Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

NN 124/2019 (18.12.2019.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2475

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2019. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA
DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP-PLIN d.o.o., CARA HADRIJANA 7,
OSIJEK

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, za 2020. i 2021. godinu, drugog regulacijskog razdoblja 2017. – 2021., sukladno Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 127/17) u dijelu Priloga I. koji se odnosi na energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 310-34/19-04/78
Urbroj: 371-04-19-9
Zagreb, 17. prosinca 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

Energetski subjekt: HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03610,0365kn/kWh
TM20,03610,0365kn/kWh
TM30,03610,0365kn/kWh
TM40,03250,0329kn/kWh
TM50,03250,0329kn/kWh
TM60,03070,0310kn/kWh
TM70,02890,0292kn/kWh
TM80,02710,0274kn/kWh
TM90,02530,0256kn/kWh
TM100,02170,0219kn/kWh
TM110,01810,0183kn/kWh
TM120,01440,0146kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.