Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 119/2019 (6.12.2019.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2360

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19 i 79/19), u članku 6. točka b) Radna mjesta I. vrste, podtočka 10. mijenja se i glasi:

»10. predavač, umjetnički suradnik 1,406«.

Iza podtočke 10. dodaje se podtočka 11. koja glasi:

»11. tajnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

a)     za razdoblje od 1. prosinca 2019. do 31. svibnja 2020. godine1,267
b)     za razdoblje od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine1,286
c) od 1. siječnja 2021. godine1,325«.


U točki c.) Radna mjesta II. vrste dodaje se podtočka 3. koja glasi:

»3. tajnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

a)     za razdoblje od 1. prosinca 2019. do 31. svibnja 2020. godine1,135
b)     za razdoblje od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine1,152
c) od 1. siječnja 2021. godine1,186«.


Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»U razdoblju od 1. prosinca 2019. godine do 31. svibnja 2020. godine posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima su:

a) Položaji I. vrste

1.ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – izvrsni savjetnik2,839
2.ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – savjetnik2,605
3.ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – mentor2,390
4.ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom2,138
5.ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – izvrsni savjetnik2,626
6.ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – savjetnik2,409
7.ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – mentor2,210
8.ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika1,978
9.ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik2,414
10.ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik2,215
11.ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor2,032
12.ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima1,818
13.ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik2,308
14.ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik2,118
15.ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor1,944
16.ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima1,739b) Radna mjesta I. vrste

1.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – izvrsni savjetnik1,882
2.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – savjetnik1,726
3.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – mentor1,578
4.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila1,427
5.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – bez položenog stručnog ispita1,199
6.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – izvrsni savjetnik1,812
7.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – savjetnik1,662
8.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – mentor1,525
9.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj1,365
10.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez položenog stručnog ispita1,158
11.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja1,158
12.učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik1,587
13.učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik1,456
14.učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor1,377
15.učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima1,272
16.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik1,506
17.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik1,381
18.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor1,292
19.učitelji zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u osnovnoj školi sa završenom učiteljskom školom, kao i učitelji zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u glazbenim i plesnim školama sa završenom glazbenom školom1,272
20.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – izvrsni savjetnik1,882
21.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – savjetnik1,726
22.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – mentor1,578
23.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju1,427
24.tajnik školske ustanove1,267
25.voditelj računovodstva školske ustanove1,267
c) Radna mjesta II. vrste

1.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima1,199
2.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita1,014
3.učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita1,014
4.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja1,014
5.učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu plesa1,199
6.učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu plesa – bez položenog stručnog ispita1,014
7.tajnik školske ustanove1,135
8.voditelj računovodstva školske ustanove1,135
9.medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut1,067
10.medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut – bez položenog stručnog ispita0,902
11.strukovni učitelj – izvrsni savjetnik1,317
12.strukovni učitelj – savjetnik1,208


d) Radna mjesta III. vrste

1.strukovni učitelj – mentor1,123
2.strukovni učitelj1,065
3.strukovni učitelj – bez položenog stručnog ispita0,889
4.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja0,889
5.suradnik u nastavi1,034
6.službenik koji istovremeno obavlja poslove voditelja računovodstva i tajnika0,999
7.tajnik školske ustanove prema članku 156. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi0,970
8.medicinska sestra/zdravstveni tehničar0,941
9.medicinska sestra/zdravstveni tehničar – bez položenog stručnog ispita0,795
10.radnik u školskim radionicama i na školskim dobrima, suradnik u odgoju u učeničkom domu (noćni pazitelj)0,776
11.domar, ložač, kuhar, vozač, školski majstor0,776e) Radna mjesta IV. vrste

1.Pomoćno-tehnički radnik, spremačica, portir, vratar-telefonist-pazikuća, pomoćni poslovi u kuhinji, čuvarski poslovi, poslovi pranja, glačanja i šivanja0,601


U razdoblju od 1. lipnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima su:

a) Položaji I. vrste

1.ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – izvrsni savjetnik2,867
2.ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – savjetnik2,631
3.ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – mentor2,413
4.ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom2,160
5.ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – izvrsni savjetnik2,652
6.ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – savjetnik2,433
7.ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – mentor2,232
8.ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika1,997
9.ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik2,438
10.ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik2,237
11.ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor2,053
12.ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima1,836
13.ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik2,331
14.ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik2,139
15.ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor1,963
16.ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima1,756b) Radna mjesta I. vrste

1.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – izvrsni savjetnik1,901
2.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – savjetnik1,744
3.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – mentor1,594
4.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila1,441
5.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – bez položenog stručnog ispita1,211
6.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – izvrsni savjetnik1,830
7.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – savjetnik1,679
8.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – mentor1,541
9.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj1,378
10.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez položenog stručnog ispita1,169
11.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja1,169
12.učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik1,603
13.učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik1,471
14.učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor1,391
15.učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima1,285
16.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik1,521
17.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik1,395
18.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor1,305
19.učitelji zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u osnovnoj školi sa završenom učiteljskom školom, kao i učitelji zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u glazbenim i plesnim školama sa završenom glazbenom školom1,285
20.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – izvrsni savjetnik1,901
21.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – savjetnik1,744
22.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – mentor1,594
23.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju1,441
24.tajnik školske ustanove1,286
25.voditelj računovodstva školske ustanove1,286
c) Radna mjesta II. vrste

1.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima1,211
2.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita1,024
3.učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita1,024
4.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja1,024
5.učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu plesa1,211
6.učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu plesa – bez položenog stručnog ispita1,024
7.tajnik školske ustanove1,152
8.voditelj računovodstva školske ustanove1,152
9.medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut1,067
10.medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut – bez položenog stručnog ispita0,902
11.strukovni učitelj – izvrsni savjetnik1,330
12.strukovni učitelj – savjetnik1,220


d) Radna mjesta III. vrste

1.strukovni učitelj – mentor1,134
2.strukovni učitelj1,076
3.strukovni učitelj – bez položenog stručnog ispita0,898
4.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja0,898
5.suradnik u nastavi1,044
6.službenik koji istovremeno obavlja poslove voditelja računovodstva i tajnika0,999
7.tajnik školske ustanove prema članku 156. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi0,970
8.medicinska sestra/zdravstveni tehničar0,941
9.medicinska sestra/zdravstveni tehničar – bez položenog stručnog ispita0,795
10.radnik u školskim radionicama i na školskim dobrima, suradnik u odgoju u učeničkom domu (noćni pazitelj)0,776
11.domar, ložač, kuhar, vozač, školski majstor0,776


e) Radna mjesta IV. vrste

1.Pomoćno-tehnički radnik, spremačica, portir, vratar-telefonist-pazikuća, pomoćni poslovi u kuhinji, čuvarski poslovi, poslovi pranja, glačanja i šivanja0,601


Od 1. siječnja 2021. godine posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima su:

a) Položaji I. vrste

1.ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – izvrsni savjetnik2,925
2.ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – savjetnik2,684
3.ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – mentor2,462
4.ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom2,203
5.ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – izvrsni savjetnik2,705
6.ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – savjetnik2,482
7.ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – mentor2,277
8.ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika2,037
9.ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik2,487
10.ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik2,281
11.ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor2,094
12.ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima1,873
13.ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik2,378
14.ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik2,182
15.ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor2,002
16.ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima1,791b) Radna mjesta I. vrste

1.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – izvrsni savjetnik1,939
2.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – savjetnik1,778
3.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – mentor1,626
4.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila1,470
5.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – bez položenog stručnog ispita1,235
6.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – izvrsni savjetnik1,867
7.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – savjetnik1,713
8.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – mentor1,572
9.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj1,406
10.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez položenog stručnog ispita1,193
11.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja1,193
12.učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik1,635
13.učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik1,500
14.učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor1,419
15.učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima1,310
16.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik1,551
17.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik1,423
18.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor1,331
19.učitelji zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u osnovnoj školi sa završenom učiteljskom školom, kao i učitelji zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u glazbenim i plesnim školama sa završenom glazbenom školom1,310
20.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – izvrsni savjetnik1,939
21.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – savjetnik1,778
22.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – mentor1,626
23.učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju1,470
24.tajnik školske ustanove1,325
25.voditelj računovodstva školske ustanove1,325
c) Radna mjesta II. vrste

1.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima1,235
2.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita1,044
3.učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita1,044
4.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja1,044
5.učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu plesa1,235
6.učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu plesa – bez položenog stručnog ispita1,044
7.tajnik školske ustanove1,186
8.voditelj računovodstva školske ustanove1,186
9.medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut1,067
10.medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut – bez položenog stručnog ispita0,902
11.strukovni učitelj – izvrsni savjetnik1,357
12.strukovni učitelj – savjetnik1,245


d) Radna mjesta III. vrste

1.strukovni učitelj – mentor1,157
2.strukovni učitelj1,097
3.strukovni učitelj – bez položenog stručnog ispita0,916
4.učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja0,916
5.suradnik u nastavi1,065
6.službenik koji istovremeno obavlja poslove voditelja računovodstva i tajnika0,999
7.tajnik školske ustanove prema članku 156. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi0,970
8.medicinska sestra/zdravstveni tehničar0,941
9.medicinska sestra/zdravstveni tehničar – bez položenog stručnog ispita0,795
10.radnik u školskim radionicama i na školskim dobrima, suradnik u odgoju u učeničkom domu (noćni pazitelj)0,776
11.domar, ložač, kuhar, vozač, školski majstor0,776


e) Radna mjesta IV. vrste

1.Pomoćno-tehnički radnik, spremačica, portir, vratar-telefonist-pazikuća, pomoćni poslovi u kuhinji, čuvarski poslovi, poslovi pranja, glačanja i šivanja0,601.


«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. točki 1. iza riječi: »solist baleta – nacionalni prvak« dodaju se riječi: »solist opere«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. točki 6. iza riječi: »glazbenik Ansambla LADO«, dodaju se riječi: »asistent voditelja tehnike Ansambla LADO«.

Iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. scenski radnik Ansambla LADO 0,892«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Uvjeti za radna mjesta 1. – 8.: Prema općem aktu.«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/92
Urbroj: 50301-27/12-19-2
Zagreb, 5. prosinca 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.