Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 115/2019 (27.11.2019.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

2313

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i inter­operabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz na križanju željezničke pruge M201 (Gyekenyes) Državna granica – Botovo – Koprivnica – Dugo Selo u km 476+775 i nerazvrstane ceste (NC) u naselju Špiranec, grad Križevci.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-04/19-01/12

Urbroj: 387-03-01-19-02

Zagreb, 21. studenoga 2019.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.