Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Varaždinsko bučino ulje« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN 106/2019 (6.11.2019.), Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Varaždinsko bučino ulje« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2128

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 87. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU NAZIVA »VARAŽDINSKO BUČINO ULJE« ZAŠTIĆENA OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 28. veljače 2019. godine zaprimilo je Zahtjev za zaštitu naziva »Varaždinsko bučino ulje« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla od podnositelja zahtjeva Udruge Varaždinsko bučino ulje, Sv. Vida 8, 42205 Vidovec.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 87. stavku 10. Zakona.

3. Sukladno članku 87. stavku 9. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena Specifikacija proizvoda »Varaždinsko bučino ulje«.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: UP/I-310-26/19-01/03

Urbroj: 525-14/0879-19-5

Zagreb, 17. listopada 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.