Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019.«

NN 98/2019 (16.10.2019.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019.«

Hrvatska narodna banka

1989

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 9. listopada 2019. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »350. OBLJETNICA OSNIVANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 1669. – 2019.«

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna u povodu obilježavanja 350. obljetnice osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obilježjima utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019.« (»Narodne novine«, br. 97/2019), pušta se u optjecaj 4. studenoga 2019.

2. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 2372/2019.

Zagreb, 14. listopada 2019.

Zamjenjuje predsjednika Savjeta
Hrvatske narodne banke
zamjenica guvernera
dr. sc. Sandra Švaljek, v. r.