Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 20/18.)

NN 112/2019 (20.11.2019.), Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 20/18.)

HRVATSKI SABOR

2241

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 210. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019. donio je

ODLUKU

I.

Ne daje se vjerodostojno tumačenje članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18.).

II.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Odredba članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18.) nedvojbeno određuje kako Program donosi gradsko odnosno općinsko vijeće za svoje područje na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika, a za Grad Zagreb donosi Gradska skupština Grada Zagreba za svoje područje te se Program dostavlja na prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva.

Sukladno navedenom nema potrebe za davanjem vjerodostojnog tumačenja navedene odredbe.

Klasa: 021-12/19-05/08
Zagreb, 14. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.