Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019.«

NN 97/2019 (11.10.2019.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019.«

Hrvatska narodna banka

1898

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 9. listopada 2019. donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »350. OBLJETNICA OSNIVANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 1669. – 2019.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje u povodu obilježavanja 350. obljetnice osnivanja Sveučilišta u Zagrebu prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna.

2. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u količini od 20.000 komada i u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodijelne kovine. Jezgra novca izrađena je od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, a prsten od slitine srebrnasta sjaja, koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

4. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama. Jezgra ovog novca ima promjer od 18 milimetara i masu od 4,05 grama. Prsten ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

5. Na licu prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna unutar jezgre kovanog novca nalazi se djelomični prikaz službenog znaka Sveučilišta u Zagrebu, koji se sastoji od grafički stiliziranog prikaza ulaznog rizalita sa stubištem zgrade Sveučilišta (Rektorata i Pravnog fakulteta) te skulpture Ivana Meštrovića »Povijest Hrvata«, koja je pozicionirana ispred ulaza u zgradu Sveučilišta. Uz rub jezgre, ispod djelomičnog prikaza službenog znaka ispisano je razdoblje od godine osnutka Sveučilišta u Zagrebu do godine izdavanja kovanog novca »1669. – 2019.«. Kružno, unutar prstena, ispisan je tekst »350. OBLJETNICA OSNIVANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU«. Ispod jezgre, na površini prstena kovanog novca nalazi se prikaz službenoga grba Grada Zagreba.

6. Na naličju prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u središnjem dijelu jezgre kovanog novca nalazi se ispisana stilizirana brojčana oznaka nominalne vrijednosti »25«, kroz konture brojčane oznake vidi se kuna zlatica okrenuta nadesno, a njezino je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku. Iznad brojčane oznake i prikaza kune zlatice, na površini prstena kovanog novca, prikaz je grba Republike Hrvatske. Lijevo i desno od grba Republike Hrvatske, uz vanjski rub površine prstena ispisan je polukružno natpis REPUBLIKA HRVATSKA. Ispod brojčane oznake, unutar prstena kovanog novca, uz vanjski rub, ispisan je naziv novčane jedinice »KUNA«. Lijevo od naziva novčane jedinice, na površini prstena kovanog novca, polukružno je položena grančica hrasta lužnjaka s plodovima. Desno od naziva novčane jedinice, na prstenu kovanog novca, polukružno je položena grančica lovora u cvatu.

7. Obod je prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna gladak.

8. Autor je idejnoga i likovnog rješenja Damir Mataušić, akademski kipar.

9. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 2371/2019.

Zagreb, 9. listopada 2019.

Zamjenjuje predsjednika
Savjeta Hrvatske narodne banke
zamjenica guvernera
dr. sc. Sandra Švaljek, v. r.