Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1659

Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 33/17), u članku 4. točki 1. riječi: »Kabinet ravnatelja«, zamjenjuju se riječima: »Kabinet glavnog ravnatelja«.

Članak 2.

U naslovu iznad članka 6. i u članku 6. riječ: »ravnatelj« iz određenog padeža, zamjenjuje se riječima: »glavni ravnatelj« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

U člancima 51., 78., 79., 80., 81., 82. i 84. riječ: »ravnatelj« iz određenog padeža, zamjenjuje se riječima: »glavni ravnatelj« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Tablica okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Državne geodetske uprave koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 33/17), zamjenjuje se Tablicom okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Državne geodetske uprave, koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 5.

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Državne geodetske uprave s odredbama ove Uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/60
Urbroj: 50301-27/25-19-2
Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

TABLICA OKVIRNOG BROJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

Brojčane oznakeUnutarnje ustrojstvene jediniceBroj izvršitelja
I.Neposredno u Upravi, izvan sastava unutarnjih ustrojstvenih jedinica1
1.Kabinet glavnog ravnatelja10
2.Sektor za državnu izmjeru1
2.1.Služba osnovnih geodetskih radova1
2.1.1.Odjel za geodetske mreže5
2.1.2.Odjel za CROPOS5
2.2.Služba za topografsku izmjeru i državne karte1
2.2.1.Odjel kartografije5
2.2.2.Odjel fotogrametrije5
2.2.3.Odjel topografskih baza podataka5
2.3.Služba državne granice8
Ukupno Sektor za državnu izmjeru36
3.Sektor za katastar nekretnina1
3.1.Služba za održavanje katastarskih operata1
3.1.1.Odjel za katastarska postupanja6
3.1.2.Odjel za unapređenje i korištenje katastarskih podataka5
3.2.Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju1
3.2.1.Odjel za postupanja u drugom stupnju5
3.2.2.Odjel za nadzor i geodetsku inspekciju5
Ukupno Sektor za katastar nekretnina24
4.Sektor za katastarske programe i posebne registre1
4.1.Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata1
4.1.1.Odjel katastarskih izmjera5
4.1.2.Odjel za izradbu katastarskih operata5
4.2.Služba za posebne registre1
4.2.1.Odjel za registar prostornih jedinica5
4.2.2.Odjel za katastar zgrada5
4.3.Služba za katastar infrastrukture8
Ukupno Sektor za katastarske programe i
posebne registre
31
5.Sektor za infrastrukturu prostornih podataka1
5.1.Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)1
5.1.1.Odjel za koordinaciju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP)5
5.1.2.Odjel za interoperabilnost podataka NIPP-a5
5.2.Služba prostornih podataka, servisa i arhiva1
5.2.1.Odjel prostornih podataka i servisa5
5.2.2.Odjel arhiva i konverzije podataka14
Ukupno Sektor za infrastrukturu prostornih podataka32
6.Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove1
6.1.Služba za financijske poslove i strateško planiranje1
6.1.1.Odjel financijsko planskih poslova i strateškog planiranja5
6.1.2.Odjel računovodstvenih poslova i državne riznice5
6.2.Služba za nabavu i opće poslove1
6.2.1.Odjel za nabavu5
6.2.2.Odjel za opće poslove i pisarnicu7
Ukupno Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove25
7.Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala1
7.1.Služba za pravne poslove8
7.2.Služba za vođenje ljudskih potencijala8
Ukupno Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala17
8.Sektor za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav1
8.1.Služba za informacijsko komunikacijski sustav8
8.2.Služba za geoinformacijske sustave8
Ukupno Sektor za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav17
9.Samostalni odjel za unutarnju reviziju3
Ukupno Središnji ured196
10.Područni ured za katastar Zagreb1
neposredno u Područnom uredu za katastar Zagreb,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Zagreb
2
10.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove8
10.2.Odjel za katastar nekretnina Dugo Selo7
10.3.Odjel za katastar nekretnina Sveti Ivan Zelina6
10.4.Odjel za katastar nekretnina Ivanić-Grad7
10.5.Odjel za katastar nekretnina Jastrebarsko10
10.6.Odjel za katastar nekretnina Samobor13
10.7.Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica14
10.8.Odjel za katastar nekretnina Vrbovec10
10.9.Odjel za katastar nekretnina Zaprešić11
Ukupno Područni ured za katastar Zagreb89
11.Područni ured za katastar Krapina1
neposredno u Područnom uredu za katastar Krapina,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Krapina
1
11.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
11.2.Odjel za katastar nekretnina Krapina6
11.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Pregrada4
11.3.Odjel za katastar nekretnina Zabok7
11.3.1.Ispostava za katastar nekretnina Klanjec4
11.4.Odjel za katastar nekretnina Zlatar7
11.5.Odjel za katastar nekretnina Donja Stubica8
Ukupno Područni ured za katastar Krapina44
12.Područni ured za katastar Sisak1
neposredno u Područnom uredu za katastar Sisak,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Sisak
1
12.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove10
12.2.Odjel za katastar nekretnina Sisak10
12.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Petrinja7
12.2.2.Ispostava za katastar nekretnina Hrvatska Kostajnica4
12.2.3.Ispostava Dvor2
12.3.Odjel za katastar nekretnina Glina5
12.3.1.Ispostava za katastar nekretnina Topusko4
12.4.Odjel za katastar nekretnina Novska8
12.5.Odjel za katastar nekretnina Kutina8
Ukupno Područni ured za katastar Sisak60
13.Područni ured za katastar Karlovac1
neposredno u Područnom uredu za katastar Karlovac,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Karlovac
1
13.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
13.2.Odjel za katastar nekretnina Karlovac8
13.3.Odjel za katastar nekretnina Duga Resa7
13.4.Odjel za katastar nekretnina Ogulin8
13.5.Odjel za katastar nekretnina Ozalj5
13.5.1.Ispostava za katastar nekretnina Slunj4
13.5.2.Ispostava Vojnić2
Ukupno Područni ured za katastar Karlovac42
14.Područni ured za katastar Varaždin1
neposredno u Područnom uredu za katastar Varaždin, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Varaždin2
14.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove7
14.2.Odjel za katastar nekretnina Varaždin12
14.3.Odjel za katastar nekretnina Ludbreg7
14.4.Odjel za katastar nekretnina Ivanec10
14.5.Odjel za katastar nekretnina Novi Marof10
Ukupno Područni ured za katastar Varaždin49
15.Područni ured za katastar Koprivnica1
15.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove9
15.2.Odjel za katastar nekretnina Koprivnica9
15.3.Odjel za katastar nekretnina Đurđevac9
15.4.Odjel za katastar nekretnina Križevci9
Ukupno Područni ured za katastar Koprivnica37
16.Područni ured za katastar Bjelovar1
neposredno u Područnom uredu za katastar Bjelovar, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Bjelovar1
16.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
16.2.Odjel za katastar nekretnina Bjelovar11
16.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Čazma5
16.3.Odjel za katastar nekretnina Daruvar8
16.3.1.Ispostava za katastar nekretnina Garešnica5
16.3.2.Ispostava za katastar nekretnina Grubišno Polje5
Ukupno Područni ured za katastar Bjelovar42
17.Područni ured za katastar Rijeka1
neposredno u Područnom uredu za katastar Rijeka,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Rijeka
2
17.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove19
17.2.Odjel za katastar nekretnina Rijeka21
17.3.Odjel za katastar nekretnina Opatija8
17.4.Odjel za katastar nekretnina Crikvenica9
17.4.1.Ispostava za katastar nekretnina Rab6
17.5.Odjel za katastar nekretnina Delnice7
17.5.1.Ispostava za katastar nekretnina Čabar3
17.5.2.Ispostava za katastar nekretnina Vrbovsko3
17.6.Odjel za katastar nekretnina Krk12
17.7.Odjel za katastar nekretnina Mali Lošinj5
17.7.1.Ispostava Cres2
Ukupno Područni ured za katastar Rijeka98
18.Područni ured za katastar Gospić1
18.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
18.2.Odjel za katastar nekretnina Gospić6
18.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Korenica5
18.2.2.Ispostava Donji Lapac1
18.2.3.Ispostava za katastar nekretnina Novalja4
18.2.4.Ispostava Lovinac1
18.3.Odjel za katastar nekretnina Otočac7
18.4.Odjel za katastar nekretnina Senj5
Ukupno Područni ured za katastar Gospić36
19.Područni ured za katastar Virovitica1
neposredno u Područnom uredu za katastar Virovitica,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Virovitica
1
19.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
19.2.Odjel za katastar nekretnina Virovitica8
19.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Pitomača4
19.3.Odjel za katastar nekretnina Slatina8
19.3.1.Ispostava za katastar nekretnina Orahovica4
Ukupno Područni ured za katastar Virovitica32
20.Područni ured za katastar Požega1
neposredno u Područnom uredu za katastar Požega,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Požega
1
20.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove8
20.2.Odjel za katastar nekretnina Požega11
20.3.Odjel za katastar nekretnina Pakrac7
Ukupno Područni ured za katastar Požega28
21.Područni ured za katastar Slavonski Brod1
neposredno u Područnom uredu za katastar Slavonski Brod, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Slavonski Brod1
21.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove8
21.2.Odjel za katastar nekretnina Slavonski Brod11
21.3.Odjel za katastar nekretnina Nova Gradiška14
Ukupno Područni ured za katastar Slavonski Brod35
22.Područni ured za katastar Zadar1
neposredno u Područnom uredu za katastar Zadar,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Zadar
2
22.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove18
22.2.Odjel za katastar nekretnina Zadar19
22.2.1.Ispostava Gračac3
22.3.Odjel za katastar nekretnina Pag6
22.4.Odjel za katastar nekretnina Biograd na Moru8
22.5.Odjel za katastar nekretnina Benkovac5
22.5.1.Ispostava za katastar nekretnina Obrovac4
Ukupno Područni ured za katastar Zadar66
23.Područni ured za katastar Osijek1
neposredno u Područnom uredu za katastar Osijek,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Osijek
2
23.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove10
23.2.Odjel za katastar nekretnina Osijek13
23.3.Odjel za katastar nekretnina Beli Manastir12
23.4.Odjel za katastar nekretnina Đakovo12
23.5.Odjel za katastar nekretnina Našice11
23.6.Odjel za katastar nekretnina Valpovo8
23.7.Odjel za katastar nekretnina Donji Miholjac8
Ukupno Područni ured za katastar Osijek77
24.Područni ured za katastar Šibenik1
24.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove8
24.2.Odjel za katastar nekretnina Šibenik12
24.3.Odjel za katastar nekretnina Knin6
24.4.Odjel za katastar nekretnina Drniš6
Ukupno Područni ured za katastar Šibenik33
25.Područni ured za katastar Vukovar1
25.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove7
25.2.Odjel za katastar nekretnina Vukovar8
25.2.1.Ispostava Ilok1
25.3.Odjel za katastar nekretnina Vinkovci14
25.4.Odjel za katastar nekretnina Županja12
Ukupno Područni ured za katastar Vukovar43
26.Područni ured za katastar Split1
neposredno u Područnom uredu za katastar Split,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Split
2
26.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove11
26.2.Odjel za katastar nekretnina Split18
26.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Omiš7
26.2.2.Ispostava za katastar nekretnina Supetar9
26.2.3.Ispostava za katastar nekretnina Vis3
26.2.4.Ispostava za katastar nekretnina Makarska10
26.2.5.Ispostava za katastar nekretnina Imotski11
26.2.6.Ispostava za katastar nekretnina Vrgorac5
26.2.7.Ispostava za katastar nekretnina Trogir12
26.3.Odjel za katastar nekretnina Sinj11
26.4.Odjel za katastar nekretnina Solin8
26.4.1.Ispostava za katastar nekretnina Kaštel Sućurac8
26.5.Odjel za katastar nekretnina Stari Grad6
26.5.1.Ispostava za katastar nekretnina Hvar3
Ukupno Područni ured za katastar Split125
27.Područni ured za katastar Pula1
neposredno u Područnom uredu za katastar Pula,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Pula
1
27.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove11
27.2.Odjel za katastar nekretnina Pula14
27.3.Odjel za katastar nekretnina Buje8
27.4.Odjel za katastar nekretnina Labin8
27.5.Odjel za katastar nekretnina Poreč8
27.6.Odjel za katastar nekretnina Pazin6
27.6.1.Ispostava Buzet2
27.7.Odjel za katastar nekretnina Rovinj8
Ukupno Područni ured za katastar Pula67
28.Područni ured za katastar Dubrovnik1
neposredno u Područnom uredu za katastar Dubrovnik
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Dubrovnik
1
28.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
28.2.Odjel za katastar nekretnina Dubrovnik14
28.3.Odjel za katastar nekretnina Korčula6
28.3.1.Ispostava za katastar nekretnina Blato6
28.4.Odjel za katastar nekretnina Metković8
28.4.1.Ispostava za katastar nekretnina Ploče5
Ukupno Područni ured za katastar Dubrovnik47
29.Područni ured za katastar Čakovec1

neposredno u Područnom uredu za katastar Čakovec,

izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Čakovec

1
29.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove9
29.2.Odjel za katastar nekretnina Čakovec14
29.3.Odjel za katastar nekretnina Prelog6
Ukupno Područni ured za katastar Čakovec31
UKUPNO1277