Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 122/2019 (12.12.2019.), Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2421

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18. i 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19. i 104/19.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 49. sjednici održanoj 29. studenoga 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 42/18., 47/18 – ispravak, 63/18., 98/18., 106/18., 15/19., 26/19., 51/19., 69/19., 97/19. i 108/19.) u tablici 1. iz članka 1. stavka 2. dodaju se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
A16AB17 071cerliponaza alfaBrineuraotop. za inf., boč. 2x150 mg/5 ml (30mg/ml)
L01XC32 072atezolizumabTecentriqkonc. otop. za inf., boč. 1x840 mg/14 ml
L02BB04 162enzalutamidXtanditbl. film obl. 112x40 mg
S01XA27 071voretigen neparvovekLuxturna1x boč. konc. (5x1012 vg/ml) + 2x boč. otap.


«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 025-04/19-01/286

Urbroj: 338-01-01-19-01

Zagreb, 29. studenoga 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.