Ispravak Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

NN 119/2019 (6.12.2019.), Ispravak Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

NARODNE NOVINE

2373

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 109 od 13. studenoga 2019., utvrđena je tiskarska pogreška te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA
U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE

U prilogu IV. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine«, broj 109/19) briše se posljednja stranica Specijalističke knjižice prvostupnika sestrinstva jer je tiskarskom greškom objavljena dva puta.

Urbroj: 50501-11/2-19-01
Zagreb, 2. prosinca 2019.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.