Rješenje o imenovanju predsjednice i dijela članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

NN 104/2019 (30.10.2019.), Rješenje o imenovanju predsjednice i dijela članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2085

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i točke IV. stavka 5. Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (»Narodne novine«, broj 57/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

1. Imenuje se NATAŠA MIKUŠ ŽIGMAN, predstavnica ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača, predsjednicom Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.

2. Za članove Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, imenuje se:

– GROZDANA VUĐAN, predstavnica ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača

– ĐEMA BARTULOVIĆ, predstavnica ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača

– DANIJELA MARKOVIĆ KRSTIĆ, predstavnica ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača

– ANA URODA ROGOZNICA, predstavnica ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i energetiku

– SUZANA LEKO, predstavnica ministarstva nadležnog za financije

– mr. sc. JASNA DIVIĆ, predstavnica ministarstva nadležnog za more, promet i infrastrukturu

– dr. sc. SANJA KOLARIĆ KRAVAR, predstavnica ministarstva nadležnog za poljoprivredu

– EDITA BRKIĆ, predstavnica ministarstva nadležnog za pravosuđe

– DAM1R HRASTINSKI-KLIČEK, predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove

– DANIJELA OSREČAK PERIĆ, predstavnica ministarstva nadležnog za turizam

– BISERKA GREGUREK, predstavnica ministarstva nadležnog za zdravstvo

– DARKO TOT, predstavnik ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje

– VEDRANA FILIPOVIĆ-GRČIĆ, predstavnica Državnog inspektorata

– MARINA LOVRIĆ, predstavnica Državnog inspektorata

– MIRO KRIŽAN, predstavnik Agencije za elektroničke medije

– IVANA CESTARIĆ, predstavnica Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

– IVAN MUČNJAK, predstavnik Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

– mr. sc. LIDIJA HOČURŠČAK, predstavnica Hrvatske energetske regulatorne agencije

– BOŽIDAR ISTER, predstavnik Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

– SNJEŽANA LEVAR, predstavnica Hrvatske narodne banke

– IVONA BAČELIĆ GRGIĆ, predstavnica Hrvatske gospodarske komore

– SUZANA KOLESAR, predstavnica Hrvatske obrtničke komore

– SANJA SMOLJAK KATIĆ, predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca

– VLADIMIR ŠIMIĆ, predstavnik Vijeća za vodne usluge

– DAVOR PUSTIJANAC, predstavnik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

– prof. dr. sc. MARKO BARETIĆ, predstavnik akademske zajednice

– doc. dr. sc. PAULA PORETTI, predstavnica akademske zajednice

– ANA KNEŽEVIĆ, predstavnica udruge za zaštitu potrošača.

Klasa: 080-02/19-01/126
Urbroj: 50301-15/28-19-03
Zagreb, 24. listopada 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.