Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora

NN 116/2019 (29.11.2019.), Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora

DRŽAVNI INSPEKTORAT

2324

Na temelju članka 103. stavka 5. Zakona o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 115/2018) glavni državni inspektor donosi

PRAVILNIK

O MATERIJALNO-TEHNIČKIM UVJETIMA ZA RAD GRAĐEVINSKIH INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni materijalno-tehnički uvjeti za rad građevinskih inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 115/2018) i drugih propisa u dijelu kojima se uređuju upravna područja gradnje i prostornoga uređenja.

Članak 2.

Materijalno-tehničkim uvjetima u smislu ovog Pravilnika smatraju se zaštitna oprema i sredstva za rad inspektora u svrhu obavljanja inspekcijskog nadzora na terenu, prijevozna sredstva koja su inspektoru neophodna u obavljanju inspekcijskih nadzora i oprema predviđena za zajedničko korištenje u uredima.

Članak 3.

Oprema propisana ovim pravilnikom je sljedeća:

(1) Zaštitna oprema za rad inspektora na terenu koja obuhvaća:

– plastičnu zaštitnu kacigu i zaštitnu radnu kapu,

– zaštitne naočale,

– zaštitne vodonepropusne cipele za zaštitu gležnja, sa zaštitnom kapicom i donjim dijelom otpornim na proboj,

– gumene čizme sa zaštitnom kapicom i donjim dijelom otpornim na proboj,

– cipele za hod po neravnom/tvrdom terenu s vibro-poplatom

– vjetrovku, vodonepropusnu i vjetronepropusnu, s kapuljačom i podstavom kao uloškom,

– kišnu kabanicu.

(2) Sredstva za rad inspektora u svrhu obavljanja inspekcijskog nadzora na terenu:

– poslovna torba s pretincima,

– plastična crtaća podloga formata A-4,

– plastificirana mjerna vrpca do 5,0 m,

– metalna/plastificirana mjerna vrpca 30 – 50 m, za više inspektora

– prijenosno računalo/tablet ili uređaj sličnih tehničkih karakteristika

– uređaj za navigaciju/geopoziciranje, samostalan ili ugrađen u prijenosno računalo/tablet/ili uređaj sličnih tehničkih karakteristika

– mobilni telefon s opcijom kamere

– laserski daljinomjer

– prijenosni printer i skener A4 formata

– bespilotna letjelica s kamerom, za više inspektora.

(3) Prijevozno sredstvo za obavljanje inspekcijskih nadzora inspektora je osobni i/ili terenski automobil.

(4) Oprema predviđena za zajedničko korištenje u uredima:

– uredske prostorije trebaju biti opremljene prema posebnom propisu za svako pojedino radno mjesto

– za zajedničko korištenje treba osigurati stol i stolice za održavanje sastanaka

– spremište za odlaganje spisa opremljeno metalnim policama i/ili ormarima

– višekorisnički i višefunkcijski uređaj za kopiranje/ispis/skeniranje s mogućnošću priključenja na Internet.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora (»Narodne novine«, broj 42/2014).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/16

Urbroj: 443-01-01/4-19-2

Zagreb, 23. listopada 2019.

Glavni državni inspektor
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.