Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

NN 95/2019 (4.10.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1857

Na temelju članka 47. stavaka 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. listopada 2019. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE SPLIT

I.

U Odluci o osnivanju Lučke uprave Split (»Narodne novine«, br. 45/97, 155/98, 72/11, 114/14 i 12/19), u točki IV. podtočka 5. »Komiški bazen – za ribarske potrebe« mijenja se i glasi:

»5. Komiški bazen – za ribarske potrebe

Kopneni i morski prostor određen je poligonom koordinatnih točaka izraženih u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

Br. točkeEN
1466 432.054 766 859.50
2466 471.174 766 871.83
3466 471.114 766 870.40
4466 502.364 766 869.08
5466 502.204 766 860.95
6466 514.844 766 860.53
7466 515.144 766 878.25
8466 517.324 766 884.00
9466 522.884 766 886.60
10466 571.634 766 889.21
11466 576.814 766 886.46
12466 583.924 766 876.16
13466 587.394 766 867.37
14466 597.734 766 864.30
15466 610.724 766 858.24
16466 627.844 766 845.90
17466 624.484 766 841.12
18466 643.304 766 822.06
19466 645.654 766 818.23
20466 654.224 766 800.05
21466 658.824 766 802.10
22466 674.074 766 767.85
23466 668.924 766 765.56
24466 668.344 766 764.06
25466 672.734 766 743.99
26466 676.454 766 735.49
27466 676.854 766 731.96
28466 679.314 766 729.06
29466 692.914 766 719.01
30466 700.774 766 715.04
31466 704.684 766 712.15
32466 707.404 766 709.85
33466 695.224 766 695.22
34466 688.464 766 687.09
35466 586.284 766 641.63
36466 580.624 766 560.78
37466 537.594 766 532.78
38466 378.884 766 776.66


Ukupna površina Komiškog bazena kao lučkog područja luke Split iznosi 63.624 m2, obuhvaća dio čestice zemljišta katastarskog i zemljišnoknjižnog broja 1609/1 k.o. Komiža, sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi, koja čini Prilog ovoj Odluci i ne objavljuje se u »Narodnim novinama.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/387

Urbroj: 50301-27/12-19-2

Zagreb, 3. listopada 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.