Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2019.

NN 82/2019 (4.9.2019.), Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2019.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

1713

Na temelju članka 88. stavka 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18 i 115/18) i članka 22. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15 i 73/19), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 26. kolovoza 2019., donosi

ODLUKU

O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SRPNJA 2019.

Članak 1.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2019. iznosi 67,97 kn.

Članak 2.

Najniža mirovina određuje se ovisno o ukupnom broju godina mirovinskog staža, uz primjenu polaznog faktora iz članka 85. i mirovinskog faktora iz članka 87. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2019.

Klasa: 041-01/19-02/10
Urbroj: 341-99-01/01-19-3
Zagreb, 26. kolovoza 2019.

Predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.