Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2019.

NN 112/2019 (20.11.2019.), Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2019.

Državni zavod za statistiku

2254

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U LISTOPADU 2019.

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2019. u odnosu na rujan 2019. iznosi 100,4.

Klasa: 957-04/19-14/1

Urbroj: 555-06-06-01-19-22

Zagreb, 15. studenoga 2019.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.