Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj odori čuvara prirode

NN 109/2019 (13.11.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj odori čuvara prirode

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

2197

Na temelju članka 208. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13, 15/18 i 14/19) ministar zaštite okoliša i energetike donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ODORI ČUVARA PRIRODE

Članak 1.

U Pravilniku o službenoj odori čuvara prirode (»Narodne novine«, broj 117/17) u članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Izgled znakova, naziva i natpisa, kao i odnosi među znakovima, nazivima i natpisima na službenoj odori propisuje se Propisnicima službenih odora čuvara prirode i ostalih djelatnika javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Propisnici) koji čine Prilog 1., sastavni dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Podaci o izgledu i opisu dijelova službene odore, osim cipela, postavljanju znakova na svaki pojedini dio službene odore na koji se znakovlje postavlja kako je opisano u članku 4. ovoga Pravilnika, veličinama i mjerama, sirovinskom sastavu, boji, kvaliteti materijala, šavova i šivanja, zaštitnim funkcijama, označavanju (deklariranju) i pakiranju, kao i drugi podaci od značaja za kvalitetu službene odore, sastavni su dio Propisnika.«.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Dijelovi službene odore su:

– košulja

– majica T-shirt

– polo majica

– hlače – ljetne

– bermude

– hlače – zimske

– vodonepropusna jakna

– vjetrovka

– flis podjakna

– šešir

– zimska kapa

– remen

– zaštitna cipela zimska i

– zaštitna cipela ljetna.

»(2) Popis dijelova službene odore iz stavka 1. ovoga članka s količinama i naznakom roka uporabe nalazi se u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. riječi: »iz članka 6.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 4. stavka 4.«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

(1) Prilog 1. Pravilnika o službenoj odori čuvara prirode (»Narodne novine«, broj 117/17) zamjenjuje se prilogom 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Prilog 2. Pravilnika o službenoj odori čuvara prirode (»Narodne novine«, broj 117/17) briše se.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika sve službene odore i oznake na službenim odorama upotrebljavaju se do dana isteka propisanog roka za njihovu uporabu, odnosno do njihove zamjene sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/19-01/30

Urbroj: 517-05-2-19-5

Zagreb, 21. listopada 2019.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG 1.

PROPISNICI SLUŽBENIH ODORA ČUVARA PRIRODE I OSTALIH DJELATNIKA JAVNIH USTANOVA KOJE UPRAVLJAJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA REPUBLIKE HRVATSKE

UVOD

Službene odore za muškarce i žene su vizualno identične.

Kontinentalna i mediteranska zaštićena područja trebaju odražavati karakteristične boje (zelenu i plavu) koje se pojavljuju kao detalji na samim odorama čineći time razliku među navedenim područjima.

Upute uz tehničke skice i u propisnicima ne služe za potrebe tehničke pripreme proizvodnje, već su ilustracijske, u svrhu vizualnog predočavanja proporcija odjevnih predmeta i njihovih detalja, a dimenzije se odnose na bazne veličine prosječnog stasa – srednjeg uzrasta (muško vel. 50, žensko vel. 38).

Propisnici se sastoje od 14 pojedinačnih opisa – Propisnika svakog odjevnog predmeta koji je dio sastavni dio službene odore.

Svaki propisnik sastoji se od: opisa i skice odjevnog predmeta, opisa osnovnog materijala i ugradbenog pribora, te načina označavanja i pakiranja.

POPIS DIJELOVA SLUŽBENE ODORE S KOLIČINAMA I NAZNAKOM ROKA UPORABE

R. br.Vrsta odoreKoličinaRok uporabe
1.Košulja (muška i ženska)4 kom.12
2.Majica T-shirt (muška i ženska)3 kom.12
3.Polo majica (muška i ženska)3 kom.12
4.Hlače – ljetne (muške i ženske)2 kom.24
5.Bermude (muške i ženske)2 kom.24
6.Hlače – zimske (muške i ženske)2 kom.24
7.Vodonepropusna jakna (muška i ženska)1 kom.24
8.Vjetrovka (muške i ženske)1 kom.24
9.Flis podjakna (muške i ženske)1 kom.24
10.Šešir2 kom.24
11.Zimska kapa2 kom.12
12.Remen2 kom.24
13.Zaštitna cipela zimska2 kom.24
14.Zaštitna cipela ljetna2 kom.24


UZORCI BOJA ZA SLUŽBENE ODORE

BOJE ZA DETALJE:

1. svijetlo zelena Pantone 360

– djeljivi zatvarači na vodonepropusnim jaknama, vjetrovkama i flis podjaknama

– konac za riglice na košulji

2. svijetlo plava Pantone 2995

– djeljivi zatvarači na vodonepropusnim jaknama, vjetrovkama i flis podjaknama

– konac za riglice na košulji


Propisnik br. 1
KOŠULJA (MUŠKA I ŽENSKA)

1. VIZUALNI IZGLED

1.1. OPIS

Košulja je svijetlo sive boje, prošivena koncem u boji materijala.

Forma košulje je klasična, ali je blago strukirana na bočnim šavovima. Kroj košulje funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima. Ima dovoljnu komociju, koja je postignuta dodavanjem 2 mala leđna nabora, koji idu iz vodoravnog šava leđne satle.

Košulja se kopča jednoredno sa 7 gumbiju, a na gornjoj strani je letvica podavinuta i prošivena na 3 cm. Kragna je klasična, prošivena dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm. Rameno pojačanje je postignuto duplom satlom, koja ide sa prednjice do leđa. Na ramenima su epolete, dimenzije 3,5 × 13,5 cm koje su duple i provlače se kroz petljice, koje su na prednjici ušivene u ramene šavove i kopčaju se s 1 gumbom. Prošivene su na obje strane dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm. Na sredini kragne na stražnjem dijelu ušivena je mala petljica od materijala koja se kopča s 1 gumbom.

Prednjica košulje ima našiven dupli plastron, na koji su našiveni džepovi s poklopcem. Plastron je prišiven dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm, kao i džepovi i poklopci. Džepovi imaju na sredini male nabore dubine 0,5 cm, koji su okrenuti prema van i prošiveni, razmak između nabora je cca 4 cm. Poklopci su prošiveni dvoiglenim šavom i kopčaju se s 2 gumba. U kutovima poklopaca su zeleni ili plavi zapori (ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području). Visina poklopaca je cca 6 cm, a ukupno sa džepom je cca 17 cm, širina džepa je cca 14 cm.

Rukavi imaju manžetu širine cca 5 cm, koja se kopča s 1 gumbom, te ima još 1 dodatni gumb za regulaciju širine manžete. Na duljini rukava su 2 mala nabora koji su ušiveni u manžetu. Na gornjem vanjskom dijelu rukava je našiven gumb za regulaciju dužine rukava, na visini cca 20 cm od sredine kugle rukava. Sa unutarnje strane rukava je našivena traka za regulaciju dužine rukava s rupicom. Manžeta je na dnu prošivena na 0,5 cm, a na vrhu dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm.

Košulja ima blago zaobljenu duljinu, duplo podavinutu i prošivenu na 1cm. Na dnu bočnog šava je ubačen krojni dio visine cca 8 cm i širine cca 6 cm. Bočni šavovi su prošiveni dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm.

Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Košulja čuvara prirode na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS ČUVAR PRIRODE

Ženska košulja je istog izgleda kao i muška košulja samo što se kopča na lijevu stranu kao kod ženske odjeće te se kod većih odjevnih veličina dodaju prsni ušitci, radi komocije prednjice.

1.2. SKICA

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 50% poliester 50% pamuk, +/ – 3%

– tkanina je u keper vezu

– težina: 180 g/m2 +/ – 5%

– boja: svijetlo siva (Pantone 16-3802)

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– gumbi u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporni na pranje s deterdžentom, otporni na glačanje pri 150°C i otporni na kemijsko čišćenje

– gumbi veličine 22 (promjer 14 mm) s 4 rupice: kopčanje na prednjici, manžete, poklopci, epolete

– gumbi veličine 18 (promjer 11 mm) s 4 rupice: letvica iznad manžete, na sredini kragne

– konci za šivanje i obamitanje te prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva.

3. ETIKETIRANJE

Košulja se etiketira kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez u spoj podkragne i vratnog kruga leđne satle

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca 15 cm od duljine:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda.

4. OZNAČAVANJE

4.1. ZNAK POJEDINA USTANOVA (PARK)

Oznaka ZNAK POJEDINA USTANOVA je tiskana oznaka koja se otiskuje na desni rukav košulje čuvara prirode i ostalih djelatnika parka cca 8 cm ispod sredine kugle rukava. Dimenzija oznake je 80 x 80 mm.

Svako zaštićeno područje ima svoj karakteristični znak i postoje dvije grupe znakova po boji ovisno o pripadnosti zaštićenog područja kontinentalnom ili mediteranskom području. Kontinentalna zaštićena područja imaju oznake u zelenoj boji, dok mediteranska zaštićena područja imaju oznake u plavoj boji. Boja oznaka kontinentalnih zaštićenih područja je svijetlo zelena (Pantone 360), tamno zelena (Pantone 348) i bijela boja, dok je boja mediteranskih zaštićenih područja svijetlo plava (Pantone 2995), tamno plava (Pantone 300) i bijela boja.

Izgled oznake kontinentalnih zaštićenih područja:

Izgled oznake mediteranskih zaštićenih područja:

4.2. NAZIV POJEDINE USTANOVE

Oznaka NAZIV POJEDINE USTANOVE je tiskana oznaka koja se otiskuje iznad lijevog poklopca džepa košulje čuvara prirode i ostalih djelatnika parka. Oznaka se sastoji od znaka zaštićenih područja i naziva zaštićenog područja. Dimenzija znaka zaštićenog područja ispred natpisa je 25 x 25 mm, dok dimenzija oznake ovisi o nazivu pojedine ustanove. Boja oznake naziva pojedine ustanove je svijetlo zelena (Pantone 360), crvena (Pantone 186), bijela boja i Pantone Black.

Izgled oznake:

4.3. NATPIS ČUVAR PRIRODE

Oznaka NATPIS ČUVAR PRIRODE je tiskana oznaka u obliku natpisa koja se otiskuje na sredini leđa košulje čuvara prirode cca 17 cm od vratnog kruga. Oznaka NATPIS ČUVAR PRIRODE je dimenzija 200x83 mm.

Natpis ovisno o pripadnosti zaštićenog područja kontinentalnom ili mediteranskom području može biti u dvije boje: zelenoj za kontinentalna zaštićena područja i plavoj za mediteranska zaštićena područja. Boja oznake kontinentalnih zaštićenih područja je tamno zelena (Pantone 348), dok je boja mediteranskih zaštićenih područja tamno plava (pantone 300).

Izgled oznake:

Propisnik br. 2
MAJICA T-SHIRT (MUŠKA I ŽENSKA)

1. VIZUALNI IZGLED

1.1. OPIS

T-shirt majica je ravnog kroja svijetlo sive boje. Rukavi su kratki, dužine do iznad lakta. Letvica vratnog izreza izrađena je od osnovne tkanine. Vratni izrez je na leđnom dijelu iznutra pojačan ušivnom trakom iz osnovne tkanine. Porub na duljini majice i na duljini rukava izrađen je na specijaliziranoj mašini za izradu duplog poruba lančanim bodom s tim da je donji šav na cca 1,2 cm, a gornji na cca 1,7 cm.

Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. T-shirt majica čuvara prirode na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS ČUVAR PRIRODE

Ženska majica je identična muškoj majici.

1.2. SKICA

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 82% poliester, 14% pamuk, 4% elastan (poliester/pamuk +/ – 3%, elastan +/ – 1%)

– pletivo: single jersey

– težina: 195 g/m2 +/ – 5%

– boja: svijetlo siva (Pantone 16-3802)

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine, postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalu, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova.

3. ETIKETIRANJE

T-shirt majica etiketira se kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez, na sredinu leđa

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca 15 cm od duljine:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda.

4. OZNAČAVANJE

4.1. ZNAK POJEDINA USTANOVA (PARK)

Oznaka ZNAK POJEDINA USTANOVA je tiskana oznaka koja se otiskuje na desni rukav T-shirt majice čuvara prirode i ostalih djelatnika parka cca 4 cm iznad duljine na sredini rukava. Dimenzija oznake je 80 x 80 mm.

Svako zaštićeno područje ima svoj karakteristični znak i postoje dvije grupe znakova po boji ovisno o pripadnosti zaštićenog područja kontinentalnom ili mediteranskom području. Kontinentalna zaštićena područja imaju oznake u zelenoj boji, dok mediteranska zaštićena područja imaju oznake u plavoj boji. Boja oznaka kontinentalnih zaštićenih područja je svijetlo zelena (Pantone 360), tamno zelena (Pantone 348) i bijela boja, dok je boja mediteranskih zaštićenih područja svijetlo plava (Pantone 2995), tamno plava (Pantone 300) i bijela boja.

Izgled oznake kontinentalnih zaštićenih područja:

Izgled oznake mediteranskih zaštićenih područja:

4.2. NAZIV POJEDINE USTANOVE

Oznaka NAZIV POJEDINE USTANOVE je tiskana oznaka koja se otiskuje na lijevom prednjem dijelu u visini iznad prsiju. T-shirt majice čuvara prirode i ostalih djelatnika parka. Oznaka se sastoji od znaka zaštićenih područja i naziva zaštićenog područja. Dimenzija znaka zaštićenog područja ispred natpisa je 25 x 25 mm, dok dimenzija oznake ovisi o nazivu pojedine ustanove. Boja oznake naziva pojedine ustanove je svijetlo zelena (Pantone 360), crvena (Pantone 186), bijela boja i Pantone Black.

Izgled oznake:

4.3. NATPIS ČUVAR PRIRODE

Oznaka NATPIS ČUVAR PRIRODE je tiskana oznaka u obliku natpisa koja se otiskuje na sredini leđa T-shirt majice čuvara prirode cca 17 cm od vratnog kruga. Oznaka NATPIS ČUVAR PRIRODE je dimenzija 200x83 mm.

Natpis ovisno o pripadnosti zaštićenog područja kontinentalnom ili mediteranskom području može biti u dvije boje: zelenoj za kontinentalna zaštićena područja i plavoj za mediteranska zaštićena područja. Boja oznake kontinentalnih zaštićenih područja je tamno zelena (Pantone 348), dok je boja mediteranskih zaštićenih područja tamno plava (pantone 300).

Izgled oznake:

Propisnik br. 3
POLO MAJICA (MUŠKA I ŽENSKA)

1. VIZUALNI IZGLED

1.1. OPIS

Polo majica je ravnog kroja, s raglan rukavima svjetlo sive boje. Kopčanje je s 3 gumba u boji osnovne tkanine. Vratni izrez je na leđnom dijelu iznutra pojačan ušivnom trakom iz osnovne tkanine. Leđa su duža od prednjice cca 2 cm. Porub na duljini majice i na duljini rukava izrađen je na specijaliziranoj mašini za izradu duplog poruba lančanim bodom s tim da je donji šav na cca 1,2 cm, a gonji na cca 1,7 cm.

Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Polo majica čuvara prirode na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS ČUVAR PRIRODE.

Ženska majica je identična muškoj majici.

1.2. SKICA

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 82% poliester, 14% pamuk, 4% elastan (poliester/pamuk +/ – 3%, elastan +/ – 1%)

– pletivo: single jersey

– težina: 195 g/m2 +/ – 5%

– boja: svijetlo siva (Pantone 16-3802)

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– gumbi u boji osnovne tkanine, veličine 18 (promjer 11 mm), sastava 100% poliesterska masa, otporni na pranje s deterdžentom, otporni na glačanje pri 100°C

– konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalu, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova.

3. ETIKETIRANJE

Polo majica etiketira se kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez, na sredinu leđa

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca 15 cm od duljine:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda.

4. OZNAČAVANJE

4.1. ZNAK POJEDINA USTANOVA (PARK)

Oznaka ZNAK POJEDINA USTANOVA je tiskana oznaka koja se otiskuje na desni rukav polo majice čuvara prirode i ostalih djelatnika parka cca 4 cm iznad duljine na sredini rukava. Dimenzija oznake je 80 x 80 mm.

Svako zaštićeno područje ima svoj karakteristični znak i postoje dvije grupe znakova po boji ovisno o pripadnosti zaštićenog područja kontinentalnom ili mediteranskom području. Kontinentalna zaštićena područja imaju oznake u zelenoj boji, dok mediteranska zaštićena područja imaju oznake u plavoj boji. Boja oznaka kontinentalnih zaštićenih područja je svijetlo zelena (Pantone 360), tamno zelena (Pantone 348) i bijela boja, dok je boja mediteranskih zaštićenih područja svijetlo plava (Pantone 2995), tamno plava (Pantone 300) i bijela boja.

Izgled oznake kontinentalnih zaštićenih područja:

Izgled oznake mediteranskih zaštićenih područja:

4.2. NAZIV POJEDINE USTANOVE

Oznaka NAZIV POJEDINE USTANOVE je tiskana oznaka koja se otiskuje na lijevom prednjem dijelu u visini iznad prsiju.polo majice čuvara prirode i ostalih djelatnika parka. Oznaka se sastoji od znaka zaštićenih područja i naziva zaštićenog područja. Dimenzija znaka zaštićenog područja ispred natpisa je 25 x 25 mm, dok dimenzija oznake ovisi o nazivu pojedine ustanove. Boja oznake naziva pojedine ustanove je svijetlo zelena (Pantone 360), crvena (Pantone 186), bijela boja i Pantone Black.

Izgled oznake:

4.3. NATPIS ČUVAR PRIRODE

Oznaka NATPIS ČUVAR PRIRODE je tiskana oznaka u obliku natpisa koja se otiskuje na sredini leđa polo majice čuvara prirode cca 17 cm od vratnog kruga. Oznaka NATPIS ČUVAR PRIRODE je dimenzija 200x83 mm.

Natpis ovisno o pripadnosti zaštićenog područja kontinentalnom ili mediteranskom području može biti u dvije boje: zelenoj za kontinentalna zaštićena područja i plavoj za mediteranska zaštićena područja. Boja oznake kontinentalnih zaštićenih područja je tamno zelena (Pantone 348), dok je boja mediteranskih zaštićenih područja tamno plava (pantone 300).

Izgled oznake:

Propisnik br. 4
HLAČE – LJETNE (MUŠKE I ŽENSKE)

1. VIZUALNI IZGLED

1.1. OPIS

Hlače su ravnog, užeg kroja, koji funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima.

Rasporak hlača zatvara se plastičnim zatvaračem, na donjem dijelu začvršćen je zaporima. Hlače se kopčaju gumbom na pojasnici. Pojasnica je široka 4 cm i prošivena je s obje strane na 0,2 cm. Na pojasnici je 8 držača remena širine 1,5 cm. Regulacija širine opsega pojasa vrši se s gumom ubačenom u tunel u pojasnici s obje strane na prednjem dijelu. Na prednjici su kosi džepovi, dijagonalne dužine cca 17 cm, s gornje i donje strane začvršćeni zaporima.

Na bočnim stranama, u visini bedara, su blago ukošeno našiveni džepovi s poklopcima koji se zatvaraju čičak trakom. Džepovi imaju nabore koji im daju volumen i to sa stražnje strane je nabor dubine cca 2 cm, a na sredini džepa je nabor dubine cca 2 cm s jedne i druge strane koji je s obje strane usko prošiven. Otvor džepa začvršćen je zaporima. Visina džepa je cca 22 cm, a širina džepa bez nabora je cca 20 cm. Poklopac je širine cca 6,5 cm i na krajevima je začvršćen zaporima. Džep je sve okolo usko prošiven s jednoiglenim šavom, a poklopac je prošiven s dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm.

Na prednjim nogavicama koljeno je ergonomski oblikovano pomoću 4 koso položena ušitka koji su usko prošiveni. Zadnje nogavice su iz dva dijela, rezane horizontalno u visini koljena i prošivene s dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm. U gornjem dijelu su dva okomita ušitka usko prošivena. Na desnoj zadnjoj nogavici nalazi se urezani džep otvora cca 16 cm i širine 1,5 cm s džepnom vrećicom s unutarnje strane, koji se zatvara plastičnim zatvaračem. Ovor džepa je sve okolo usko prošiven i sa strane začvršćen zaporima.

Duljina nogavica je podvinuta i prošivena na 2,5 cm.

Ženske hlače su istog izgleda kao i muške hlače samo je kopčanje na rasporku okrenuto na lijevu stranu kao kod ženske odjeće.

1.2. SKICA

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 96% poliamid, 4% elastan, +/ – 2%

– tkanina je u keper vezu

– težina: 180 g/m2 +/ – 5%

– boja: antracit siva (Pantone 19-3905 tpx)

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– gumb je u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporan na pranje s deterdžentom, otporan na glačanje pri 150°C i otporan na kemijsko čišćenje

– gumb je veličine 28 (promjer 18 mm) s 4 rupice

– čičak trake su u boji tkanine ili crne

– konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva

– zatvarač za rasporak: spiralni, zubi cca 6 mm poliester, na poliesterskoj traci.

3. ETIKETIRANJE

Hlače se etiketiraju kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se na džepovinu lijevog džepa:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda.

Propisnik br. 5
BERMUDE (MUŠKE I ŽENSKE)

1. VIZUALNI IZGLED

1.1. OPIS (prednji i stražnji dio)

Bermude su ravnog, užeg kroja koji funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima, dužine do koljena.

Rasporak hlača zatvara se plastičnim zatvaračem, na donjem dijelu začvršćen je zaporima. Hlače se kopčaju gumbom na pojasnici. Pojasnica je široka 4 cm i prošivena je s obje strane na 0,2 cm. Na pojasnici je 8 držača remena širine 1,5 cm. Držači remena su s gornje i donje strane začvršćeni zaporima u zelenoj ili plavoj boji konca (ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području). Regulacija širine opsega pojasa vrši se s gumom ubačenom u tunel u pojasnici s obje strane na prednjem dijelu. Na prednjici su kosi džepovi, dijagonalne dužine cca 17 cm, s gornje i donje strane začvršćeni zaporima.

Na bočnim stranama, u visini bedara, su blago ukošeno našiveni džepovi s poklopcima koji se zatvaraju čičak trakom. Džepovi imaju nabore koji im daju volumen i to sa stražnje strane je nabor dubine cca 2 cm, a na sredini džepa je nabor dubine cca 2 cm s jedne i druge strane koji je s obje strane usko prošiven. Otvor džepa začvršćen je zaporima. Visina džepa je cca 22 cm, a širina džepa bez nabora je cca 20 cm. Poklopac je širine cca 6,5 cm i na krajevima je začvršćen zaporima. Džep je sve okolo usko prošiven s jednoiglenim šavom, a poklopac je prošiven s dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm.

Na duljini nogavica je dupla letvica, širine cca 4 cm, koja je prošivena s obje strane na 0,5 cm.

Ženske bermude su istog izgleda kao i muške bermude samo je kopčanje na rasporku okrenuto na lijevu stranu kao kod ženske odjeće.

1.2. SKICA

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 96% poliamid, 4% elastan, +/ – 2%

– tkanina je u keper vezu

– težina: 180 g/m2 +/ – 5%

– boja: antracit siva (Pantone 19-3905 tpx)

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– gumb je u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporan na pranje s deterdžentom, otporan na glačanje pri 150°C i otporan na kemijsko čišćenje

– gumb je veličine 28 (promjer 18 mm) s 4 rupice

– čičak trake su u boji tkanine ili crne

– konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva

– zatvarač za rasporak: spiralni, zubi cca 6 mm poliester, na poliesterskoj traci.

3. ETIKETIRANJE

Bermude se etiketiraju kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu bermuda na stražnjem dijelu

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se na džepovinu lijevog džepa:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda.

Propisnik br. 6
HLAČE – ZIMSKE (MUŠKE I ŽENSKE)

1. VIZUALNI IZGLED

1.1. OPIS (prednji i stražnji dio)

Hlače su ravnog, užeg kroja, koji funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima.

Rasporak hlača zatvara se plastičnim zatvaračem, na donjem dijelu začvršćen je zaporima. Hlače se kopčaju gumbom na pojasnici. Pojasnica je široka 4 cm i prošivena je s obje strane na 0,2 cm. Na pojasnici je 8 držača remena širine 1,5 cm. Regulacija širine opsega pojasa vrši se s gumom ubačenom u tunel u pojasnici s obje strane na prednjem dijelu. Na prednjici su kosi džepovi, dijagonalne dužine cca 17 cm, s gornje i donje strane začvršćeni zaporima.

Na bočnim stranama, u visini bedara, su blago ukošeno našiveni džepovi s poklopcima koji se zatvaraju čičak trakom. Džepovi imaju nabore koji im daju volumen i to sa stražnje strane je nabor dubine cca 2 cm, a na sredini džepa je nabor dubine cca 2 cm s jedne i druge strane koji je s obje strane usko prošiven. Otvor džepa začvršćen je zaporima. Visina džepa je cca 22 cm, a širina džepa bez nabora je cca 20 cm. Poklopac je širine cca 6,5 cm i na krajevima je začvršćen zaporima. Džep je sve okolo usko prošiven s jednoiglenim šavom, a poklopac je prošiven s dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7. Na prednjim nogavicama je koljeno je ergonomski oblikovano pomoću 4 koso položena ušitka koji su usko prošiveni. Zadnje nogavice su iz dva dijela, rezane horizontalno u visini koljena i prošivene s dvoiglenim šavom na 0,2 i 0,7 cm. U gornjem dijelu su dva okomita ušitka usko prošivena. Na desnoj zadnjoj nogavici nalazi se urezani džep otvora cca 16 cm i širine 1,5 cm s džepnom vrećicom s unutarnje strane, koji se zatvara plastičnim zatvaračem. Ovor džepa je sve okolo usko prošiven i sa strane začvršćen zaporima.

Duljina nogavica je podvinuta i prošivena na 2,5 cm.

Ženske hlače su istog izgleda kao i muške hlače samo je kopčanje na rasporku okrenuto na lijevu stranu kao kod ženske odjeće.

1.2. SKICA

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 54% poliamid, 31% viskoza, 10% pamuk, 5%elastan (poliamid/viskoza/pamuk +/ – 3%, elastan +/ – 1%)

– tkanina je u keper vezu

– težina: 320 g/m2 +/ – 5%

– boja: antracit siva (Pantone 19-3905 tpx)

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– gumb je u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporan na pranje s deterdžentom, otporan na glačanje pri 150°C i otporan na kemijsko čišćenje

– gumb je veličine 28 (promjer 18 mm) s 4 rupice

– čičak trake su u boji tkanine ili crne

– konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva

– zatvarač za rasporak: spiralni, zubi cca 6 mm poliester, na poliesterskoj traci.

3. ETIKETIRANJE

Hlače se etiketiraju kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se na džepovinu lijevog džepa:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda.

Propisnik br. 7
VODONEPROPUSNA JAKNA (MUŠKA I ŽENSKA)

1. VIZUALNI IZGLED

1.1. OPIS

Jakna je s kapuljačom, ravnog kroja, produljenih leđa. Jakna se zatvara od uspravnog ovratnika pa po cijeloj dužini s vodootpornim jednosmjernim djeljivim zatvaračem. Pri vrhu zatvarača kod ovratnika našivena je zaštitna podletvica.

Kapuljača ima podstavu i izrađena je iz tri dijela, s malim šiltom i tunelom u koji je ubačena elastična uzica za mogućnost pritezanja kapuljače oko lica. Regulacija dubine kapuljače omogućena je s regulatorom sa čičak trakom našivenim na srednjem dijelu kapuljače. Kapuljača je odvojiva i na jaknu se pričvršćuje pritiskačima na letvici na duljini kapuljače, koji se kopčaju na drugi dio pritiskača na letvici ubačenoj u vratni krug jakne. Prednji krajevi kapuljače se mogu dodatno učvrstiti za jaknu na prednjem dijelu ovratnika čičak trakom.

Prednjica je izrađena iz četiri dijela s ušivenom satlom iznad visine prsa koja prelazi i na leđa i na sredini leđa je okomito sastavljena te svojom širinom obuhvaća i cijelu dužinu gornjeg dijela rukava. Prednjica je rezana koso od visine orukavlja prema prednjoj sredini. Od tog šava do duljine jakne prednjica je koso rezana i u tom šavu ušivena je zaštitna letvica duljine cca 21 cm koja prekriva ulaz u džep koji se zatvara zatvaračem. Na prednjem dijelu na duljini jakna ima mogućnost regulacije širine koja se ostvaruje pritezanjem elastične uzice plastičnim stoperima skrivenim u vrećicama donjih džepova.

Rukavi su krojeni iz tri dijela s tim da je gornji rukav nastavak satle. Na duljini rukava je našivena uska manžeta širine cca 3,5 cm. Rukav na duljini ima mogućnost regulacije širine opsega rukava na prednjem dijelu pomoću produžetka s čičak trakom, a na zadnjem dijelu je u manžetu ubačena elastična traka.

Leđa su ispod satle izrađena iz jednog dijela.

Dijelom u bočni šav, a dijelom u šav rukava ušiven je zatvarač duljine 25 cm za odzračivanje pokriven zaštitnom letvicom.

Unutarnji dio jakne podstavljen je podstavom, osim u gornjem leđnom dijelu gdje je osnovna tkanina do visine cca 18 cm od vratnog kruga. Donji ugao prednjice gdje je provučena gumena uzica za regulaciju je ojačan segmentom iz osnovne tkanine. S obje strane uz rub prednjice, na podstavi se nalaze urezani džepovi dužine cca 18 cm koji se zatvaraju zatvaračem.

Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Jakna čuvara prirode na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS ČUVAR PRIRODE

Ženska jakna je identična muškoj jakni, samo su mjere prilagođene ženskim veličinama.

1.2. SKICA

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala:

• Lice (pletivo): 85% poliamid, 15% elastan, +/ – 3%

• Membrana: PU, PES ili PTFE

• Naličje (pletivo): 100% poliester

– težina: 175 g/m2 ± 10%

– boja: antracit siva (Pantone 19-3905 tpx)

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– podstava – 100% poliester

– konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva

– prednji središnji zatvarač – vodootporni, djeljivi s jednim potezačem, svijetlo zeleni ili svijetlo plavi, ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području

– zatvarač za donje džepove – spiralni, nedjeljivi s jednim potezačem

– zatvarač za odzračivanje – spiralni. nedjeljivi s jednim potezačem

– čičak traka: u boji tkanine ili crne boje

– metalne alke: promjera 6 mm

– elastična uzica: crna, promjera 2 – 3 mm, s plastičnim stoperima

– traka za termoobradu šavova kompatibilna s naličjem osnovne tkanine.

3. ETIKETIRANJE

Jakna se etiketira kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni krug na stražnjem dijelu

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima našiva se u donjem dijelu lijeve prednjice na podstavu:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

– godina proizvodnje.

4. OZNAČAVANJE

4.1. ZNAK POJEDINA USTANOVA (PARK)

Oznaka ZNAK POJEDINA USTANOVA je tiskana oznaka koja se otiskuje na desni rukav jakne čuvara prirode i ostalih djelatnika parka cca 25 cm od vratnog kruga na sredini rukava. Dimenzija oznake je 80 x 80 mm.

Svako zaštićeno područje ima svoj karakteristični znak i postoje dvije grupe znakova po boji ovisno o pripadnosti zaštićenog područja kontinentalnom ili mediteranskom području. Kontinentalna zaštićena područja imaju oznake u zelenoj boji, dok mediteranska zaštićena područja imaju oznake u plavoj boji. Boja oznaka kontinentalnih zaštićenih područja je svijetlo zelena (Pantone 360), tamno zelena (Pantone 348) i bijela boja, dok je boja mediteranskih zaštićenih područja svijetlo plava (Pantone 2995), tamno plava (Pantone 300) i bijela boja.

Izgled oznake kontinentalnih zaštićenih područja:

Izgled oznake mediteranskih zaštićenih područja:

4.2. NAZIV POJEDINE USTANOVE

Oznaka NAZIV POJEDINE USTANOVE je tiskana oznaka koja se otiskuje na lijevu prednjicu cca 3 cm ispod šava satle i prednjice jakne čuvara prirode i ostalih djelatnika parka. Oznaka se sastoji od znaka zaštićenih područja i naziva zaštićenog područja. Dimenzija znaka zaštićenog područja ispred natpisa je 25 x 25 mm, dok dimenzija oznake ovisi o nazivu pojedine ustanove. Boja oznake naziva pojedine ustanove je svijetlo zelena (Pantone 360), crvena (Pantone 186), bijela boja i Pantone Black.

Izgled oznake:

4.3. NATPIS ČUVAR PRIRODE

Oznaka NATPIS ČUVAR PRIRODE je tiskana oznaka u obliku natpisa koja se otiskuje na sredini leđa jakne čuvara prirode cca 7 cm ispod šava satle. Oznaka NATPIS ČUVAR PRIRODE je dimenzija 200x83 mm.

Natpis ovisno o pripadnosti zaštićenog područja kontinentalnom ili mediteranskom području može biti u dvije boje: zelenoj za kontinentalna zaštićena područja i plavoj za mediteranska zaštićena područja. Boja oznake kontinentalnih zaštićenih područja je tamno zelena (Pantone 348), dok je boja mediteranskih zaštićenih područja tamno plava (pantone 300).

Izgled oznake:

Propisnik br. 8
VJETROVKA (MUŠKA I ŽENSKA)

1. VIZUALNI IZGLED

1.1. OPIS

Vjetrovka je ravnog kroja, produljenih leđa. Naprijed se cijelom dužinom zatvara s vodoodbojnim jednosmjernim djeljivim zatvaračem ispod kojeg je našivena zaštitna letvica.

Vjetrovka ima kapuljaču koja je sastavljena od tri dijela pri čemu bočni dijelovi ujedno čine ovratnik jakne. Srednji dio je sprijeda krojno oblikovan da čini mali šilt. Kapuljača je cijelim prednjim dijelom široko prošivena s podlistkom i u taj dio ubačena je elastična uzica za mogućnost pritezanja kapuljače oko lica.

U gornjem dijelu vjetrovka ima satlu koja s prednjeg dijela prelazi na zadnji dio i spojena je okomitim šavom na sredini leđa.

Prednji dio ispod satle je iz jednog dijela i u donjem dijelu nalaze se urezani džepovi koji se zatvaraju vodoodbojnim zatvaračem.

Leđa su od tri dijela s srednjim dijelom i dva bočna dijela.

Rukavi su od dva dijela s tim da je donji dio ergonomski oblikovan polukružnim oblikom i s dva ušitka.

Dijelom u bočni šav, a dijelom u šav rukava ušiven je vodoodbojni zatvarač duljine 25 cm za odzračivanje.

U unutarnjem dijelu jakne cijeli prednji dio podstavljen je mrežastom podstavom koja ujedno čini džepnu vrećicu donjeg džepa. Na lijevom prednjem dijelu u visini prsa uz rub prednjice na podstavi se nalazi urezani džep sa svojom džepnom vrećicom dužine cca 19 cm koji se zatvara zatvaračem.

Duljina rukava i duljina jakne porubljena je elastičnom porubnom trakom.

Svi šavovi su široko prošiveni jednoiglenim šavom na 5 mm.

Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Vjetrovka čuvara prirode na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS ČUVAR PRIRODE

Ženska jakna je identična muškoj jakni, samo su mjere prilagođene ženskim veličinama.

1.2. SKICA

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala:

• Lice (pletivo): 85% poliamid, 15% elastan, +/ – 3%

• Membrana: PU, PES ili PTFE

• Naličje – flis: 90% poliester, 10% elastan, +/ – 3%

– težina: 320 g/m2 +/ – 10%

– boja: antracit siva (Pantone 19-3905 tpx)

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– mrežasta podstava: 100% poliester

– konci za šivanje i obamitanje te za prošivanje moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i prošiva

– prednji središnji zatvarač: vodoodbojni jednosmjerni, djeljiv, svijetlo zeleni ili svijetlo plavi, ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području

– zatvarač za prednje donje džepove: vodoodbojni, jednosmjerni, nedjeljivi

– zatvarač za odzračivanje: vodoodbojni, jednosmjerni, nedjeljivi

– zatvarač za unutarnji džep: spiralni, jednosmjerni, nedjeljivi

– čičak traka: u boji tkanine ili crne boje

– metalne alke: promjera 5 mm

– elastična uzica: crna, promjera 2 – 3 mm, s plastičnim stoperima.

3. ETIKETIRANJE

Jakna se označava kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni krug na stražnjem dijelu

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima našiva se u donjem dijelu lijeve prednjice na podstavu:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

– godina proizvodnje.

4. OZNAČAVANJE

4.1. ZNAK POJEDINA USTANOVA (PARK)

Oznaka ZNAK POJEDINA USTANOVA je tiskana oznaka koja se otiskuje na desni rukav vjetrovke čuvara prirode i ostalih djelatnika parka cca 2,5 cm od šava satle na sredini rukava. Dimenzija oznake je 80 x 80 mm.

Svako zaštićeno područje ima svoj karakteristični znak i postoje dvije grupe znakova po boji ovisno o pripadnosti zaštićenog područja kontinentalnom ili mediteranskom području. Kontinentalna zaštićena područja imaju oznake u zelenoj boji, dok mediteranska zaštićena područja imaju oznake u plavoj boji. Boja oznaka kontinentalnih zaštićenih područja je svijetlo zelena (Pantone 360), tamno zelena (Pantone 348) i bijela boja, dok je boja mediteranskih zaštićenih područja svijetlo plava (Pantone 2995), tamno plava (Pantone 300) i bijela boja.

Izgled oznake kontinentalnih zaštićenih područja:

Izgled oznake mediteranskih zaštićenih područja:

4.2. NAZIV POJEDINE USTANOVE

Oznaka NAZIV POJEDINE USTANOVE je tiskana oznaka koja se otiskuje na lijevu prednjicu cca 2 cm ispod šava satle i 2 cm od prednje sredine vjetrovke čuvara prirode i ostalih djelatnika parka. Oznaka se sastoji od znaka zaštićenih područja i naziva zaštićenog područja. Dimenzija znaka zaštićenog područja ispred natpisa je 25 x 25 mm, dok dimenzija oznake ovisi o nazivu pojedine ustanove. Boja oznake naziva pojedine ustanove je svijetlo zelena (Pantone 360), crvena (Pantone 186), bijela boja i Pantone Black.

Izgled oznake:

4.3. NATPIS ČUVAR PRIRODE

Oznaka NATPIS ČUVAR PRIRODE je tiskana oznaka u obliku natpisa koja se otiskuje na sredini leđa vjetrovke čuvara prirode cca 3 cm ispod šava satle. Oznaka NATPIS ČUVAR PRIRODE je dimenzija 200x83 mm.

Natpis ovisno o pripadnosti zaštićenog područja kontinentalnom ili mediteranskom području može biti u dvije boje: zelenoj za kontinentalna zaštićena područja i plavoj za mediteranska zaštićena područja. Boja oznake kontinentalnih zaštićenih područja je tamno zelena (Pantone 348), dok je boja mediteranskih zaštićenih područja tamno plava (pantone 300).

Izgled oznake:

Propisnik br. 9
FLIS PODJAKNA (MUŠKA I ŽENSKA)

1. VIZUALNI IZGLED

1.1. OPIS

Flis podjakna izrađena je iz toplog čupavljenog materijala svijetlosive boje, koja se može nositi samostalno, ili u kombinaciji s vodonepropusnom jaknom.

Podjakna je ravnog kroja, s raglan rukavima, uspravnog ovratnika te se kopča od ovratnika pa cijelom duljinom spiralnim djeljivim zatvaračem.

Prednjica je u donjem dijelu okomito rezana od duljine jakne pa koso prema bočnom šavu i u tom šavu nalaze se džepovi otvora duljine cca 16 cm koji se zatvaraju skrivenim zatvaračem.

Leđa su iz jednog dijela i rukav je iz jednog dijela.

Porub na duljini jakne i rukava je obamitan podvinut i prošiven na cca. 2,5 cm.

Na desnom rukavu otisnuta je oznaka ZNAK POJEDINE USTANOVE, a na lijevoj prednjici u visini iznad prsiju oznaka NAZIVA POJEDINE USTANOVE. Flis podjakna čuvara prirode na leđima ima otisnutu oznaku NATPIS ČUVAR PRIRODE.

Ženska jakna je identična muškoj jakni, samo su mjere prilagođene ženskim veličinama.

1.2. SKICA

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala:

• Lice (flis): 100% poliester

• Membrana: PU, PES ili PTFE

• Naličje (flis): 100% poliester

– težina: 320 g/m2 ± 10 %

– boja: svijetlo siva (Pantone 16-3802)

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine, postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalima, te tijekom održavanja ne smije prouzročiti nabiranje šavova

– prednji središnji zatvarač: spiralni, jednosmjerni, djeljivi, svijetlo zeleni ili svijetlo plavi, ovisno o pripadnosti mediteransko ili kontinentalnom području

– zatvarač za donje džepove: spiralni, jednosmjerni, nedjeljivi.

3. ETIKETIRANJE

Jakna se etiketira kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni krug na stražnjem dijelu

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima našiva se u donjem dijelu lijeve prednjice na podstavu:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

– godina proizvodnje.

4. OZNAČAVANJE

4.1. ZNAK POJEDINA USTANOVA (PARK)

Oznaka ZNAK POJEDINA USTANOVA je tiskana oznaka koja se otiskuje na desni rukav flis podjakne čuvara prirode i ostalih djelatnika parka cca 25 cm od vratnog kruga na sredini rukava. Dimenzija oznake je 80 x 80 mm.

Svako zaštićeno područje ima svoj karakteristični znak i postoje dvije grupe znakova po boji ovisno o pripadnosti zaštićenog područja kontinentalnom ili mediteranskom području. Kontinentalna zaštićena područja imaju oznake u zelenoj boji, dok mediteranska zaštićena područja imaju oznake u plavoj boji. Boja oznaka kontinentalnih zaštićenih područja je svijetlo zelena (Pantone 360), tamno zelena (Pantone 348) i bijela boja, dok je boja mediteranskih zaštićenih područja svijetlo plava (Pantone 2995), tamno plava (Pantone 300) i bijela boja.

Izgled oznake kontinentalnih zaštićenih područja:

Izgled oznake mediteranskih zaštićenih područja:

4.2. NAZIV POJEDINE USTANOVE

Oznaka NAZIV POJEDINE USTANOVE je tiskana oznaka koja se otiskuje na lijevu prednjicu u visini prsa flis podjakne čuvara prirode i ostalih djelatnika parka. Oznaka se sastoji od znaka zaštićenih područja i naziva zaštićenog područja. Dimenzija znaka zaštićenog područja ispred natpisa je 25 x 25 mm, dok dimenzija oznake ovisi o nazivu pojedine ustanove. Boja oznake naziva pojedine ustanove je svijetlo zelena (Pantone 360), crvena (Pantone 186), bijela boja i Pantone Black.

Izgled oznake:

4.3. NATPIS ČUVAR PRIRODE

Oznaka NATPIS ČUVAR PRIRODE je tiskana oznaka u obliku natpisa koja se otiskuje na sredini leđa flis podjakne čuvara prirode cca 17 cm od vratnog kruga. Oznaka NATPIS ČUVAR PRIRODE je dimenzija 200x83 mm.

Natpis ovisno o pripadnosti zaštićenog područja kontinentalnom ili mediteranskom području može biti u dvije boje: zelenoj za kontinentalna zaštićena područja i plavoj za mediteranska zaštićena područja. Boja oznake kontinentalnih zaštićenih područja je tamno zelena (Pantone 348), dok je boja mediteranskih zaštićenih područja tamno plava (pantone 300).

Izgled oznake:

Propisnik br. 10
ŠEŠIR

1. VIZUALNI IZGLED

1.1. OPIS

Šešir je antracit sivi. Na spoju gornjeg dijela i oboda s vanjske strane je rips traka u istoj boji, a s unutarnje je pojačanje, na koje je prišivena vezica za regulaciju. Na vezici je metalni regulator. Obod mora biti dupli i dovoljno čvrst da stoji, te da se može formirati prema potrebi. Obod može biti učvršćen i koncentričnim prošivima skroz po cijelom opsegu oboda. Na prednjem centralnom dijelu šešira našiva se prišivak ZNAK POJEDINA USTANOVA (PARK) ili ZNAK ZAŠTIĆENIH PODRUČJA.

Ženski šešir identičan je muškom šeširu, samo se razlikuje u veličinskom broju.

1.2. SKICA

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 60% pamuk, 40% poliester, +/ – 3%

– tkanina je u keper vezu

– težina: 200 g/m2 +/ – 5%

– boja: antracit siva (Pantone 19-3905 tpx)

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine, postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalima, te tijekom održavanja ne smije prouzročiti nabiranje šavova

– uzica za regulaciju, mora biti pletena visokom otpornošću na habanje

– metalni regulator, od nehrđajućeg materijala.

3. ETIKETIRANJE

Šešir se etiketira kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se s lijeve strane na unutarnji dio pojačanja:

– veličinski broj

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda.

4. OZNAČAVANJE

4.1. ZNAK POJEDINA USTANOVA (PARK)

Oznaka ZNAK POJEDINA USTANOVA je prišivak koji se našiva na prednjem centralnom dijelu šešira djelatnika zaštićenih područja. Dimenzija oznake je 50 x 50 mm.

Svako zaštićeno područje ima svoj karakteristični znak i postoje dvije grupe znakova po boji ovisno o pripadnosti zaštićenog područja kontinentalnom ili mediteranskom području. Kontinentalna zaštićena područja imaju oznake u zelenoj boji, dok mediteranska zaštićena područja imaju oznake u plavoj boji. Boja oznaka kontinentalnih zaštićenih područja je svijetlo zelena (Pantone 360), tamno zelena (Pantone 348) i bijela boja, dok je boja mediteranskih zaštićenih područja svijetlo plava (Pantone 2995), tamno plava (Pantone 300) i bijela boja.

Izgled oznake kontinentalnih zaštićenih područja:

Izgled oznake mediteranskih zaštićenih područja:

4.2. ZNAK ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Oznaka ZNAK ZAŠTIĆENIH PODRUČJA je prišivak koji se našiva na prednjem centralnom dijelu šešira djelatnika ostalih zaštićenih područja koja nisu obuhvaćena oznakom ZNAK POJEDINA USTANOVA (PARK) pod točkom 4.1. Dimenzija oznake je 50 x 50 mm. Boja oznake naziva pojedine ustanove je svijetlo zelena (Pantone 360), crvena (Pantone 186) i bijela boja.

Izgled oznake:

Propisnik br. 11
ZIMSKA KAPA

1. VIZUALNI IZGLED

1.1. OPIS

Kapa je crne boje. Klasičnog je oblika, sa presavinutim donjim dijelom.

Na prednjem presavinutom dijelu kape na sredini našiva se prišivak ZNAK POJEDINA USTANOVA ili ZNAK ZAŠTIĆENIH PODRUČJA.

Ženska kapa identična je muškoj kapi samo se razlikuje u veličinskom broju.

1.2. SKICA

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 50% akrilno vlakno, 50% vuna, +/ – 3%

– težina: 430 g/m2 +/ – 5%

– desno-desno (kulirno) pletivo

– boja: crna.

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– konac za spajanje mora biti postojane boje i čvrstoće.

3. ETIKETIRANJE

Kapa se etiketira kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se na šav:

– veličinski broj

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda.

4. OZNAČAVANJE

4.1. ZNAK POJEDINA USTANOVA (PARK)

Oznaka ZNAK POJEDINA USTANOVA je prišivak koji se našiva na prednjem centralnom dijelu kape djelatnika zaštićenih područja. Dimenzija oznake je 50 x 50 mm.

Svako zaštićeno područje ima svoj karakteristični znak i postoje dvije grupe znakova po boji ovisno o pripadnosti zaštićenog područja kontinentalnom ili mediteranskom području. Kontinentalna zaštićena područja imaju oznake u zelenoj boji, dok mediteranska zaštićena područja imaju oznake u plavoj boji. Boja oznaka kontinentalnih zaštićenih područja je svijetlo zelena (Pantone 360), tamno zelena (Pantone 348) i bijela boja, dok je boja mediteranskih zaštićenih područja svijetlo plava (Pantone 2995), tamno plava (Pantone 300) i bijela boja.

Izgled oznake kontinentalnih zaštićenih područja:

Izgled oznake mediteranskih zaštićenih područja:

4.2. ZNAK ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Oznaka ZNAK ZAŠTIĆENIH PODRUČJA je prišivak koji se našiva na prednjem centralnom dijelu kape djelatnika ostalih zaštićenih područja koja nisu obuhvaćena oznakom ZNAK POJEDINA USTANOVA (PARK) pod točkom 4.1. Dimenzija oznake je 50 x 50 mm. Boja oznake naziva pojedine ustanove je svijetlo zelena (Pantone 360), crvena (Pantone 186) i bijela boja.

Izgled oznake:

Propisnik br. 12
REMEN

1. VIZUALNI IZGLED

1.1. OPIS

Remen je crne boje, pleten od polipropilenskog vlakna, širine 4 cm. Ima metalnu kopču sa automatskim zatvaranjem i završetak koji je termički zavaren, od istog metalnog materijala. Ženski remen identičan je muškom remenu, samo se razlikuje po veličini, tj. duljini gotovog remena.

1.2. SKICA

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 100 % polipropilen

– boja: crna.

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– metalna kopča i završetak od nehrđajućeg metalnog materijala.

3. ETIKETIRANJE

Remen se etiketira kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se na unutrašnjoj strani ispod kopče:

– veličinski broj

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje.

Propisnik br. 13
ZAŠTITNA CIPELA ZIMSKA

1. VIZUALNI IZGLED

1.1. OPIS

Cipela je kožna, crne boje. Cipela mora zadovoljavati zaštitna svojstva 03 HRO CI WR FO SRC. Cipela veličine 42 mora imati visinu gornjišta 16,5 cm (± 0,5 cm), mjereno prema normi HRN EN ISO 20344 (6.2). Visina cipele u petnom dijelu bez uložne tabanice u najnižem dijelu kragne mora biti 12 cm (+/-0,5 cm). Cipela mora imati sustav cirkulacije zraka koji omogućava kruženje zraka pri svakom koraku.

Sistem vezanja izveden je na način da je ugrađeno četiri (4) para metalnih alkica ( tri para u donjem dijelu i jedan gornji par) i jednog (1) para alkica koji je ugrađen u području pregiba zgloba. Ovaj par alkica ima umetke za sprečavanje propuštanja i odvezivanja vezica (stopere). Vezice se izrađuju od prirodnih i sintetičkih vlakana sa ispunama dužine 140 do 160 cm (veličina 42) u crnoj boji. Alkice ne smiju otpuštati boju i moraju biti zaštićene od korozije i ne smiju biti pričvršćene kroz podstavni materijal.

Cipele se izrađuju u antistatičnoj izvedbi, ugradnjom antistatične trake i potplata koji to omogućuje. Dijelovi gornjišta spojeni su, te prošiveni dvorednim funkcionalnim šavovima, sintetičkim koncem (poliamid ili poliester) finoće 20/3 do 40/3 Nm crne boje, sa 3,0 do 3,5 uboda/1 cm. Cipele moraju imati dobar oslonac za petu i rist koji sprečava klizanje stopala naprijed i pruža dovoljno prostora za prste. U dijelu rista cipele konstrukcijski mora imati dovoljno prostora bez stvaranja nabora u dijelu pregiba prstiju.

Lice gornjišta cipele visoke – zimske izrađeno je od goveđe kože prve klase, sa prirodnim licem, otpornim na propuštanje vode (hidrofobirana), glatke, u crnoj boji. Materijali lica – koža i konac, moraju biti vodoodbojni. Gornjište je ispunjeno sintetičkom spužvom. Ugrađena koža mora biti bez oštećenja i ujednačenog obojenja.

Cipele imaju četveroslojnu podstavu sa membranom, koja osigurava prozračnost i vodonepropusnost. Šavovi laminirane podstave vare se trakom za varenje. Za poboljšanje prozračnosti podstava kragne i podstava jezika u gornjem dijelu izrađuju se od tekstila visoke paropropusnosti, srednje visine 50 mm. Za poboljšanje prozračnosti na kragnu cipele su ugrađene su rupice za cirkulaciju koje služe za odvođenje viška temperature iz unutrašnjosti prema van. Rupice su promjera 2 mm i ima ih 14 komada na jednoj cipeli. Podstava je u stražnjem dijelu od netkanog tekstila. Netkani tekstil se ugrađuje od ruba temeljne tabanice sve do prozračnog tekstila kragne s time da se našiva na laminiranu podstavu.

Jezik je anatomski oblikovan i podstavljen spužvom. Kako bi se izbjeglo klizanje jezika fiksiranje je izvedeno čičak trakom za tijelo cipele gdje je pozicija čičak trake 3 cm od gornjeg ruba jezika, sa strane uz dimenzije čičak trake 3x2 cm. Jezik je zatvoren do druge alkice sa gornje strane cipele. Gornji dio jezika sa lica se izrađuje od iste goveđe kože kao i gornjište cipele, dok je donji (zatvoreni) dio i pregib jezika od tanje kože. Jezik je u donjem dijelu podstavljen laminiranom podstavom koja, kao i u gornjem dijelu, ima ispunu od sintetičke spužve.

Uložna tabanica izrađuje se iz višeslojnog materijala, anatomski profilirana sa mogućnošću vađenja (prozračivanja) i pranja do 30 °C.
Prvi (gornji) sloj izrađen je od sintetičkih vlakana otpornih na habanje, a donji sloj treba imati svojstvo upijanja vode i funkciju amortizacije. Kako bi se znoj što brže prenosio sa uložne tabanice na temeljnu tabanicu, odnosno kako bi se temeljna tabanica što brže osušila u tijeku ne nošenja cipele niti uložna niti temeljna tabanica ne smiju biti prekrivene vodonepropusnom membranom.

Izrada potplata i spoj sa gornjim dijelom izveden je lijepljenim postupkom. Potplat se sastoji od gumenog nagaznog (habajućeg) potplata i gornjeg nosivog poliuretanskim potplata.

Cipele se izrađuju u rasponu veličinskih brojeva 35-50. Prikazane dimenzije se odnose na cipelu veličine 42.

1.2. SKICA

2. MATERIJAL

Red. br.Naziv dijela – propisani materijali i metode ispitivanjaPropisani zahtjevi
2.1VANJSKI MATERIJAL (LICE): oglavak, sarice, nalošci, kragna, gornji dio jezika i lubni dio
Goveđa koža, hidrofobirana, glatka, crne boje, s prirodnim licem

Debljina:

HRN EN ISO 2589

2,0 – 2,2 mm

Postojanost boje na suho i mokro trenje: (min)

HRN EN ISO 11640

suho 50 x 4/4

mokro 20 x 3/3

Prekidna čvrstoća:

HRN EN ISO 20344 (6.4); HRN EN ISO 3376

≥ 18 N/mm2

Čvrstoća na daljnje kidanje:

HRN EN ISO 20344 (6.3); HRN EN ISO 3377-2

≥ 200 N

Propusnost H2O pare:

HRN EN ISO 20344 (6.6)

≥ 5,0 mg/
(cm2 ∙ h)

Koeficijent H2O pare:

HRN EN ISO 20344 (6.8)

≥ 50 mg/cm2

Vrijeme propuštanja vode:

HRN EN ISO 5403

≥ 150 min

Propuštanje vode:

HRN EN ISO 20344 (6.13); HRN EN ISO 5403

nakon 120 min. = 0,1 g

Upijanje vode:

HRN EN ISO 20344 (6.13); HRN EN ISO 5403

nakon 150 min. ≤ 20%

pH vrijednost: (pH < 4,0 razlika mora biti < 0,7)

HRN EN ISO 20344 (6.9); HRN EN ISO 4045

≥ 3,2 pH

Sadržaj kroma (VI):

HRN EN ISO 20344 (6.11); HRN EN ISO 17075

Cr (VI) ne smije biti detektiran (< 10 mg/kg)
2.2VANJSKI MATERIJAL (LICE):donji dio jezika sa ušicima
Goveđa koža, napa, dezen riža, presjek probojan, vodoodbojna, crne boje

Debljina:

HRN EN ISO 2589

0,9 – 1,5 mm

Postojanost boje na suho i mokro trenje: (min)

HRN EN ISO 11640

suho 50 x 4/4

mokro 20 x 3/3

Prekidna čvrstoća:

HRN EN ISO 20344 (6.4); HRN EN ISO 3376

≥ 10 N/mm2

Čvrstoća na daljnje kidanje:

HRN EN ISO 20344 (6.3); HRN EN ISO 3377-2

JEZIK ≥ 50 N

Vrijeme propuštanja vode:

HRN EN ISO 5403

≥ 90 min

Propuštanje vode:

HRN EN ISO 20344 (6.13); HRN EN ISO 5403

nakon 90 min. ≤ 0,2 g

Upijanje vode:

HRN EN ISO 20344 (6.13); HRN EN ISO 5403

nakon 120 min. ≤ 30 %

pH vrijednost: (pH < 4,0 razlika mora biti < 0,7)

HRN EN ISO 20344 (6.9); HRN EN ISO 4045

≥ 3,2 pH

Sadržaj kroma (VI):

HRN EN ISO 20344 (6.11); HRN EN ISO 17075

Cr (VI) ne smije biti detektiran (< 10 mg/kg)
Propusnost vodene pare HRN EN ISO 20344 (6.6), (6.8)

≥ 3,5 mg/cm2h

≥ 20 mg/cm2h

2.3PODSTAVA: 4-SLOJNI LAMINIRANI MATERIJAL SA MEMBRANOM

Sirovinski sastav:

1. sloj: vanjski materijal (lice): sintetska vlakna

2. sloj je toplinski sloj: 100% poliuretanska spužva ili netkani tekstil

3. sloj membrana:

• poliuretan ili poliester ili PTFE

4. sloj: naličje: poliamidno ili poliestersko vlakno, pletivo

Debljina: (pri tlaku od 2 kPa)

HRN EN ISO 9863-1, postupak A

0,8-3,0 mm

Površinska masa:

HRN EN ISO 2286-2

270-400 g/m2

Čvrstoća na daljnje kidanje:

HRN EN ISO 20344(6.3); HRN EN ISO 4674-1, metoda B

≥ 35 N

Otpornost obojenja na suho-mokro trljanje

HRN EN ISO 105-X12

≥ 4

Propusnost H2O pare:

HRN EN ISO 20344 (6.6)

≥ 3,5 mg/cm2/h

Koeficijent H2O pare:

HRN EN ISO 20344 (6.8)

≥ 20 mg/cm2

Otpornost na habanje: (ciklusi bez rupica)

HRN EN ISO 20344 (6.12)

suho: ≥ 100000 ciklusa

mokro: ≥ 50000 ciklusa

Otpornost podstave na propuštanje vode:

HRN EN 20811

≥ 25 000 Pa/
3 min
2.4PODSTAVNI MATERIJAL: gornji dio jezika i sarica (kragna) – prozračni tekstil, crne boje
Sirovinski sastav: (kvalitativno)100 % poliester

Debljina: (pri tlaku od 2 kPa)

HRN EN ISO 9863-1, postupak A

1,0 – 3,0 mm

Površinska masa:

HRN EN 12127

200 – 400 g/m2

Čvrstoća na daljnje kidanje:

HRN EN ISO 20344(6.3); HRN EN ISO 4674-1,

metoda B

≥ 25 N

Otpornost obojenja na suho-mokro trljanje:

HRN EN ISO 105-X12

≥ 4

Otpornost na habanje: (ciklusi bez rupica)

HRN EN ISO 12947-2, HRN EN 13520

suho: ≥ 50000 ciklusa

mokro: ≥ 20000 ciklusa

2.5PODSTAVNI MATERIJAL: lubni dio, tekstilno-sintetski kompozit

Debljina: (pri tlaku od 2 kPa)

HRN EN ISO 9863-1, postupak A

1,0 – 2,5 mm

Površinska masa:

HRN EN 12127

250-450 g/m²
Čvrstoća na daljnje kidanje: HRN EN ISO 20344 (6.3); HRN EN ISO 4674-1, metoda B≥ 25 N

Otpornost obojenja na suho-mokro trljanje:

HRN EN ISO 105-X12

≥ 4

Otpornost na habanje: (ciklusi bez rupica)

HRN EN ISO 12947-2, HRN EN 13520

suho: ≥ 75000 ciklusa

mokro: ≥ 35000 ciklusa

2.6

ISPUNA KRAGNE: kompaktna sintetička spužva

HRN EN ISO 20344 (7.1)

debljine: 4,0-8,0 mm

ISPUNA SARICA: kompaktna sintetička spužva

HRN EN ISO 20344 (7.1)

debljine: 5,0-8,0 mm

ISPUNA JEZIKA: kompaktna sintetička spužva

HRN EN ISO 20344 (7.1)

debljine: 4,0-8,0 mm

TVRDA KAPICA: termoaktivirajući polimerizat

HRN EN ISO 20344 (7.1)

debljine: 0,8-1,2 mm

TVRDI LUB: termoaktivirajući polimerizat ili konit oblikovan, gornji rubovi skošeni,

HRN EN ISO 20344 (7.1)

srednje debljine:

1,0-2,0 mm

2.7ULOŽNA TABANICA: mobilna, periva do 30°C, anatomski oblikovana, netkana tekstilija s upijajućim slojem

Debljina:

HRN EN ISO 20344 (7.1)

2,5 – 4,5 mm

Otpornost na habanje (ciklusi bez rupica)

HRN EN ISO 20344 (6.12)

suho: ≥ 40000 ciklusa

mokro: ≥ 20000 ciklusa

Upijanje vode:

HRN EN ISO 20344 (7.2); HRN EN 12746, metoda B

≥ 200 mg/cm²

Otpuštanja vode:

HRN EN ISO 20344 (7.2); HRN EN 12746, metoda B

≥ 90 %
2.8TEMELJNA TABANICA:

Debljina:

HRN EN ISO 20344 (7.1)

2,0 – 4,0 mm

Upijanje vode:

HRN EN ISO 20344 (7.2); HRN EN 12746, metoda B

≥ 130 mg/cm²

Otpuštanja vode:

HRN EN ISO 20344 (7.2); HRN EN 12746, metoda B

≥ 90%
2.9POTPLAT: dvoslojni, crne boje, PU/GUMA

Nosivi sloj – poliuretan

Habajući sloj – guma sa profilima otvorenim prema van

Debljina (d1): HRN EN ISO 20344 (8.1)8 – 12 mm

Debljina (d2):

HRN EN ISO 20344 (8.1)

≥ 4

Čvrstoća na daljnje kidanje: guma

HRN EN ISO 20344 (8.2)

≥ 10 kN/m

Otpornost na habanje: guma, gustoće ≥ 0,9
g/cm3

HRN EN ISO 20344 (8.3); HRN ISO 4649, metoda A

≤ 150 mm3

Otpornost potplata na savijanje (30000 ciklusa savijanja):

HRN EN ISO 20344 (8.4)

≤ 4 mm

Otpornost na pogonska goriva HRN EN ISO 20344

(toč.8,6. i 1.)

≤ 6 % FO
2.10

VEZICE: vodoodbojne, čvrsto pletene, crne

Kombinacija prirodnih i sintetičkih vlakana ili sintetička vlakna

Debljina:

HRN EN ISO 20344 (7.1)

4,0-5,0 mm
Težina:≥ 6,0 g/m

Prekidna sila:

ISO 2023, dodatak C

≥ 750 N

Prekidno istezanje:

ISO 2023, dodatak C

≤ 60 %
Dužina:vel. 42: 150 – 170 cm
2.11VISINA CIPELA:

Za veličinu 42:

HRN EN ISO 20344 (6.2)

16,5 ± 0,5 cm
2.12KONSTRUKCIJA I TEHNOLOGIJA IZRADE
Izrada podstavesastavi podstave vareni vodonepropusnom trakom
Masa obuće (par veličine 42)≤ 1650 g
2.13Obuća mora zadovoljavati zahtjeve i biti certificirana sukladno PPE Uredbi (EU 2016/425) i usklađenoj normi HRN EN ISO 20347:2012, kategorije O3 SRC HI CI WR FO





3. ETIKETIRANJE

Svaka cipela u paru mora biti označena sukladno zahtjevima iz norme HRN EN ISO 20347:2012 za kategoriju, O3 SRC HI CI WR FO.

Roba mora biti pakirana na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.

Uz svaki par cipela potrebno je priložiti letak sa informacijama o održavanju.

Svaka cipela se oblaže, a iznutra ispunjava bijelim papirom. Par se pakira u kartonsku kutiju.

Svaka cipela mora imati, na unutarnjem dijelu sare ili jezika, slijedeće podatke:

– serijski broj,

– veličina,

– naziv proizvođača,

– godina proizvodnje.

Propisnik br. 14
ZAŠTITNA CIPELA LJETNA

1. VIZUALNI IZGLED

1.1. OPIS

Sportska cipela u kombinaciji kože i tekstila, u crnoj boji. Cipela mora zadovoljavati zaštitna svojstva O2 HI CI WR FO SRC.

Cipela veličine 42 ima visinu 8 cm (± 0,5 cm), prema normi HRN EN ISO 20344 (6.2) mjereno od najniže točke petnog dijela bez uložne tabanice do najviše točke sare.

Vodonepropusnost se postiže ugradnjom vodonepropusne membrane. Svi šavovi moraju biti trajno zabrtvljeni trakom. Cipela je izrađena od prozračne,vodoodbojne kože i prozračnih tekstilnih umetaka. Jezik je anatomski oblikovan i podstavljen mekom prozračnom spužvom.

Sistem vezanja izveden je s 6 pari metalnih alkica unutarnjeg promjera 3-4 mm. Uložna tabanica je anatomski oblikovana,izmjenjiva i periva na 30 °C.

Cipela ima antistatična svojstva sukladno HRN EN ISO 20347:2012.

Cipela se izrađuje na način da se gornjište sa potplatom spaja brizganim ili lijepljenim postupkom. Gornji nosivi sloj potplata je poliuretan a habajući sloj je guma. Gumeni dio potplata na vrhu cipele u predjelu prstiju (mjereno od zadnje ripne kod prstiju) duljine je 2,0 – 2,3 cm, te lagano prelazi na gornji dio oglavi kao dodatna zaštita oglavi. Debljina gumenog dijela potplata s ripnama iznosi 7-8 mm.

Cipele se izrađuju u veličinama od 35-50.

1.2. SKICA

2. MATERIJAL

Red. br.Naziv dijela – propisani materijali i metode ispitivanjaPropisani zahtjevi
2.1.VANJSKI MATERIJAL (LICE): gornjište
Goveđa koža, hidrofobirana, glatka, crne boje, sa prirodnim licem

Debljina:

HRN EN ISO 2589

1,8 – 2,0 mm

Prekidna čvrstoća:

HRN EN ISO 20344 (6.4); HRN EN ISO 3376

≥ 15 N/mm2

Čvrstoća na daljnje kidanje:

HRN EN ISO 20344 (6.3); HRN EN ISO 3377-2

≥ 120 N

Propusnost H2O pare: HRN EN ISO 20344

(6.6)

Koeficijent H2O pare: HRN EN ISO 20344

(6.8)

≥ 5 mg/(cm2∙h)

≥ 50 mg/cm2

Vrijeme propuštanja vode:

HRN EN ISO 5403

≥ 180 min

Propuštanje vode:

HRN EN ISO 20344 (6.13); HRN EN ISO 5403

nakon 120 min. ≤ 0,1g

Upijanje vode:

HRN EN ISO 20344 (6.13); HRN EN ISO 5403

nakon 120 min. ≤ 20 %

pH vrijednost: (pH < 4,0 razlika mora biti < 0,7)

HRN EN ISO 20344 (6.9); HRN EN ISO 4045

≥ 3,2 pH

Sadržaj kroma (VI):

HRN EN ISO 20344 (6.11); HRN EN ISO 10 mg/kg)

17075

Cr (VI) ne smije biti detektiran

(< 10 mg/kg)

2.2.VANJSKI MATERIJAL (LICE): dio sarica, jezik i kragna – prozračni tekstil, crne boje, poliamidno ili poliestersko vlakno

Površinska masa kondicionirano (g/m2)

(HRN EN 12127)

Sarice: 650-750 g/m²

Jezik: 350-450 g/m²

Otpornost na habanje: (ciklusi bez rupica)

HRN EN ISO 12947

suho: ≥ 100 000 ciklusa

mokro: ≥ 100 000 ciklusa

Sila kidanja, (N)

(HRN EN ISO 20344 t.6.3: HRN EN ISO 13937-29

Sarice:

osnova: ≥ 200

potka: ≥ 210

Jezik:

osnova: ≥ 105

potka: ≥ 115

Propusnost H2O pare: HRN EN ISO 20344 (6.6)

Sarice: ≥ 30

Jezik: ≥ 40

Koeficijent vodene pare (mg/cm2)

(HRN EN ISO 20344, t.6.8)

Sarice: ≥ 260

Jezik: ≥ 360

2.3.PODSTAVA: 3-SLOJNI LAMINIRANI MATERIJAL S MEMBRANOM

Sirovinski sastav:

1. sloj: vanjski materijal (lice): 100% poliamid ili poliamid/poliester

2. sloj membrana: 100% PTFE

3. sloj: naličje: 100% poliestersko vlakno ili 100% poliamidno vlakno

Debljina: (pri tlaku od 2 kPa)

(HRN EN ISO 9863-1:2005, postupak A)

0,7 ± 0,2 mm

Površinska masa, (g/m2)

(HRN EN ISO 2286-2:2008)

200 ± 20 g/m2

Sila kidanja, (N)

(HRN EN ISO 4674-1:2008, metoda B)

≥ 30 N

Otpornost boje na znoj

HRN EN ISO 105-E04

3-4

Otpornost boje na trljanje

HRN EN ISO 105-X12

3-4

Propusnost vodene pare (mg/(cm2h)

(HRN EN ISO 20344:2012. t.6.6)

≥ 6

Koeficijent vodene pare (mg/cm2)

(HRN EN ISO 20344:2012, t.6.8)

≥ 50

Otpornost na habanje: (ciklusi bez rupica)

HRN EN ISO 20344 (6.12)

suho: ≥ 100 000 ciklusa

mokro: ≥ 50 000 ciklusa

Otpornost podstave na propuštanje vode,

(Pa)

HRN EN 20811:2003

≥ 20 000
2.4.PODSTAVNI MATERIJAL: lubni dio, tekstilno-sintetski kompozit

Debljina: (pri tlaku od 2 kPa)

HRN EN ISO 9863-1, postupak A

1,0 – 2,5 mm

Površinska masa:

HRN EN 12127

250-450 g/m²
Čvrstoća na daljnje kidanje: HRN EN ISO 20344 (6.3); HRN EN ISO 4674-1, metoda B≥ 25 N

Otpornost obojenja na suho-mokro trljanje:

HRN EN ISO 105-X12

≥ 4

Otpornost na habanje: (ciklusi bez rupica)

HRN EN ISO 12947-2, HRN EN 13520

suho: ≥ 75000 ciklusa

mokro: ≥ 35000 ciklusa

2.5.

ISPUNA KRAGNE: kompaktna sintetička

spužva HRN EN ISO 20344 (7.1)

debljine: 4,0-10,0 mm

ISPUNA JEZIKA: kompaktna sintetička

spužva HRN EN ISO 20344 (7.1)

debljine: 4,0-10,0 mm

TVRDA KAPICA:

termoaktivirajući polimerizat

HRN EN ISO 20344 (7.1)

debljine: 0,6-1,2 mm

TVRDI LUB:

polimerizat ili konit oblikovan, gornji rubovi skošeni

HRN EN ISO 20344 (7.1)

srednje debljine:

1,0 – 2,0 mm

2.6.

ULOŽNA TABANICA: višeslojna, mobilna, periva do 30 °C, anatomski

oblikovana, netkana tekstilija sa upijajućim slojem

Debljina:

HRN EN ISO 20344 (7.1)

2,5 – 4,5 mm

Otpornost na habanje (ciklusi bez rupica)

HRN EN ISO 20344 (6.12)

suho: ≥ 100 000 ciklusa

mokro: ≥ 75 000 ciklusa

Upijanje vode:

HRN EN ISO 20344(7.2); HRN EN 12746, met.B

≥ 250 mg/cm²

Otpuštanje vode:

HRN EN ISO 20344(7.2); HRN EN 12746, met.B

≥ 95 %
2.7.TEMELJNA TABANICA:

Debljina:

HRN EN ISO 20344 (7.1)

2,0 – 4,0 mm

Upijanje vode:

HRN EN ISO 20344(7.2); HRN EN 12746, met.B

≥ 73 mg/cm²

Otpuštanje vode:

HRN EN ISO 20344(7.2); HRN EN 12746, met.B

≥ 95 %
2.8.POTPLAT: dvoslojni, crne boje, PU/GUMA

Nosivi sloj – poliuretan

Habajući sloj – guma s profilima

Ukupna visina potplata za veličinu 42 u petnom dijelu od gornjeg ruba PU do donjeg ruba gume 36 – 38 mm

Ukupna visina potplata na bočnom dijelu (mjesto pregiba) sa unutarnje i vanjske strane od gornjeg ruba PU do habajućeg dijela gumene ripne iznosi 29 – 31 mm

Na prednjem i petnom dijelu nalaze se poprečne profili koji dodatno smanjuju klizanje.

Širina gumenog dijela potplata za veličinu 42 u predjelu pregiba iznosi 100 – 103 mm

Širina gumenog dijela potplata u srednjem petnom dijelu iznosi 76-79 mm.

Debljina (d1): HRN EN ISO 20344 (8.1)

5 – 9 mm u prednjem dijelu

20 – 23 mm u petnom dijelu

Debljina (d2):HRN EN ISO 20344 (8.2)Više od 50% profila mora biti debljine 4,5 – 6 mm

Čvrstoća na daljnje kidanje: guma

HRN EN ISO 20344 (8.2)

≥ 10 kN/m
Otpornost na habanje: guma, gustoće ≥ 0,9 g/cm3 HRN EN ISO 20344 (8.3)≤ 100 mm3

Otpornost na benzin i ulje:

HRN EN ISO 20344:2012 (8.6.1);

HRN ISO 1817:2008, t.7.3

≤ 6 %

FO

Pregibanje/povećanje reza (mm) nakon 30.000 ciklusa pregibanja

HRN EN ISO 20344 ( 8.4.2.)

≤ 2
2.9.VEZICE: Čvrsto pletene sa jezgrom, crne boje. Kombinacija prirodnih i sintetskih vlakana ili sintetska vlakna (100% poliester)

Debljina:

(HRN EN ISO 20344:2012, t.7.1)

2,5-3,5 mm
Težina, (g/m):≤ 3,8 g/m

Prekidna sila, (N):

(ISO 2023:2002, Dodatak C#)

≥ 1350

Prekidno istezanje, (%):

(ISO 2023:2002, Dodatak C#)

≤ 15

Izrada:

Dužina:

pletene – s jezgrom

vel. 42: 110 – 130 cm

Bojacrna
2.10VISINA CIPELA:

Za veličinu 42:

HRN EN ISO 20344 (6.2.)

8,0 ± 0,5 cm
2.11KONSTRUKCIJA I TEHNOLOGIJA IZRADE

Vodootpornost (koraci)

HRN EN ISO 20344 (5.15.1)

≤ 3 cm²

WR

Otpornost cipela na proklizavanje

HRN EN ISO 20344 (5.18.1)

SRC
Izrada podstavesastavi podstavevodonepropusnom trakom

Čvrstoća povezanosti gornjišta i potplata

HRN EN ISO 20344, (5.2)

≥ 4 N/mm

Apsorpcija energije u području pete, (J):

HRN EN ISO 20344, (5.14)

≥ 35 J

Antistatičnost obuće

HRN EN ISO 20344 (5.10)

105 – 109

Izolacija od hladnoće cijelog donjišta:

HRN EN ISO 20344 (5.13)

Smanjenje temperature gornjoj površini tabanice

°C

CI

Toplinska izolacija cijelog donjišta

HRN EN ISO 20344:2012 t.5.12.

Povećanje temperature nakon 30 min na 150 C mora biti manje od 22 C

HI

Masa obuće (par veličine 42)≤ 1.000 g
2.12.Obuća mora zadovoljavati zahtjeve i biti certificirana sukladno PPE Uredbi EU 2016/425) i usklađenoj normi HRN EN ISO 20347:2012, kategorije O2 SRC HI CI WR FO





3. ETIKETIRANJE

Roba mora biti pakirana na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.

Uz svaki par cipela potrebno je priložiti letak sa informacijama o održavanju.

Svaka cipela se oblaže, a iznutra ispunjava bijelim papirom. Par se pakira u kartonsku kutiju.

Svaka cipela mora imati, na unutarnjem dijelu sare ili jezika, slijedeće podatke:

– serijski broj,

– veličina,

– naziv proizvođača,

– godina proizvodnje.