Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 121/2019 (11.12.2019.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2404

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. prosinca 2019. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/19), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. ožujka 2020., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,69490,4088
Srednji napon
0,67550,3973
Niski naponPlavi0,6590

Bijeli
0,75670,4451
Crveni
0,66000,3882
Žuti
(javna rasvjeta)
0,5157


Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,78950,4644
Srednji napon
0,76730,4514
Niski naponPlavi0,7486

Bijeli
0,85960,5056
Crveni
0,74980,4411
Žuti
(javna rasvjeta)
0,5859


II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 310-03/19-04/2

Urbroj: 371-06-19-4

Zagreb, 5. prosinca 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.