Pravilnik o načinu označivanja građevine opasnom

NN 116/2019 (29.11.2019.), Pravilnik o načinu označivanja građevine opasnom

DRŽAVNI INSPEKTORAT

2325

Na temelju članka 113. stavka 6. Zakona o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 115/18) glavni državni inspektor donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OZNAČIVANJA GRAĐEVINE OPASNOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način označivanja građevine opasnom od strane građevinskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora.

Članak 2.

Građevinski inspektor označit će građevinu opasnom na licu mjesta postavljanjem službenog znaka na građevinu ako utvrdi da je nastupila obveza označivanja građevine opasnom.

Iznimno, građevinski inspektor može označiti građevinu velike površine i/ili duljine opasnom, postavljanjem više službenih znakova.

Članak 3.

Činjenicu o označavanja građevine opasnom građevinski inspektor utvrđuje zapisnikom o inspekcijskom nadzoru.

Članak 4.

Službeni znak s oznakom »OPASNA GRAĐEVINA« postavlja se na građevinu na vidljivom mjestu i na prikladan način.

Članak 5.

Građevinski inspektor označava građevinu opasnom postavljanjem službenog znaka i u slučaju kada na gradilištu nisu zatečeni investitor, odnosno vlasnik i/ili izvođač ako utvrdi da je nastupila obveza označivanja građevine opasnom.

Članak 6.

Likovni prikaz službenog znaka s pripadajućim tekstom i bojom sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/17

Urbroj: 443-01-01/4-19-2

Zagreb, 23. listopada 2019.

Glavni državni inspektor
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.

LIKOVNI PRIKAZ SLUŽBENOG ZNAKA »OPASNA GRAĐEVINA«

Likovni prikaz službenog znaka (mjere 300 mm x 400 mm):

OPIS: Okvir znaka, dio slike i tekst su crne boje, a podloga unutar okvira je žute boje. Službeni znak je izrađen od tvrde plastike.