Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

NN 124/2019 (18.12.2019.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2476

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2019. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

I.

Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 48/18 i 58/18), za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb, za 2020. i 2021. godinu, drugog regulacijskog razdoblja 2017. – 2021., iznose kako slijedi:

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavkeTarifne stavke –
prema izvanrednoj reviziji
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
T+3 2020.T+4 2021.
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustavTU,INTarifna stavka za ulaz na interkonekciji2,05482,0499kn/kWh/dan
TU,PRTarifna stavka za ulaz iz proizvodnje1,84931,8449kn/kWh/dan
TU,SKTarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plina0,20550,2050kn/kWh/dan
TU,UPPTarifna stavka za ulaz iz terminala za UPP

kn/kWh/dan
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustavaTI,INTarifna stavka za izlaz na interkonekciji5,11075,1270kn/kWh/dan
TI,HRTarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj0,76660,7691kn/kWh/dan
TI,ZZTarifna stavka za izlaz u zasebnoj zoni

kn/kWh/dan
Tarifna stavka za količinu plina na izlazima iz transportnog sustavaTKTarifna stavka za količinu plina0,00150,0014kn/kWh


II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 111/18).

Klasa: 310-34/19-04/58
Urbroj: 371-04-19-6
Zagreb, 17. prosinca 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.