Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

NN 113/2019 (22.11.2019.), Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2279

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), a u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE

I.

Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet na području Istarske županije razvrstavaju se kao:

1. Luke županijskog značaja:

1) luka Antenal – teretna luka

2) luka Brestova – putnička luka

3) luka Brijuni – putnička luka

4) luka Novigrad – putnička luka

5) luka Poreč – putnička luka

6) luka Pula – putnička i teretna luka

7) luka Rovinj – putnička luka

8) luka Umag – putnička luka

2. Luke lokalnog značaja:

1) luka Banjole

2) luka Bašanija – Gamboc

3) luka Bunarina

4) luka Červar Porat

5) luka Dajla

6) luka Dajla – Belveder

7) luka Fažana

8) luka Funtana

9) luka Kanegra

10) luka Karigador

11) luka Katoro

12) luka Krnica

13) luka Ližnjan – Kuje

14) luka Lovrečica

15) luka Medulin

16) luka Peroj

17) luka Plomin Luka

18) luka Polje (Premantura)

19) luka Prtlog

20) luka Rabac

21) luka Ribarska koliba – Pula

22) luka Runke

23) luka Santa Marina

24) luka Savudrija

25) luka Stella Maris – Mandrač

26) luka Sveta Marina

27) luka Trget

28) luka Tunarica

29) luka Valbandon

30) luka Vrh Lima

31) luka Vrsar

32) luka Zambratija

II.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije (»Narodne novine«, br. 32/11, 124/15, 122/16 i 56/18).

III.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/118

Urbroj: 530-03-2-2-2-19-2

Zagreb, 11. studenoga 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.