Pravilnik o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta

NN 116/2019 (29.11.2019.), Pravilnik o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta

DRŽAVNI INSPEKTORAT

2327

Na temelju članka 119. stavka 6. Zakona o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 115/2018) glavni državni inspektor donosi

PRAVILNIK

O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČIVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način zatvaranja gradilišta i označivanja zatvorenog gradilišta, odnosno dijela gradilišta od strane građevinskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora.

Članak 2.

Građevinski inspektor naredit će zatvaranje gradilišta na licu mjesta postavljanjem službenog znaka i/ili trake na gradilištu, odnosno dijelu gradilišta ako utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti za izricanje te mjere.

Iznimno, građevinski inspektor može zatvoriti gradilište, odnosno dio gradilišta velike površine i/ili duljine, postavljanjem više službenih znakova.

Članak 3.

Naredbu o zatvaranju gradilišta, odnosno dijela gradilišta građevinski inspektor utvrđuje zapisnikom o inspekcijskom nadzoru.

Članak 4.

Službeni znak i/ili traka s oznakom »GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA« postavljaju se na gradilištu, odnosno dijelu gradilišta na vidljivom mjestu i na prikladan način.

Članak 5.

(1) Građevinski inspektor zapisnikom o inspekcijskom nadzoru utvrđuje zatvaranje gradilišta.

(2) Građevinski inspektor zatvara gradilište postavljanjem službenog znaka i/ili trake na gradilištu i u slučaju kada na gradilištu nisu zatečeni investitor, odnosno vlasnik i/ili izvođač ako utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti za izricanje te mjere.

Članak 6.

Likovni prikaz službenog znaka i trake s pripadajućim tekstom i bojom sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta (»Narodne novine«, broj 42/2014).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/18

Urbroj: 443-01-01/4-19-2

Zagreb, 23. listopada 2019.

Glavni državni inspektor
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.

LIKOVNI PRIKAZ SLUŽBENOG ZNAKA I TRAKE

Likovni prikaz službenog znaka (mjere 300 mm x 400 mm):

OPIS: Okvir slike i »X« unutar slike su crvene boje, podloga unutar okvira je žute boje, a ostali dio slike i tekst su crne boje. Službeni znak je izrađen od tvrde plastike.

Likovni prikaz trake:

OPIS: Traka je žute boje i sadrži istovjetan grafički dio službenog znaka u odgovarajućem mjerilu. Tekst je crne boje.