Uredba o prestanku važenja Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu

NN 95/2019 (4.10.2019.), Uredba o prestanku važenja Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1855

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 8. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08, 116/08, 76/09 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 114/11, 68/13, 30/14 i 32/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. listopada 2019. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA VELIKO I TRGOVINE S TREĆIM ZEMLJAMA ZA ODREĐENU ROBU

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (»Narodne novine«, br. 47/14 i 62/15).

Članak 2.

Postupci za izdavanje suglasnosti koji neće biti dovršeni na dan stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (»Narodne novine«, br. 47/14 i 62/15).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/83

Urbroj: 50301-01/32-19-2

Zagreb, 3. listopada 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.