Pravilnik o izmjenama Pravilnika o održavanju građevina

NN 98/2019 (16.10.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o održavanju građevina

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1983

Na temelju članka 152. stavka 1. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17 i 39/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU GRAĐEVINA

Članak 1.

U Pravilniku o održavanju građevina (»Narodne novine«, broj 122/14) u članku 11. stavku 5. riječi: »2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »2.a i 2.b«.

Članak 2.

U članku 16. stavku 3. riječi: »2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »2.a i 2.b«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/19-04/34

Urbroj: 531-09-19-5

Zagreb, 26. rujna 2019.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.