Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 97/2019 (11.10.2019.), Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1903

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 45. sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DODATNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se Dodatna lista ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dodatna lista pomagala).

(2) Dodatna lista pomagala, sukladno članku 22. stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.), sadrži popis ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala) s višom razinom cijene u odnosu na cijene pomagala utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 51/19. – u daljnjem tekstu: Osnovna lista pomagala), indikacije, pravila i uvjete za njihovo ostvarivanje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja te razliku u cijeni pomagala u odnosu na cijenu ekvivalentnog pomagala s Osnovne liste pomagala.

(3) Dodatna lista pomagala sadrži pomagala koja su namijenjena omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija, odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa, koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede, a kod kojih su utvrđene prednosti u odnosu na utvrđeni standard pomagala iz Osnovne liste pomagala.

Članak 2.

(1) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja osigurava pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog pomagala s Osnovne liste pomagala, umanjene za iznos sudjelovanja u cijeni pomagala s Osnovne liste pomagala.

(2) Iznos sudjelovanja u cijeni pomagala iz stavka 1. ovoga članka plaća osobno osigurana osoba prilikom preuzimanja pomagala ili putem dopunskoga zdravstvenog osiguranja sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08. i 71/10. – u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Iznos razlike u cijeni pomagala u odnosu na cijenu ekvivalentnog pomagala s Osnovne liste pomagala plaća osobno osigurana osoba prilikom preuzimanja pomagala ili putem dodatnoga zdravstvenog osiguranja sukladno Zakonu.

Članak 3.

Pomagala s Dodatne liste pomagala mogu se osiguranoj osobi propisati samo uz njezin pristanak pri čemu osigurana osoba mora biti upoznata o svojoj obvezi utvrđenoj člankom 2. stavcima 2. i 3. ove Odluke.

Članak 4.

Dodatna lista pomagala sastavni je dio ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu dana 1. prosinca 2019. godine.

Klasa: 025-04/19-01/221

Urbroj: 338-01-01-19-01

Zagreb, 30. rujna 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaStopa PDV-aJedinična cijena u kn bez PDV-a pomagala s Osnovne liste pomagalaJedinična cijena u kn s PDV-om pomagala s Osnovne liste pomagalaJedinična cijena u kn bez PDV-a pomagala na Dodatnoj listi pomagalaJedinična cijena u kn s PDV-om pomagala na Dodatnoj listi pomagalaRazlika u jediničnoj cijeni u kn bez PDV-aRazlika u jediničnoj cijeni u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagala
do 7. godineod 7. do 18. godinaiznad 18. godine
123456789101112131415161718192021222324
DODATNA LISTA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA
11 OBLOGE ZA RANE (napomena $)
Alginati s dodatkom
021803110450Alginatna obloga za rane s medicinskim medom do 75cm²326Brightwake LimitedLola RibarAlginatna obloga za rane s medicinskim medom do 75 cm², Brightwake LimitedAlgivon plus 5x5cm1141aNEcm²do 101 mj.1 mj.1 mj.5%0,370,391,201,260,830,87IIbSSP,LJMekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom, sterilna, netkana. CE certifikat.
021803110750Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75cm²326Brightwake LimitedLola RibarAlginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75 cm², Brightwake LimitedAlgivon plus 10x10cm1141aNEcm²do 101 mj.1 mj.1 mj.5%0,370,390,760,800,390,41IIbSSP,LJMekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom, sterilna, netkana. CE certifikat.
021803110850Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete327Brightwake LimitedLola RibarAlginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete, Brightwake LimitedAlgivon plus ribbon 2,5 cmx20cm1141aNEkomdo 101 mj.1 mj.1 mj.5%44,9047,1579,9083,9035,0036,75IIbSSP, LJMekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom za kavitete, sterilna, netkana. CE certifikat.
Ostala pomagala za cijeljenje rana
023003116050Medicinski med328Brightwake LimitedLola RibarMedicinski med, Brightwake LimitedActivon tube 25g1141aNEgramdo 150g1 mj.1 mj.1 mj.5%1,461,533,333,501,871,97IIbSSP,LJ100%-tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat.


U indikacijama za primjenu dodaju se redni brojevi 326, 327 i 328 s indikacijama koje glase:

»326: Obloga se koristi kao primarna obloga.

Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II-IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.

Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga-sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.

Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.

Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.«.

»327: Tamponiranje kaviteta. Obloga se koristi kao primarna obloga.

Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II-IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.

Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga – sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.

Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.

Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.«.

»328: Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II – IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.

Uz med se preporuča sekundarna obloga – sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.

Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.

Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena.«.