Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra vanjskih i europskih poslova

NN 108/2019 (8.11.2019.), Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra vanjskih i europskih poslova

Vlada Republike Hrvatske

2166

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), članka 46. stavka 1. i članka 69. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. studenoga 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Razrješuje se VICE SKRAČIĆ dužnosti pomoćnika ministra vanjskih i europskih poslova, s danom 14. studenoga 2019. godine, radi odlaska na novu dužnost.

Klasa: UP/I 080-02/19-02/53
Urbroj: 50301-15/07-19-02
Zagreb, 7. studenoga 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.