Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 82/2019 (4.9.2019.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1715

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. kolovoza 2019. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/19), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. listopada 2019. do 31. prosinca 2019., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon-0,69200,4070
Srednji napon-0,67260,3956
Niski naponPlavi0,6562--
Bijeli-0,75340,4432
Crveni-0,65720,3866
Žuti
(javna rasvjeta)
0,5135--


Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon-0,78610,4624
Srednji napon-0,76400,4494
Niski naponPlavi0,7454--
Bijeli-0,85590,5035
Crveni-0,74660,4392
Žuti
(javna rasvjeta)
0,5834--


II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2019.

Klasa: 310-03/19-28/10
Urbroj: 371-06-19-3
Zagreb, 30. kolovoza 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.