Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića mr. sc. Martinu Zsivkovitsu

NN 101/2019 (23.10.2019.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića mr. sc. Martinu Zsivkovitsu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2015

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za izniman doprinos i zasluge u očuvanju hrvatskoga jezika, kulture i identiteta gradišćanskih Hrvata u Republici Austriji, odlikuje se

mr. sc. MARTIN ZSIVKOVITS.

Klasa: 060-04/19-13/02
Urbroj: 71-06-04/1-19-01
Zagreb, 2. kolovoza 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.