Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2025. godine

NN 110/2019 (15.11.2019.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2025. godine

Vlada Republike Hrvatske

2217

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 48. stavkom 2. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 61/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. studenoga 2019. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA RAZVOJA ARHIVSKE DJELATNOSTI ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2025. GODINE

I.

Donosi se Nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2025. godine, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo kulture aktom, klase: 612-06/19-01/0103, urbroja: 532-06-01-01/4-19-21, od 4. studenoga 2019. godine.

II.

Zadužuje se Ministarstvo kulture da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela nositelje programskih aktivnosti iz Nacionalnog plana iz točke I. ove Odluke koji će se objaviti na mrežnim stranicama toga Ministarstva.

III.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/439

Urbroj: 50301-27/12-19-2

Zagreb, 14. studenoga 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.