Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 108/2019 (8.11.2019.), Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2167

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), članka 147. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 33/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18 i 115/18) i članka 27. stavka 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15 i 73/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. studenoga 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Razrješuje se IVAN SERDAR dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Klasa: UP/I 080-02/19-02/52
Urbroj: 50301-15/28-19-02
Zagreb, 7. studenoga 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.