnošću i medije9
4.2. Odjel za promidžbu i opće poslove6
4.3. Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva7
4.4. Odjel multimedijalnih sadržaja6
4.5. Odjel za analitiku i strateško planiranje6
4.6. Odjel za internetske stranice i društvene mreže5
Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo – ukupno40
5. SAMOSTALNI SEKTOR ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE1
5.1. Služba za planiranje javne nabave i prodaju1
5.1.1. Odjel za kontrolu ugovora i opće poslove6
5.1.2. Odjel za planiranje, analizu i prodaju6
5.2. Služba za provedbu postupaka javne nabave1
5.2.1. Odjel za nabavu tehničkih roba i usluga7
5.2.2. Odjel za nabavu opskrbnih i zdravstvenih roba i usluga6
5.2.3. Odjel za nabavu graditeljskih roba, usluga i ustupanja radova5
5.2.4. Odjel za nabavu informatičkih, komunikacijskih i uredskih roba i usluga5
Samostalni sektor za postupke javne nabave – ukupno38
6. SAMOSTALNI SEKTOR ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE SUSTAVE1
6.1. Služba za planiranje, normizaciju i informacijske sustave1
6.1.1. Odjel za planiranje i normizaciju informacijskih sustava5
6.1.2. Odjel za razvoj informacijskih sustava5
6.1.3. Odjel za raščlambu i opće poslove5
6.2. Služba za informacijske, komunikacijske i elektroničke sustave1
6.2.1. Odjel za sigurnost i nadzor informacijskih sustava5
6.2.2. Odjel za razvoj IT infrastrukture6
6.2.3. Odjel za razvoj komunikacijskih i elektroničkih sustava6
Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave – ukupno35
7. SAMOSTALNI SEKTOR ZA VOJNOPOLICIJSKE POSLOVE1
7.1. Služba kriminalističke vojne policije1
7.1.1. Odjel za kriminalistička istraživanja8
7.1.2. Odjel za kriminalističku potporu5
7.2. Služba za analitiku i vojnopolicijske evidencije1
7.2.1 Odjel za analitiku4
7.2.2. Odjel za vojnopolicijske evidencije4
Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove – ukupno24
8. UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
ravnatelj Uprave za obrambenu politiku1
8.1. Sektor za obrambenu politiku i planiranje1
8.1.1. Služba za obrambenu politiku1
8.1.1.1. Odjel za definiranje i usklađivanje obrambene politike4
8.1.1.2. Odjel za obrambene analize5
8.1.1.3. Odjel za sukcesiju vojne imovine3
8.1.1.4. Podregistar za klasificirane podatke NATO-a i EU-a7
8.1.2. Služba za obrambeno planiranje1
8.1.2.1. Odjel za planiranje obrambenih sposobnosti6
8.1.2.2. Odjel za vrednovanje i izvješćivanje5
8.1.2.3. Odjel za potporu kriznom upravljanju6
8.2. Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju1
8.2.1. Služba za bilateralnu obrambenu suradnju1
8.2.1.1. Odjel za bilateralnu obrambenu suradnju I.15
8.2.1.2. Odjel za bilateralnu obrambenu suradnju II.13
8.2.2. Služba za multilateralne poslove i međunarodnu sigurnost1
8.2.2.1. Odjel za multilateralne poslove i međunarodne organizacije8
8.2.2.2. Odjel za nadzor naoružanja10
8.2.2.3. Odjel za potporu međunarodnim aktivnostima9
8.2.3. Služba za NATO i EU1
8.2.3.1. Odjel za NATO5
8.2.3.2. Odjel za EU5
8.2.3.3. Obrambeni odjel Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora6
Uprava za obrambenu politiku – ukupno115
9. UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
ravnatelj Uprave za ljudske potencijale1
9.1. Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima1
9.1.1. Služba za djelatno vojno osoblje1
9.1.1.1. Odjel za planiranje, upravljanje i nadzor6
9.1.1.2. Odjel za časnike12
9.1.1.3. Odjel za dočasnike i vojnike/mornare12
9.1.2. Služba za izobrazbu1
9.1.2.1. Odjel za razvoj izobrazbe5
9.1.2.2. Odjel za provedbu izobrazbe5
9.1.3. Služba za državne službenike i namještenike1
9.1.3.1. Odjel za planiranje i razvoj5
9.1.3.2. Odjel za statusna pitanja i materijalna prava9
9.1.4. Služba za poslove obrane1
9.1.4.1 Odjel za poslove obrane6
9.1.4.2. Odjel za potporu6
9.1.4.3. Područni odjeli za poslove obrane
9.1.4.3.1. Područni odjel za poslove obrane Osijek10
9.1.4.3.1.1. Područni odsjek za poslove obrane Osijek 17
9.1.4.3.1.2. Područni odsjek za poslove obrane Osijek 27
9.1.4.3.1.3. Područni odsjek za poslove obrane Požega6
9.1.4.3.1.4. Područni odsjek za poslove obrane Slavonski Brod7
9.1.4.3.1.5. Područni odsjek za poslove obrane Virovitica6
9.1.4.3.1.6. Područni odsjek za poslove obrane Vukovar7
9.1.4.3.2. Područni odjel za poslove obrane Zagreb10
9.1.4.3.2.1. Područni odsjek za poslove obrane Bjelovar7
9.1.4.3.2.2. Područni odsjek za poslove obrane Čakovec6
9.1.4.3.2.3. Područni odsjek za poslove obrane Karlovac6
9.1.4.3.2.4. Područni odsjek za poslove obrane Krapina6
9.1.4.3.2.5. Područni odsjek za poslove obrane Koprivnica6
9.1.4.3.2.6. Područni odsjek za poslove obrane Sisak7
9.1.4.3.2.7. Područni odsjek za poslove obrane Varaždin6
9.1.4.3.2.8. Područni odsjek za poslove obrane Zagreb – Centar – Istok11
9.1.4.3.2.9. Područni odsjek za poslove obrane Zagreb – Zapad8
9.1.4.3.2.10. Područni odsjek za poslove obrane Zagreb – Jug7
9.1.4.3.3. Područni odjel za poslove obrane Rijeka10
9.1.4.3.3.1. Područni odsjek za poslove obrane Rijeka8
9.1.4.3.3.2. Područni odsjek za poslove obrane Gospić5
9.1.4.3.3.3. Područni odsjek za poslove obrane Pazin6
9.1.4.3.4. Područni odjel za poslove obrane Split11
9.1.4.3.4.1. Područni odsjek za poslove obrane Split11
9.1.4.3.4.2. Područni odsjek za poslove obrane Dubrovnik6
9.1.4.3.4.3. Područni odsjek za poslove obrane Šibenik6
9.1.4.3.4.4. Područni odsjek za poslove obrane Zadar7
9.2. Sektor za potporu ljudskim potencijalima1
9.2.1. Služba za integraciju raščlambe i planiranje1
9.2.1.1. Odjel za integraciju7
9.2.1.2. Odjel za raščlambe i simulacije7
9.2.1.3. Odjel za planiranje i financijsku potporu7
9.2.2. Služba za potporu i kvalitetu življenja1
9.2.2.1. Odjel za pismohranu i opće poslove9
9.2.2.2. Odjel za personalnu potporu i kvalitetu življenja9
9.2.2.3. Odjel za tranziciju5
9.2.3. Služba za vojno zdravstvo1
9.2.3.1. Odjel za medicinske, dentalne i veterinarske poslove4
9.2.3.2. Odjel za normizaciju i materijalno zbrinjavanje vojnog zdravstva5
9.2.3.3. Prvostupanjska zdravstvena komisija3
Uprava za ljudske potencijale – ukupno332
10. UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
ravnatelj Uprave za materijalne resurse1
10.1. Sektor za naoružanje i opremu1
10.1.1. Služba za opremanje i modernizaciju1
10.1.1.1. Odjel kopnenog naoružanja i vojne opreme9
10.1.1.2. Odjel mornaričkog naoružanja i vojne opreme5
10.1.1.3. Odjel zrakoplovnog i protuzrakoplovnog naoružanja i vojne opreme5
10.1.1.4. Odjel ubojnih i radiološko-biološko-kemijskih sredstava5
10.1.2. Služba za potporu opremanju i modernizaciji1
10.1.2.1. Odjel za razvoj politike opremanja i modernizacije8
10.1.2.2. Odjel za intendantska sredstva i usluge6
10.1.2.3. Odjel za nebojna sredstva i dozvole8
10.1.2.4. Odjel za kodifikaciju i normizaciju5
10.1.2.5. Odjel za praćenje realizacije planova i opće poslove5
10.2. Sektor za vojnu infrastrukturu1
10.2.1. Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša1
10.2.1.1. Odjel za nekretnine10
10.2.1.2. Odjel za geoinformacijske sustave i meteorologiju10
10.2.1.3. Odjel za zaštitu okoliša6
10.2.2. Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost1
10.2.2.1. Odjel za pripremu vojne gradnje7
10.2.2.2. Odjel za izdavanje vojnih dozvola5
10.2.2.3. Odjel za nadzor vojnoga građenja11
10.3. Sektor za potporu, usluge i kontrolu kvalitete1
10.3.1. Služba za potporu, promet i usluge1
10.3.1.1. Odjel potpore5
10.3.1.2. Odjel prometa8
10.3.1.3. Odjel općih poslova i evidencije5
10.3.1.4. Odjel usluga8
10.3.1.5. Odjel materijalnog zbrinjavanja7
10.3.1.6. Odjel prometnog servisa25
10.3.2. Služba za prijam i kontrolu kvalitete1
10.3.2.1. Odjel za prijam8
10.3.2.2. Odjel za razvoj sustava kvalitete6
10.3.2.3. Odjel za osiguranje kvalitete11
Uprava za materijalne resurse – ukupno198
11. UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
ravnatelj Uprave za proračun i financije1
11.1. Sektor za proračun i analize1
11.1.1. Služba za proračun1
11.1.1.1. Odjel za pripremu i izradu proračuna5
11.1.1.2. Odjel za izvješćivanje i analize4
11.1.1.3. Odjel za praćenje i unaprjeđenje proračunskih procesa4
11.1.2. Služba za plan i analize1
11.1.2.1. Odjel za strateško planiranje i planiranje rada5
11.1.2.2. Odjel za programiranje i analize4
11.1.2.3. Odjel za upravljanje rizicima i suradnju s trgovačkim društvima4
11.2. Sektor za financije i računovodstvo1
11.2.1. Služba za financijske i računovodstvene poslove1
11.2.1.1. Odjel za kontrolu isprava5
11.2.1.2. Odjel za platni promet5
11.2.1.3. Odjel za obračun i isplatu plaća i naknada6
11.2.1.4. Odjel za knjigovodstvo i financijsko izvješćivanje9
11.2.2. Služba za operativne financijske poslove1
11.2.2.1. Operativni odjel za financije Zagreb29
11.2.2.2. Operativni odjel za financije Karlovac15
11.2.2.3. Operativni odjel za financije Osijek14
11.2.2.4. Operativni odjel za financije Split14
11.2.2.5. Odjel za financijsku obradu podnesaka5
11.3. Služba za integraciju i potporu1
11.3.1. Odjel za opću potporu6
11.3.3. Odjel za integraciju i informatičku potporu6
Uprava za proračun i financije – ukupno148
12. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA8
Samostalna služba za upravljanje projektima – ukupno8
13. INSPEKTORAT OBRANE1
neposredno u Inspektoratu obrane, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.1. Služba inspekcije obrane1
13.1.1. Odjel za potporu i koordinaciju7
13.1.2. Odjel za inspekciju obrane i obrambenih priprema12
13.2. Služba inspekcije resursa1
13.2.1. Odjel za inspekciju ljudskih resursa5
13.2.2. Odjel za inspekciju materijalno-financijskih resursa10
Inspektorat obrane – ukupno38
14. VOJNOSTEGOVNI SUD12
Vojnostegovni sud – ukupno12
15. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU8
Samostalna služba za unutarnju reviziju – ukupno8
16. SAMOSTALNI ODJEL ZA PROTOKOL8
Samostalni odjel za protokol – ukupno8
17. SAMOSTALNI ODJEL ZA POTPORU VOJNOM ORDINARIJATU U REPUBLICI HRVATSKOJ7
Samostalni odjel za potporu Vojnom ordinarijatu u Republici Hrvatskoj – ukupno7
MINISTARSTVO OBRANE – UKUPNO1110