Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/19-07/469, urbroj: 50301-27/20-19-2 od 5. prosinca 2019.

NN 122/2019 (12.12.2019.), Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/19-07/469, urbroj: 50301-27/20-19-2 od 5. prosinca 2019.

Vlada Republike Hrvatske

2417

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 2019. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja aktom, klase: 110-03/19-01/00039, urbroja: 533-08-19-0002 od 3. prosinca 2019. godine.

2. Ovlašćuje se prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja, za potpisivanje Sporazuma iz točke 1. ovoga Zaključka.

3. Zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja da o ovom Zaključku izvijesti Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Sindikat hrvatskih učitelja i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

4. Zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja da po potpisivanju Sporazuma iz točke 1. ovoga Zaključka isti, zajedno s ovim Zaključkom, objavi u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-07/469

Urbroj: 50301-27/20-19-2

Zagreb, 5. prosinca 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.