Odluka o imenovanju dužnosnika delegiranog za predstavljanje Vijeća Europske unije u Europskom parlamentu

NN 97/2019 (11.10.2019.), Odluka o imenovanju dužnosnika delegiranog za predstavljanje Vijeća Europske unije u Europskom parlamentu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1892

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i točke V. Odluke o uspostavi strukture za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 (»Narodne novine«, broj 60/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. listopada 2019. godine donijela

ODLUKU

O IMENOVANJU DUŽNOSNIKA DELEGIRANOG ZA PREDSTAVLJANJE VIJEĆA EUROPSKE UNIJE U EUROPSKOM PARLAMENTU

I.

Dr. sc. Nikolina Brnjac, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, imenuje se dužnosnicom delegiranom za predstavljanje Vijeća Europske unije u Europskom parlamentu.

II.

Dužnosnica iz točke I. ove Odluke predstavljat će Vijeće i njegova stajališta u Europskom parlamentu tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

III.

Potporu radu dužnosnice iz točke I. ove Odluke pružaju Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/404

Urbroj: 50301-23/21-19-2

Zagreb, 10. listopada 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.