Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

NN 79/2019 (23.8.2019.), Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1663

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14 i 26/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 29/18 i 35/19).

II.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora iz točke I. ove Odluke imenuju se:

– prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ministar zdravstva

– Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija

– Lucian Vukelić, dr. med, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– Dražen Opalić, pomoćnik ministra rada i mirovinskoga sustava

– Danica Kramarić, dr. med., predstavnica Ministarstva zdravstva

– Marija Pećanac, predstavnica Ministarstva zdravstva

– Dražen Jurković, dr. med., direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu.

III.

Za zamjenike članova pregovaračkog odbora iz točke II. ove Odluke imenuju se:

– prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– Hrvoje Tomljenović, predstavnik Ministarstva zdravstva

– Veronika Laušin, dr. med., predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka

– Kristina Balenović, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– Zdravko Batarilo, predstavnik Ministarstva zdravstva

– Martina Furlan, predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– Tanja Paun, predstavnica Udruge poslodavaca u zdravstvu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/341
Urbroj: 50301-27/20-19-2
Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.