Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda »Dalmatinska panceta« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN 88/2019 (18.9.2019.), Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda »Dalmatinska panceta« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1761

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 90. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O IZMJENI SPECIFIKACIJE PROIZVODA »DALMATINSKA PANCETA« ZAŠTIĆENA OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 9. rujna 2019. godine zaprimilo je izmijenjenu Specifikaciju proizvoda »Dalmatinska panceta« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla od podnositelja zahtjeva Udruge Dalmatinski pršut, Templarska 12, 21000 Split.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 90. stavku 6. Zakona.

3. Sukladno članku 90. stavku 5. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena izmijenjena Specifikacija proizvoda »Dalmatinska panceta«.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: 310-26/18-01/102
Urbroj: 525-14/0879-19-7
Zagreb, 10. rujna 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.