Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Dalmatinska pečenica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN 91/2019 (27.9.2019.), Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Dalmatinska pečenica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1813

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 90. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O IZMJENI SPECIFIKACIJE PROIZVODA »DALMATINSKA PEČENICA« ZAŠTIĆENA OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 16. rujna 2019. godine zaprimilo je izmijenjenu Specifikaciju proi­zvoda »Dalmatinska pečenica« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla od podnositelja zahtjeva Udruge proizvođača Drniškog pršuta, Zagrebačka 18, 22320 Drniš.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 90. stavku 6. Zakona.

3. Sukladno članku 90. stavku 5. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena izmijenjena Specifikacija proizvoda »Dalmatinska pečenica«.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: 310-26/19-01/58

Urbroj: 525-14/0879-19-6

Zagreb, 17. rujna 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.