Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

NN 123/2019 (13.12.2019.), Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

KOLEKTIVNI UGOVORI

2453

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po Josipu Aladroviću, ministru rada i mirovinskoga sustava, s jedne strane

i

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA, zastupan po Anici Prašnjak, predsjednici Glavnog vijeća,

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA, zastupan po Sanji Šprem, predsjednici,

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA, zastupan po prof. dr. sc. Igoru Radeki, predsjedniku Velikog vijeća,

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, zastupan po Ivici Trubiću, predsjedniku

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U HRVATSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, zastupan po Antunu Guljašu, predsjedniku,

SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE, zastupan po Stjepanu Topolnjaku, predsjedniku,

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE, zastupan po Branimiru Mihalincu, predsjedniku,

SINDIKAT ZAPOSLENIKA U HRVATSKOM ŠKOLSTVU – PREPOROD, zastupan po Željku Stipiću, predsjedniku,

SINDIKAT ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE, zastupan po Jadranki Dimić, predsjednici,

HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT, zastupan po mr. sc. Renati Čulinović-Čaić, dr. med. predsjednici

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupan po Borisu Pleši, predsjedniku

zaključili su 5. prosinca 2019. godine sljedeći

DODATAK
TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

Potpisom ovoga Dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, br. 128/17, 47/18 i 2/19, u daljnjem tekstu: TKU), ugovorne strane suglasno utvrđuju visinu osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama za 2020. godinu i visinu materijalnih prava službenika i namještenika u javnim službama za 2020. godinu.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama od 1. siječnja 2017. godine, temeljem uspješno zaključenih pregovora socijalnih partnera, rasla sljedećom dinamikom:

– od 1. siječnja 2017. do 31. srpnja 2017. godine 2% i iznosila je 5.211,02 kn

– od 1. kolovoza 2017. do 31. listopada 2017. godine 2% i iznosila je 5.315, 24 kn

– od 1. studenoga 2017. do 31. prosinca 2018. godine 2% i iznosila je 5.421,54 kn

– od 1. siječnja 2019. do 31. kolovoza 2019. godine 3% i iznosila je 5.584,19 kn

– od 1. rujna 2019. godine 2% i iznosi 5.695,87 kn.

Članak 3.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će osnovica za izračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama za 2020. godinu iznositi kako slijedi:

– od 1. siječnja 2020. do 31. svibnja 2020. godine 5.809,79 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za siječanj 2020., a koja se isplaćuje u veljači 2020. godine

– od 1. lipnja 2020. do 30. rujna 2020. godine 5.925,99 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za lipanj 2020., a koja se isplaćuje u srpnju 2020. godine

– od 1. listopada 2020. godine 6.044,51 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za listopad 2020., a koja se isplaćuje u studenom 2020. godine i nadalje.

(2) O visini osnovice za izračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama za 2021. godinu, ugovorne strane će pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2021. godinu i ugovoriti je dodatkom TKU-a, pri čemu će se, između ostaloga, voditi računa o povećanjima ugovorenima ovim Dodatkom TKU-a i financijskim opterećenjima koja ona predstavljaju za Državni proračun Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ugovorne strane su suglasne da će regres i godišnja nagrada za božićne blagdane za 2020. godinu iznositi 1.500,00 kn.

Članak 5.

Ugovorne strane su suglasne da će dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2020. godinu iznositi 600,00 kn.

Članak 6.

Ugovorne strane su suglasne da će o visini jednokratnih materijalnih prava (regres, dar u prigodi dana Sv. Nikole i nagrada za božićne blagdane) ugovorenih TKU-om, za 2021. godinu pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2021. godinu i ugovoriti ih dodatkom TKU-a, pri čemu će, između ostaloga, voditi računa o povećanjima ugovorenima ovim Dodatkom TKU-a i financijskim opterećenjima koja ona predstavljaju za Državni proračun Republike Hrvatske.

Članak 7.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da iznos dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj iz članka 63. stavka 2. TKU-a i iznos dodatka za rad na terenu iz članka 64. stavka 3. TKU-a, iznosi 200,00 kn.

Članak 8.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će otpremnina prilikom odlaska u mirovinu službenika i namještenika u javnim službama od 1. siječnja 2020. godine iznositi dvije osnovice za izračun plaće službenika i namještenika, koje će biti važeće na zadnji dan rada u javnoj službi prije odlaska službenika i namještenika u mirovinu.

Članak 9.

Ovaj Dodatak TKU-a se primjenjuje od dana potpisa.

Članak 10.

Ovaj je Dodatak TKU-a izrađen u 16 (šesnaest) istovjetnih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po 1 (jedan) primjerak, a Vladi RH 5 (pet) primjeraka.

ZA PREGOVARAČKI
ODBOR VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE
Ministar rada i
mirovinskoga sustava
Josip Aladrović, v. r.

ZA PREGOVARAČKI
ODBOR SINDIKATA
Hrvatski strukovni sindikat
medicinskih sestara – medicinskih tehničara
Predsjednica Glavnog vijeća
Anica Prašnjak, v. r.

Sindikat hrvatskih učitelja
Predsjednica
Sanja Šprem, v. r.

Nezavisni sindikat znanosti
i visokog obrazovanja
Predsjednik Velikog vijeća
prof. dr. sc. Igor Radeka, v. r.

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi
Predsjednik
Ivica Trubić, v. r.

Nezavisni sindikat zaposlenih u
hrvatskom zdravstvenom osiguranju
Predsjednik
Antun Guljaš, v. r.

Samostalni sindikat zdravstva i
socijalne skrbi
Predsjednik
Stjepan Topolnjak, v. r.

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama
Predsjednik
Branimir Mihalinec, v. r.

Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod
Predsjednik
Željko Stipić, v. r.

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske
Predsjednica
Jadranka Dimić, v. r.

Hrvatski liječnički sindikat
Predsjednica
mr. sc. Renata Čulinović-Čaić,
dr. med.,
v. r.

Sindikat državnih i lokalnih
službenika i namještenika
Republike Hrvatske
Predsjednik
Boris Pleša, v. r.