Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala

NN 110/2019 (15.11.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2225

Na osnovi članka 25. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 48. sjednici održanoj 13. studenoga 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OBLIKA I SADRŽAJA POTVRDA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

Članak 1.

(1) U Odluci o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine«, broj 51/19.) tiskanice potvrda iz članka 1. stavka 2. mijenjaju se, tiskane uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.

(2) Tiskanice potvrda iz stavka 1. ovoga članka dostupne su i mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, putem Centralnog zdravstvenog informatičkog sustava Hrvatske (CEZIH) te aplikacije za komunikaciju i podršku procesima propisivanja, odobravanja i izdavanja pomagala ugovornih isporučitelja pomagala.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnom novinama« i stupa na snagu 1. prosinca 2019. godine.

Klasa: 025-04/19-01/273

Urbroj: 338-01-01-19-01

Zagreb, 13. studenoga 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.