Izmjene i dopune Plana numeriranja

NN 124/2019 (18.12.2019.), Izmjene i dopune Plana numeriranja

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

2478

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 69. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

IZMJENE I DOPUNE

PLANA NUMERIRANJA

Članak 1.

U Planu numeriranja (»Narodne novine«, br. 129/15) u poglavlju II., članku 2., podčlanku 2.2., na kraju predzadnjeg odlomka dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Iznimno, nacionalni (značajni) broj za M2M usluge može se koristiti izvanteritorijalno na području Europske unije.«

Članak 2.

U poglavlju II., članku 3., točka 4. mijenja se na način da glasi:

» – kratki kodovi za usluge brzojava«

U poglavlju II., podčlanak 3.4. mijenja se na način da glasi:

»3.4. Kratki kodovi za usluge brzojava

Upotrebljavaju se za pružanje govornih usluga predaje brzojava.«

Članak 3.

U poglavlju II., podčlanak 3.5. mijenja se druga rečenica na način da glasi:

»Za usluge s posebnom tarifom dodjeljuju se šesteroznamenkasti kodovi, te kod kratkih kodova za SMS/MMS usluge čijim korištenjem krajnji korisnici ostvaruju mogućnost konzumiranja sadržaja na uređajima (npr. zvučne melodije, čuvari zaslona, instant poručivanje putem kratkih kodova i dr.) druga znamenka određuje vrstu usluge. Navedeno pravilo se ne primjenjuje kod kratkih kodova čija je namjena ostvarivanje mogućnosti kupovine fizičkih roba i usluga (npr. usluge Internet kupovine, prijevoza, parkiranja, ulaznica i dr.) u skladu s ovim Planom numeriranja.«

Članak 4.

U Tablici 2. red 13 mijenja se i glasi:

»

129AB54Usluge brzojavaA i B=0-9


«.

Tablica 3. mijenja se i glasi:

»Tablica 3. Kratki kodovi za SMS i MMS usluge

Kratki kodovi za SMS i MMS usluge
(1)(2)(3)(4)
Raspon/kratki kodDuljina kratkog koda*Svrha korištenjaDodatne informacije
Maks.Min.
11600066Harmonizirani europski brojPozivni centar za nestalu djecu
11600666Harmonizirani europski brojPozivni centar za žrtve zločina
11611166Harmonizirani europski brojPozivni centar za djecu
11611766Harmonizirani europski brojPozivni centar za medicinske usluge
11612366Harmonizirani europski brojPozivni centar za emocionalnu pomoć
11666Harmonizirani europski brojRezervirano
11855Usluge s posebnom tarifom

Usluga davanja obavijesti

o informacijama pretplatnika

13ABC55Usluge podrške korisnicima i aktivacije dodatnih usluga

Raspon za operatore javno dostupne telefonske usluge

A = 0,1,2,4,5,6,7,8,9 i

B,C = 0,…,9

11253Harmonizirani europski brojJedinstveni europski broj za hitne službe
19253Hitne službePolicija
19353Hitne službeVatrogasci
19453Hitne službeHitna pomoć
19553Hitne službeNacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru
198764Hitne službePomoć na cestama
1x--Rezerviranox = 2, 4-9
2--Rezervirano-
3--Rezervirano-
4--Rezervirano-
5--Rezervirano-
60**55Usluge s posebnom tarifomNagradne igre
6166Usluge s posebnom tarifomServisne usluge
6466Usluge s posebnom tarifomUsluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu
65**66Usluge s posebnom tarifomNagradne igre
6666Usluge s posebnom tarifomUsluge zabavnog sadržaja
6x66Rezerviranox = 2, 3, 7-9
7066Usluge platnih transakcijaUsluge kupovine fizičkih roba i usluga (npr. usluge Internet kupovine, prijevoza, parkiranja, ulaznica i dr.)
7166Usluge platnih transakcijaUsluge kupovine fizičkih roba i usluga (npr. usluge internetske kupovine, prijevoza, parkiranja, ulaznica i dr.)
7566Usluge platnog prometaUsluge kupovine fizičkih roba i usluga (npr. usluge Internet kupovine, prijevoza, parkiranja, ulaznica i dr.)
7x66Rezerviranox = 2-9
80066SMS/MMS besplatne usluge
809***66Usluge s posebnom tarifomUsluge humanitarnog karaktera/prikupljanje humanitarne pomoći
81828366INFO uslugaKratki kod za davanje informacija o operatoru usluga s posebnom tarifom
8166Usluge s posebnom tarifomServisne usluge
8466Usluge s posebnom tarifomUsluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu
8566Usluge s posebnom tarifomUsluge čavrljanja
8666Usluge s posebnom tarifomUsluge zabavnog sadržaja
8866Usluge s posebnom tarifomUsluge čavrljanja neprimjerenim za djecu
8x66Rezerviranox = 2, 3, 7, 9
9x

RezerviranoČlanak 5.

Ove Izmjene i dopune Plana numeriranja objavit će se u »Narodnim novinama« i stupaju na snagu osmoga dana od dana objave, osim u dijelu koji se odnosi na dodjelu kratkih kodova 809***za SMS i MMS usluge za usluge humanitarnog karaktera/prikupljanje humanitarne pomoći iz Tablice 3, koje stupaju na snagu četiri mjeseca od dana objave ovih Izmjena i dopuna Plana numeriranja.

Klasa: 011-02/15-02/14

Urbroj: 366-05-3-19-3

Zagreb, 13. prosinca 2019.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.